Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny
Kategoria naukowa A w dyscyplinie
inżynieria mechaniczna

Підтримка України

Strefa studenta

Najnowsze wpisy: 

Poniżej przydatne informacje dla studentów 

Strefa studenta

Przydatne informacje dla studentów

Platfoma do e-learningu

Wirtualny dziekanat

Office 365 dla studentów, 
Informacje jak założyć

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Konsultacje pracowników Katedry M-06

Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych na WM

Kierunki i specjalności prowadzone w Katedrze M-06

Udostępniane materiały dydaktyczne w M-06

Koła naukowe prowadzone dla studentów kierunków AiR, IP

Praktyki i staże dla studentów kierunków AiR, IP

Programy studiów 2021/22 dla wszystkich kierunków WM – strona zewnętrzna (syllabusy), 

Studencka ankieta oceny nauczycieli akademickich

Dyplom

Informacje dla studentów przygotowujących się do egzaminu dyplomowego

Kursy oraz studia podyplomowe

Kursy oraz studia podyplomowe prowadzone w Katedrze Inżynierii  i Automatyzacji Produkcji M-06

HTEC firmy HAAS umożliwia zdobycie poszukiwanego na rynku zawodu i otwiera drzwi do kariery.

Komputerowo wspomagane modelowanie wyrobu z wykorzystaniem systemu 3D CAD SolidWorks

Kurs prowadzony w Zespole Projektowania Procesów Wytwarzania 

Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu | Program Executive Master of Business Administration (MBA)

Studia podyplomowe prowadzone w Katedrze M-06

Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych

Studia podyplomowe prowadzone w Katedrze M-06

Uczymy działać z pasją

Zapraszamy do studiowania 

Skip to content