Przejdź do treści

Oferta dla przemysłu

Oferta współpracy z przemysłem:

 • Komputerowa integracja produkcji. Projektowanie i wdrażanie układów integrujących systemy komputerowego wspomagania konstrukcji, technologii i operatywnego sterowania produkcją, wykorzystujących oryginalny model procesu wytwarzania oraz sieci lokalne i przemysłowe,
 • Modernizacja układów sterowania numerycznego obrabiarek. Wymiana konwencjonalnych układów sterowania numerycznego na układy CNC,
 • Modernizacja układów sterowania logicznego: obrabiarek, urządzeń technologicznych i innych urządzeń technicznych. Zastępowanie konwencjonalnych układów sterowania sekwencyjnego programowalnymi układami sterowania logicznego (PLC),
 • Programowanie obrabiarek CNC i robotów przemysłowych,
 • Projektowanie i oprogramowanie sterowników mikroprocesorowych opartych na mikrokontrolerach rodziny 8051 i AVR,
 • Projektowanie i instalowanie lokalnych sieci komputerowych wykorzystywanych do przesyłania informacji w systemach zarządzania przedsiębiorstwem oraz w układach sterowania i nadzorowania procesów produkcyjnych,
 • Badania diagnostyczne drgań i hałasu urządzeń technicznych. Doradztwo, planowanie i realizacja badań diagnostycznych drgań i hałasu maszyn i urządzeń technicznych,
 • Synteza i analiza układów płynowych,
 • Diagnostyka elementów i układów płynowych w warunkach przemysłowych.
 • Wdrażanie systemów wspomaganego komputerowo projektowania procesów technologicznych. Stopniowe wdrażanie systemów automatyzujących technologiczne przygotowanie produkcji, budowa baz danych niezbędnych w technologicznym przygotowaniu produkcji, budowa baz wiedzy technologicznej, wdrażanie metod wariantowych i generacyjnych projektowania procesów obróbki,
 • Wdrażanie systemów programowania OSN,
 • Doradztwo w zakresie systemów programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, szkolenie programistów i technologów,
 • Wdrażanie metod wspomaganego komputerowo projektowania oprzyrządowania technologicznego,
 • Projektowanie oprzyrządowania specjalnego, badanie oprzyrządowania technologicznego, budowa baz danych oprzyrządowania przedmiotowego, narzędziowego i narzędzi,
 • Adaptacja robotów przemysłowych do realizacji określonych operacji technologicznych,
 • Wyznaczanie i optymalizacja parametrów konstrukcyjnych chwytaków, opracowanie rozwiązań konstrukcyjnych chwytaków robotów,
 • Projektowanie procesów technologicznych montażu,
 • Badanie struktur procesów technologicznych montażu, analiza technologiczności konstrukcji wyrobu .ze względu na montaż,
 • Komputerowo zintegrowane przygotowanie produkcji,
 • Wdrażanie metod projektowania współbieżnego.
 • Szkolenia z zakresu programowania, obsługi i uruchamiania współrzędnościowych maszyn pomiarowych oraz przygotowania i realizacji strategii pomiarowych zorientowanych na określone wyroby,
 • Obliczanie i szacowanie niepewności pomiarów,
 • Wzorcowanie i sprawdzanie dokładności maszyn pomiarowych.
 • Konstrukcja i technologia narzędzi specjalnych do obróbki stopów metali oraz tworzyw niemetalowych i kompozytów.
 • Projektowanie i nadzorowanie systemów narzędziowych w obróbce zautomatyzowanej.
 • Optymalizacja procesów kształtowania wyrobów sposobami obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej wraz z doborem narzędzi i warunków obróbki,
 • Opracowanie i wdrażanie technologii szlifowania z nadzorowaniem i diagnostyką stanu warstwy wierzchniej,
 • Opracowanie i wdrażanie technologii obróbki elektroerozyjnej i laserowej,
 • Konstrukcja i wykonawstwo generatorów specjalnych dla efektywnej obróbki elektroerozyjnej,
 • Diagnostyka obrabiarek elektroerozyjnych,
 • Konstrukcja urządzeń oraz technologia obróbki precyzyjnej,
 • Technologia narzędzi ściernych ze ścierniw wtórnych i odpadowych.
Skip to content