Struktura Instytutu M-06

Podział administracyjny, informacje, kontakty

Struktura Instytutu M-06

Podział administracyjny, informacje, kontakty

Skład Dyrekcji Instytutu

Skład Kolegium Instytutowego M-06

Podstawowe informacje do kontaktu z sekretariatem

Spis alfabetyczny pracowników Instytutu wraz z danymi kontaktowymi

Podział na katedry / zakłady

struktutalny

Division of Automated Manufacturing Systems

Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

Chair of Manufacturing Processes

Kierownik dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK

Chair of Machine and Machine Tool Technology

Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala

Department of Processes Planning

Kierownik: dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK