Przejdź do treści

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne oraz kursy e-learningowe

W semestrze zimowym 22/23 większość pracowników udostępnia swoje materiały na platformach Moodle – , Delta; “ELF (wygasł)”oraz Teams, Zoom

Poniżej, materiały udostępniane wcześniej

Nazwiska – alfabetycznie (ostatnia aktualizacja 21.09.2022)

Boratyńska-Sala Anna, dr inż.


Duda Jan, dr hab. inż., prof. PK


Gawlik Józef, prof. dr hab. inż.


Gibas Piotr, mgr inż.


Gola Łukasz, dr inż.


Grabowski Marcin, dr inż.

e-learning MOODLE PK


Habel Jacek, dr inż.Karbowski Krzysztof, dr hab. inż., prof. PK

Informatyka w inżynierii produkcji

1. Na ocenę z zaliczenia składają się:
– OCENY ZE SPRAWDZIANÓW, – oceny z odpowiedzi, – obecność na wykładzie.

2. Uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia w trakcie trwania zajęć dydaktycznych zwalnia z egzaminu. Oceną końcową jest ocena z zaliczenia.

3. W przypadki niespełnienia warunków z pkt. 2, oceną końcową jest ocena z egzaminu.


Kiepura-Czubacka Małgorzata, mgr inż.

e-learning MOODLE PK


Kowalczyk Małgorzata, dr inż.

e-learning MOODLE PK


Krajewska-Śpiewak Joanna, dr inż.

e-learning MOODLE PK


Krenich Stanisław, dr inż.


Krupa Krzysztof, dr inż., prof. PK

e-learning MOODLE PK


Lipiec Piotr, dr inż.

e-learning MOODLE PK


Malec Elżbieta, mgr inż.


Małopolski Waldemar, dr inż.

e-learning MOODLE PK


Matras Andrzej, dr inż.

Erasmus

Simulation and CNC technology


Morawski Marcin, dr inż.


Motyka Sabina, dr inż.

e-learning MOODLE PK


Magdalena Niemczewska-Wójcik, dr hab. inż., prof. PK

e-learning MOODLE PK

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

ERASMUS


Otko Tadeusz, dr inż.

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie


Skoczypiec Sebastian, prof. dr hab. inż.

Metody prognozowania

Przedstawione slajdy stanowią materiał uzupełniający (przypomnienie głównych zagadnień) i nie powinny być traktowane jako jedyne źródło wiedzy wymaganej na zaliczeniu. Źródłem takim powinny być notatki z zajęć oraz zalecana literatura (patrz linki poniżej).

Zasady zaliczeń:


Słodki Bogdan, dr hab. inż.

e-learning MOODLE PK


Struzikiewicz Grzegorz, dr inż.

Zaawansowane technologie i systemy wytwarzania


Ślusarczyk Łukasz, dr inż.

Erasmus

Simulation and CNC technology


Wyszyński Dominik, dr inż.

e-learning MOODLE PK


Zębala Wojciech, prof. dr hab. inż.


Zych Jarosław, mgr inż.


Żyra Agnieszka, dr inż.


Laboratorium Mikro i Nanotechnologii

Wytyczne, wykaz ćwiczeń

 • Obecność na zajęciach.
 • Zaliczenie kartkówki (tzw. wejściówka, która odbywa się przed rozpoczęciem ćwiczenia).
 • Oddanie poprawnie wykonanego sprawozdania.

Uwagi:

 • Ćwiczenia: 2 i 4 realizowane są w trakcie dwóch kolejnych zajęć (4 x 45 min)

Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych


Laboratorium Technologii Obróbki


Laboratorium Bezpieczeństwo obróbki ubytkowej i przyrostowej

Wytyczne, wykaz ćwiczeń

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH

 1. Regulamin zaliczenia.
  • Zapoznanie się z instrukcją BHP.
  • Obecność na wszystkich ćwiczeniach. W przypadku nieobecności w ustalonym terminie należy dane ćwiczenie odrobić w innym terminie.
  • Wykonanie sprawozdania zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia.
  • Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.
 2. Instrukcja BHP (ten, co jest dla laboratorium technologii obróbki)
 3. Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych: 

Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania – materiały

Skip to content