Przejdź do treści

Koła naukowe

Koła naukowe dla kierunku Automatyka i Robotyka

Koło naukowe Automatyki i Robotyki – KAiR

opiekun koła: dr inż. Krzysztof Wójcik
Obszarem działalności Koła Naukowego Automatyki i Robotyki, KAiR jest prowadzenie prac badawczych, naukowych i projektowych związanych z ogólnie rozumianymi dziedzinami automatyki, robotyki, elektroniki i informatyki.
W szczególności realizowane są projekty robotów mobilnych, systemów kontrolnych, pomiarowych oraz rozwiązań związanych z automatyzacją produkcji. Działalność koła dotyczy również organizacji warsztatów, szkoleń oraz działań popularyzujących naukę.

Sekcja Robotów Mobilnych

opiekun: dr inż. Waldemar Małopolski
W ramach sekcji prowadzone są prace naukowo-badawcze w zakresie: budowy mechanizmów ruchu robotów mobilnych, lokalnych autonomicznych układów sterowania, systemów zarządzania ruchem grupy robotów i zrobotyzowanych automatycznych systemów magazynowych.


Sekcja robotów przemysłowych i użytkowych.

opiekun: dr inż. Stanisław Krenich
Sekcja zajmuje się wykorzystaniem robotów przemysłowych w procesach produkcyjnych, projektowaniem i implementacją inspirowanych naturą robotów użytkowych wraz z oprzyrządowaniem.


Przykładowe prace dyplomowe na kierunku AiR

Koła naukowe dla kierunku Inżynieria Produkcji


Odwołanie Uczelnianej Studenckiej Sesji Kół Naukowych
w roku akademickim 2019/20

Skip to content