Strefa studenta

Najnowsze wpisy: 

Poniżej przydatne informacje dla studentów 

Strefa studenta

Przydatne informacje dla studentów

Platfoma do e-learningu

Wirtualny dziekanat

Office 365 dla studentów, 
Informacje jak założyć

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Konsultacje pracowników Instytutu M-06

Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych na WM

Kierunki i specjalności prowadzone w Instytucie M-06

Udostępniane materiały dydaktyczne w M-06

Koła naukowe prowadzone dla studentów kierunków AiR, IP

Praktyki i staże dla studentów kierunków AiR, IP

Programy studiów 2019/20 dla wszystkich kierunków WM – strona zewnętrzna (syllabusy), 

Studencka ankieta oceny nauczycieli akademickich

Dyplom

Informacje dla studentów przygotowujących się do egzaminu dyplomowego

Studenci zdający stacjonarnie – w dniu obrony, bezpośrednio po ogłoszeniu wyników

Studenci zdający zdalnie – w piątek 26.06 w godzinach 9:00-13:00

Przewodniczący Komisji – prosimy o dostarczenie oryginału protokołu do poniedziałku 29.06 włącznie. Promotorzy i Recenzenci – w wzajemnym porozumieniu (na jednym z dokumentów potrzebny jest wspólny podpis) w środę 01.07.

Przyjmowanie od 9:00 do 13:00 
w pokoju A 403

Planowane terminy egzaminów dyplomowych:

25.06.2020 SKŁADY KOMISJI EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH STACJONARNYCH .

25.06.2020 SKŁADY KOMISJI EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH ZDALNYCH 

16.09.2020
17.09.2020
18.09.2020

mgr inż. Monika Pociecha   
w godzinach: 8.00- 10.00
poniedziałek – piątek
monika.pociecha@pk.edu.pl
12 374 32 60

Kursy oraz studia podyplomowe

Kursy oraz studia podyplomowe prowadzone w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji M-06

HTEC firmy HAAS umożliwia zdobycie poszukiwanego na rynku zawodu i otwiera drzwi do kariery.

Komputerowo wspomagane modelowanie wyrobu z wykorzystaniem systemu 3D CAD SolidWorks

Kurs prowadzony w Zakładzie Projektowania Procesów Wytwarzania 

Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu | Program Executive Master of Business Administration (MBA)

Studia podyplomowe prowadzone w Instytucie M-06

Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych

Studia podyplomowe prowadzone w Instytucie M-06

Uczymy działać z pasją

Zapraszamy do studiowania