Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny
Kategoria naukowa A w dyscyplinie
inżynieria mechaniczna

Підтримка України

Struktura Katedry M-06

Podział administracyjny, informacje, kontakty

Struktura Katedry M-06

Podział administracyjny, informacje, kontakty

Skład Kierownictwa Katedry

Skład Kolegium Katedry M-06

Podstawowe informacje do kontaktu z sekretariatem

Spis alfabetyczny pracowników Katedry wraz z danymi kontaktowymi

Zespoły badawcze

strukturalny

Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala

Kierownik:
dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK

Kierownik:
dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

Skip to content