Badania

Prace naukowo badawcze

Badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe obejmują obszary:

  • mechaniki i budowy maszyn,
  • automatyki i robotyki,
  • zarządzania i inżynierii produkcji.

Prace badawcze koncentrują się na zagadnieniach:

automatyzacji i informatyzacji procesów i systemów wytwarzania a w tym:

  • projektowania i wdrażania systemów komputerowego sterowania produkcją,
  • wizualizacji i nadzorowania procesów produkcyjnych,
  • konfigurowania, instalacji i programowania sterowników PLC i CNC.
  • matematycznego modelowania i symulacji zautomatyzowanych systemów produkcyjnych,
  • inteligentnych systemów wytwarzania,
  • konstrukcji, technologii i eksploatacji narzędzi do obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej, wytwarzania twardych pokryć odpornych na zużycie (np. TiN, TiAlN), optymalizacji warunków eksploatacji narzędzi,
  • niekonwencjonalnych metod obróbki precyzyjnej, hybrydowej, badania sprawności energetycznej procesów obróbki erozyjnej, badania minimalnej grubości warstwy skrawanej, właściwości ścierniw wtórnych i odpadowych,
  • projektowania procesów technologicznych obróbki (tworzenia podstaw teoretycznych i metodyki projektowania w warunkach integracji przygotowania produkcji i wytwarzania), komputerowego wspomagania projektowania procesów – CAPP przy zastosowaniu metod sztucznej inteligencji, tworzenia baz danych możliwości technologicznych systemów wytwarzania,
  • projektowania i doboru oprzyrządowania technologicznego (tworzenia podstaw teoretycznych opisu i projektowania oprzyrządowania), zastosowaniu systemów CAD i systemów ekspertowych, tworzeniu baz danych oprzyrządowania oraz badania oprzyrządowania – głównie przyrządów składanych,
  • projektowania procesów montażu (analizy metod projektowania montażu w aspekcie inżynierii współbieżnej),
  • komputerowego wspomagania w projektowaniu i eksploatacji maszyn technologicznych,
  • optymalizacji procesów w zakresie inżynierii produkcji w przedsiębiorstwie działającym w warunkach gospodarki rynkowej,
  • nowoczesnych metod kontroli jakości i systemów zapewnienia jakości wyrobów, rozwoju współrzędnościowych metod pomiarowych, nadzorowania (identyfikacji i prognozowania) stanu przedmiotu i narzędzi w procesie wytwarzania,
  • wykorzystania podstaw biomechaniki w konstrukcji elementów i zespołów robotów (w szczególności chwytaków, manipulatorów, itp.),
  • matematycznego modelowania układów i elementów hydrauliki, syntezy i analizy układów hydraulicznych, diagnostyki, elementów i układów hydraulicznych w warunkach laboratoryjnych,
  • analizy i opisu płynowych układów w biomechanice (w tym płynów fizjologicznych).