Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny

Kategoria naukowa A

w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna


Działalność naukowa w dziedzinie nauk technicznych obejmuje obszar inżynierii produkcji
z ukierunkowaniem na: procesy obróbki precyzyjnej, automatyzację procesów wytwarzania, nadzorowanie stanu narzędzi i jakości technologicznej wyrobów, budowę maszyn i urządzeń technologicznych, zarządzanie przedsiębiorstwem.

Prowadzone przedmioty:
Strategie zarządzania przedsiębiorstwem, Eksploatacja i recykling maszyn. Zarządzanie i marketing 

Skip to content