Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny
Kategoria naukowa A w dyscyplinie
inżynieria mechaniczna

Підтримка України

Kierownictwo

Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji

Kierownik

prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec

kierownik.m-06@pk.edu.pl

Z-ca kierownika ds. dydaktycznych

dr inż. Krzysztof Krupa, prof. PK

Kierownik administracyjny

mgr Elżbieta Świtalska

Skip to content