Przejdź do treści

W pracy naukowo-badawczej, obejmującej obszar inżynierii produkcji oraz budowy i eksploatacji maszyn koncentruje się na fizykalnych aspektach procesu skrawania. Interesuje się obróbką precyzyjną oraz przetwarzaniem materiałów trudnoskrawalnych (stopy tytanu, niklu, stale nierdzewne, kompozyty). W modelowaniu i symulacji  procesów obróbkowych wykorzystuje numeryczne metody obliczeniowe (MES).  Zajmuje się też programowaniem obrabiarek CNC, systemami CAD/CAM, pomiarami struktury geometrycznej powierzchni (SGP) oraz nowoczesnymi technikami wytwarzania (HSC, HPC, Hard machining, 3D printing).

Prowadzone przedmioty: Programowanie obrabiarek CNC; Monitoring, modelowanie i symulacja procesów obróbki; Komputerowo wspomagane wytwarzanie; Metody i środki wytwarzania, Seminarium dyplomowe

Skip to content