Przejdź do treści

Działalność naukowo – badawcza

Projektowanie procesów technologicznych obróbki i montażu: tworzenie podstaw teoretycznych i metodyki projektowania w warunkach integracji przygotowania produkcji i wytwarzania. Analiza technologiczności wyrobów (DFA, DFM). Wspomagane projektowanie procesów technologicznych, modelowanie wiedzy technologicznej, budowa systemów CAPP z wykorzystaniem systemów ekspertowych (Exsys Prof.). 

Projektowanie systemów wytwarzania: tworzenie podstaw teoretycznych i metodyki projektowania systemów wytwarzania, gniazd i linii produkcyjnych, potoków zautomatyzowanych, normowanie czasu pracy, balansowanie linii produkcyjnych, doskonalenie organizacji pracy.

Zarządzanie rozwojem wyrobów: analiza strategii rozwojowych wyrobów, tworzenie metodyki projektowania w warunkach integracji konstrukcyjnego, technologicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji, modelowanie rozwoju wyrobów (notacje IDEF, BPMN), zastosowanie aplikacji PLM.

Zarządzanie produkcją: normowanie czasu pracy (metody ruchów elementarnych MTM, MOST), balansowanie linii produkcyjnych, doskonalenie organizacji pracy, zarządzanie wiedzą produkcyjną.

Działalność dydaktyczna

Zakres: Projektowanie procesów technologicznych obróbki i montażu, budowa baz danych, baz wiedzy
i systemów ekspertowych, programowanie maszyn technologicznych, (MTS, CATIA V5), projektowanie procesów i systemów wytwarzania w DELMIA V5, modelowanie rozwoju wyrobów (IDEF, BPMN).

Prowadzone przedmioty:

Projektowanie procesów Technologicznych (MiBM), Projektowanie i Automatyzacja Procesów Technologicznych, Projektowanie systemów ekspertowych, Systemy zarządzania rozwojem wyrobu, Zarządzanie produkcją (AiR), Komputerowo wspomagane projektowanie  procesów obróbki i montażu, Systemy Komputerowo zintegrowanego wytwarzania, Systemy zarządzania rozwojem wyrobu PLM, Sztuczna inteligencja w zarządzaniu produkcją (ZiP) zarządzanie cyklem życia wyrobu, Projektowanie procesów
i oprzyrządowania technologicznego (IP).

Opiekun specjalności: Automatyzacja systemów wytwarzania

Hobby: Majsterkowanie, sporty rekreacyjne, uprawa roślin.

Skip to content