Kolegium Instytutu

prof. dr hab. inż. Józef Gawlik

prof. dr hab. inż. Czesław Niżankowski

prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj

prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala

dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK

dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK

dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

dr hab. inż. Bogdan Słodki

dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, prof. PK

dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK

oraz

dr inż. Małgorzata Kowalczyk – grupa asystentów i adiunktów

dr inż. Krzysztof Krupa – grupa pracowników dydaktycznych

mgr Elżbieta Świtalska – grupa pracowników administracyjnych i technicznych