Dyrekcja

Dyrekcja Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Dyrektor

dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, prof PK

Z-ca dyrektora ds. Dydaktycznych

dr inż. Krzysztof Krupa

Kierownik administracyjny

mgr Elżbieta Świtalska