Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny

Kategoria naukowa A

w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z innowacyjnymi technologiami wytwarzania części maszyn i narzędzi, a w szczególności: niekonwencjonalnymi metodami wytwarzania (obróbka elektrochemiczna, elektroerozyjna), wytwarzaniem mikroelementów oraz hybrydowymi procesami wytwarzania.

Na kierunku Inżynieria produkcji odpowiedzialny jest za zajęcia z przedmiotów: Wprowadzenie do inżynierii produkcji, Prognozowanie i symulacja (w zakresie prognozowania), Niekonwencjonalne technologie wytwarzania, Projekt dyplomowy (studia II stopnia), Seminarium dyplomowe (studia II stopnia).

Skip to content