Instytut M-06

Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji – M-06, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej

O INSTYTUCIE

Działalność badawczo-rozwojowa

Działalność badawczo-rozwojowa Instytutu obejmuje wybrane obszary inżynierii mechanicznej tj. automatyzacja i robotyzacja procesów i systemów wytwarzania, inżynieria produkcji, techniki wytwarzania wyrobów (obróbka skrawaniem, obróbki niekonwencjonalne, obróbka ultraprecyzyjna, mikroobróbka).

Od 2010 roku w Instytucie realizowanych było kilkadziesiąt projektów badawczych i rozwojowych finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych agencji badawczych. 

Profil badawczy Instytutu zorientowany jest utylitarnie co znajduje potwierdzenie w licznych projektach bilateralnych realizowanych przy współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi (m.in. Poltra, Wielton, Bryk, Sikorski Cycles, Tiz-Implements, PKN Orlen, Grupa Lotos).

Kluczowe obszary działalności naukowo-badawczej Instytutu obejmują:

Działalność dydaktyczna

koncentruje się wokół prowadzonych w Instytucie dwóch kierunków studiów tj. automatyka i robotyka oraz inżynieria produkcji. Studenci tych kierunków biorą udział w zajęciach o profilu praktycznym, które prowadzone są w pracowniach i laboratoriach dydaktycznych specjalizujących się w: robotyce, obróbkach ubytkowych; technikach addytywnych; inżynierii rekonstrukcyjnej; technikach CAx; mediach elektronicznych; cyfrowym modelowaniu wyrobów, procesów i systemów wytwarzania; mikrokształtowaniu.

Samodzielni pracownicy naukowi

Józef Gawlik

prof. dr hab. inż.

Sebastian Skoczypiec

prof. dr hab. inż.

Wojciech Zębala

prof. dr hab. inż.

Jan Duda

dr hab. inż., prof. PK

Krzysztof Karbowski

dr hab. inż., prof. PK

Magdalena Niemczewska-Wójcik

dr hab. inż., prof. PK

Jerzy Zając

dr hab. inż., prof. PK

Bogdan Słodki

dr hab. inż

0

kierunki studiów

0

projektów badawczych

0

pracowników

0

lat doświadczenia

kursy dokształcające

Prowadzimy także kursy dokształcające dotyczące: komputerowo wspomaganego modelowania wyrobów z wykorzystaniem systemu 3D CAD; technologicznych aspektów projektowania wyrobów w systemie 3D CAD; rysunku technicznego maszynowego w systemach CATIA oraz SolidWorks; obsługi i programowania obrabiarek CNC; druku 3D.

Uzupełnieniem oferty dydaktycznej Instytutu są studia podyplomowe: Polsko–Amerykańska Szkoła Biznesu, Program Executive Master of Business Administration (MBA) oraz Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych.

 

HTEC firmy HAAS umożliwia zdobycie poszukiwanego na rynku zawodu i otwiera drzwi do kariery.

Komputerowo wspomagane modelowanie wyrobu z wykorzystaniem systemu 3D CAD SolidWorks

Kurs prowadzony w Zakładzie Projektowania Procesów Wytwarzania 

Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu | Program Executive Master of Business Administration (MBA)

Studia podyplomowe prowadzone w Instytucie M-06

Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych

Studia podyplomowe prowadzone w Instytucie M-06

Strefa studenta

Przydatne informacje dla studentów

wydarzenia w instytucie