Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny

Kategoria naukowa A

w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

Koła naukowe

Koła naukowe dla kierunku Automatyka i Robotyka

Koło naukowe Automatyki i Robotyki – KAiR

opiekun koła: dr inż. Krzysztof Wójcik
Obszarem działalności Koła Naukowego Automatyki i Robotyki, KAiR jest prowadzenie prac badawczych, naukowych i projektowych związanych z ogólnie rozumianymi dziedzinami automatyki, robotyki, elektroniki i informatyki.
W szczególności realizowane są projekty robotów mobilnych, systemów kontrolnych, pomiarowych oraz rozwiązań związanych z automatyzacją produkcji. Działalność koła dotyczy również organizacji warsztatów, szkoleń oraz działań popularyzujących naukę.

Sekcja Robotów Mobilnych

opiekun: dr inż. Waldemar Małopolski
W ramach sekcji prowadzone są prace naukowo-badawcze w zakresie: budowy mechanizmów ruchu robotów mobilnych, lokalnych autonomicznych układów sterowania, systemów zarządzania ruchem grupy robotów i zrobotyzowanych automatycznych systemów magazynowych.


Sekcja robotów przemysłowych i użytkowych.

opiekun: dr inż. Stanisław Krenich
Sekcja zajmuje się wykorzystaniem robotów przemysłowych w procesach produkcyjnych, projektowaniem i implementacją inspirowanych naturą robotów użytkowych wraz z oprzyrządowaniem.


Przykładowe prace dyplomowe na kierunku AiR

Koła naukowe dla kierunku Inżynieria Produkcji

Student Research Group of Production Engineering

Opiekun koła IP – dr inż. Sabina Motyka

Działalność Koła Naukowego Inżynierii Produkcji skupia się na rozwijaniu, pogłębianiu i propagowaniu wiedzy z zakresu Inżynierii Produkcji, poprzez:

 • popularyzację indywidualnych osiągnięć i realizowanych projektów,
 • współpracę z instytutami, organizacjami oraz firmami krajowymi i zagranicznymi,
 • organizację szkoleń, warsztatów oraz wyjazdów naukowo-technicznych,
 • udział w konferencjach naukowych i Uczelnianej Sesji Kół Naukowych.

W skład koła naukowego „Inżynierii Produkcji” wchodzą cztery sekcje:

Sekcja Zarządzanie Innowacjami i Systemy Jakości
Innovation Management and Quality Systems Team

opiekun dr inż. Sabina Motyka

Obszarem działalności sekcji jest szeroko pojęte zarządzanie przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • zarządzania innowacjami,
 • systemów jakości,
 • ochrony własności intelektualnej,
 • transferu i komercjalizacji technologii.

Sekcja Obróbka i Obrabiarki CNC
CNC Machining and Machine Tools

opiekun dr inż Emilia Franczyk

Profil działalności sekcji Obróbka i Obrabiarki CNC obejmuje zagadnienia związane z:

 • programowaniem obrabiarek CNC z wykorzystaniem programów CAD/CAM/CAE,
 • technologią wytwarzania na obrabiarkach CNC,
 • konstrukcjami i wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obróbkowych,
 • budową i obsługą wieloosiowych obrabiarek CNC,
 • projektowaniem i wykonaniem miniobrabiarek sterowanych numerycznie,
 • tworzeniem układów sterowania obrabiarkami,
 • analizą obróbki skrawaniem wybranych materiałów i trendami rozwojowymi w zakresie technik wytwarzania,
 • zastosowaniem systemów wizyjnych (jak np. kamera szybkoklatkowa, termowizyjna) do rejestracji i analizy procesów obróbki skrawaniem.

Sekcja Druku 3D
3D printing team

opiekun dr inż. Dominik Wyszyński

Obszarem działalności sekcji są zagadnienia związane z:

 • metodami wytwarzania przyrostowego,
 • zastosowaniem metody selektywnego spiekania laserowego proszków z tworzyw sztucznych (SLS)
 • zastosowaniem metody fotopolimeryzacji (SLA),
 • zastosowaniem metody osadzania stopionego materiału (FFF),
 • materiałami stosowanymi w druku 3D,
 • budową i eksploatacją drukarek 3D,
 • przygotowaniem modeli CAD do druku 3D,
 • przygotowaniem wydruku 3D.
 • metody obróbki wykończeniowej elementów drukowanych w 3D.

Sekcja Systemy CAD/CAM
CAD/CAM Systems

opiekun dr inż. Marcin Grabowski

Głównym celem działalności sekcji “Systemy CAD/CAM” jest pogłębianie wiedzy z zakresu komputerowego wspomagania systemów w projektowaniu i wytwarzaniu części maszyn i urządzeń.

Skupia ona ambitnych i kreatywnych studentów zainteresowanych tematyką modelowani i symulacji w systemach CAD/CAM.

Główne kierunki działalności to przede wszystkim modelowania części maszyn i urządzeń w uwzględnieniem technologii ich wytwarzania.


Odwołanie Uczelnianej Studenckiej Sesji Kół Naukowych
w roku akademickim 2019/20

Skip to content