Przejdź do treści

Strefa studenta

Najnowsze wpisy: 

Poniżej przydatne informacje dla studentów 

Strefa studenta

Przydatne informacje dla studentów

Platfoma do e-learningu

Wirtualny dziekanat

Office 365 dla studentów, 
Informacje jak założyć

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Konsultacje pracowników
Katedry M-06

Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych na WM

Kierunki i specjalności prowadzone
w Katedrze M-06

Udostępniane materiały dydaktyczne w M-06

Koła naukowe prowadzone dla studentów kierunków AiR, IP

Praktyki i staże dla studentów kierunków AiR, IP

Programy studiów dla wszystkich kierunków PK 

Studencka ankieta oceny nauczycieli akademickich

Dyplom

Informacje dla studentów przygotowujących się do egzaminu dyplomowego

Kursy oraz studia podyplomowe

Kursy oraz studia podyplomowe prowadzone w Katedrze Inżynierii  i Automatyzacji Produkcji M-06

HTEC firmy HAAS umożliwia zdobycie poszukiwanego na rynku zawodu i otwiera drzwi do kariery.

Komputerowo wspomagane modelowanie wyrobu z wykorzystaniem systemu 3D CAD SolidWorks

Kurs prowadzony w Zespole Projektowania Procesów Wytwarzania 

Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu | Program Executive Master of Business Administration (MBA)

Studia podyplomowe prowadzone w Katedrze M-06

Uczymy działać z pasją

Zapraszamy do studiowania 

Skip to content