Przejdź do treści

Oferta druku 3D

Drukowanie elementów na podstawie otrzymanych modeli CAD z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem następujących metod:

  • FFF (Fused Filament Fabrication ) – osadzanie stopiongo materiału. Drukowanie z szerokiej gamy materiałów termoplastycznych takich jak ABS, PLA i nylon z wykorzystaniem drukarek Ubot i Zortrax
  • SLA (Stereolitography) – stereolitografia, czyli fotopolimeryzacja. Drukowanie laserowe z szerokiej gamy żywic o różnorakich właściwościach mechanicznych z użyciem systemu Form2,
  • SLS (Selective Laser Sintering) – selektywne spiekanie laserowe. Drukowanie laserowe z nylonu PA12 z użyciem systemu Sinterit Lisa.

Szkolenie takie obejmuje:

  • omówienie wybranych metod druku 3D,
  • charakterystykę wybranych materiałów wykorzystywanych w druku 3D,
  • omówienie budowy i zasad eksploatacji wybranych drukarek 3D,
  • przygotowanie plików CAD 3D do druku,
  • przygotowanie procesu drukowania,
  • omówienie wybranych metod obróbki wykańczającej.

Kontakt: dr inż. Marcin Grabowski (marcin.grabowski(at)mech.pk.edu.pl)

Skip to content