Obszar zainteresowań zawodowych i naukowych obejmuje zagadnienia związane z technologią kształtowania warstwy wierzchniej, metrologią warstwy wierzchniej (struktury geometrycznej powierzchni – SGP), analizą oraz oceną stanu warstwy wierzchniej, badaniami węzłów tarcia (badania tribologiczne: modelowe i symulacyjne).

Na kierunku Inżynieria produkcji odpowiada za zajęcia z przedmiotów:  Podstawy zarządzania, Eksploatacja systemów produkcyjnych, Eksploatacja i recykling maszyn, Strategie zarządzania przedsiębiorstwem (moduł: Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna),  Kontroling procesów i analiza ryzyka (moduł: Kontroling procesów).