Przejdź do treści

Kursy obsługi i programowania obrabiarek CNC

Programowanie Frezarek Sterownych Numerycznie

Cel i zakres kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi obróbki skrawaniem na frezarce lub tokarce sterowanej numerycznie. 
Szkolenie obejmuje praktyczne zapoznania z obsługą i programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie firmy HAAS.

Wymagania
Na kurs przyjmowani są studenci i absolwenci wyższych uczelni technicznych. Niezbędne dokumenty: wypełniona i podpisana karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, potwierdzenie opłaty za szkolenie.

Organizacja zajęć
Szkolenie prowadzone jest w systemie dwudniowym.
Program obejmuje 20 godzin zajęć dydaktycznych.

Dyplom ukończenia
Uczestnicy otrzymują dyplom potwierdzający uczestnictwo w kursie.

Koszt uczestnictwa
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 800 zł dla studentów Politechniki Krakowskiej (lub 1000 zł dla pozostałych osób)

Wpłaty należy dokonywać po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu oraz po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie przez organizatorów kursu.

Nr konta bankowego: 
Politechnika Krakowska 
…. w trakcie zmian
z dopiskiem: “Szkolenia CNC”

Dowód wpłaty należy dostarczyć do pok. A403 lub A412  lub wysłać w formie elektronicznej na adres:  

Osoby, które nie zakwalifikują się na szkolenie w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w szkoleniu w terminie późniejszym.
Organizator rości sobie prawo odwołanie kursu bez podania przyczyn.

Przewidywany limit miejsc

Sześć osób – decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenie zostanie uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się 6 kandydatów.

Karta zgłoszenia

Dr inż.
tel. 012 374
e-mail 

PROGRAMY SZKOLENIA

Liczba godzin kursu: 20 godz.

Godzina rozpoczęcia: 8.30 – budynek B, sala B004 (parter)

Liczba osób: 6 osób

Szkolenie obejmuje podstawy obróbki na OSN oraz praktyczne zapoznania z obsługą i programowaniem frezarki sterowanej numerycznie firmy HAAS.

Program kursy obejmuje Liczba godzin
DZIEŃ PIERWSZY
Wprowadzenie do technologii- Parametry technologiczne, klasyfikacja materiałów obrabianych i dobór parametrów skrawania na przykładzie toczenia- Budowa i zastosowanie narzędzi skrawających Podstawy programowania obrabiarek CNC- Układ współrzędnych obrabiarki- Punkty charakterystyczne obrabiarki- Osie sterowane, oznaczenia osi- Określenie i ustalenie punktu zerowego przedmiotu obrabianego- Rodzaje układów współrzędnych (prostokątne, biegunowe), współrzędne absolutne i przyrostowe- Przykłady kodów G i sposoby programowania obrabiarek CNC na przykładzie programu KELLER4
 
Sterowanie i obsługa frezarki CNC- część I- Podstawy sterowania numerycznego- Znajomość pulpitu sterowniczego (klawiatura, włączanie i wyłączanie maszyny, wykonywanie referencji, sterowanie osi itp.)- Umiejętność znajdowania bazy i umieszczania korekcji (długościowej, geometrycznej) narzędzi w tablicy.- Praca na plikach: załączanie programu napisanego na zewnątrz maszyny, edytowanie i zapisywanie plików, przeglądanie zawartości istniejących programów itp.- Obsługa i praca z magazynem narzędzi.- Frezowanie ręczne.Tworzenie programów obróbki, standard programowania.- Funkcje G: Ustawienie prędkości obrotowej wrzeciona; pozycjonowanie; ruch roboczy – interpolacja liniowa, interpolacja kołowa; wybór płaszczyzny pracy; ustawienie korekcji długości, geometrii narzędzia; wybór lokalnego układu współrzędnych.8
DZIEŃ DRUGI
Sterowanie i obsługa frezarki CNC- część II- Cykle obróbcze: frezowanie wnęk kołowych; wiercenie otworów; wiercenie głębokich otworów; gwintowanie “sztywne”; rozmieszczenie otworów (okrąg, łuk, odcinek); wybór płaszczyzny powrotu.- Funkcje M: Stop programu; opcjonalny stop programu; koniec programu; włączenie/wyłączenie chłodziwa; praca na podprogramach wewnętrznych/zewnętrznych.- Praca w trybie graficznym- Symulacja procesu frezowania – Wykonanie przykładowego elementu8
RAZEM20

Podstawy obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie z zastosowanie programów CAD/CAM

Cel i zakres kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi programowania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie z zastosowaniem wybranych programów CAD/CAM.

Wymagania
\Na kurs przyjmowani są studenci i absolwenci wyższych uczelni technicznych. Niezbędne dokumenty: wypełniona i podpisana karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, potwierdzenie opłaty za szkolenie.

Organizacja zajęć
Szkolenie prowadzone jest w systemie jedno lub dwudniowym tzw. szkolenie C1 i C2.
Program obejmuje 10 godzin zajęć dydaktycznych dla szkolenia C1 lub 20 godzin zajęć dydaktycznych dla szkolenia C2.

Dyplom ukończenia
Uczestnicy otrzymują dyplom potwierdzający uczestnictwo w kursie.

Koszt uczestnictwa
Koszt uczestnictwa w szkoleniu C1 wynosi 400 zł dla studentów Politechniki Krakowskiej (lub 600 zł dla pozostałych osób) Wpłaty należy dokonywać po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu oraz po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie przez organizatorów kursu.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu C2 wynosi 800 zł dla studentów Politechniki Krakowskiej (lub 1000 zł dla pozostałych osób) Wpłaty należy dokonywać po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu oraz po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie przez organizatorów kursu.

Nr konta bankowego: 
Politechnika Krakowska 
…. w trakcie zmian
z dopiskiem: “Szkolenia CNC”

Dowód wpłaty należy dostarczyć do pok. A403 lub A412 lub wysłać w formie elektronicznej na adres do zmiany

Osoby, które nie zakwalifikują się na szkolenie w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w szkoleniu w terminie późniejszym.

Organizator rości sobie prawo odwołanie kursu bez podania przyczyn.

Przewidywany limit miejsc

Sześć osób – decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenie zostanie uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się 6 kandydatów.

Karta zgłoszenia

PROGRAM SZKOLENIA

Liczba godzin kursu: C1 – 10 godz. lub C2 – 20 godz.

Liczba dni kursu 1 lub 2 dni
Godzina rozpoczęcia: 8.30
Liczba osób: maksymalnie 10 osób

Szkolenie obejmuje podstawy programowania trzyosiowych frezarek sterowanych numerycznie z wykorzystaniem programów CAD/CAM wraz z praktycznym wykonaniem przykładowych części na frezarce CNC firmy HAAS.

Program kursy obejmujeLiczba godzinC1Liczba godzinC2
1. Wprowadzenie do programowania obrabiarek z wykorzystaniem programów CAD/CAM
1.1 – Podział i charakterystyka programów CAD/CAM
1.2 – Istota działania programów CAD/CAM 
– od rysunku do programu NC
1.3 – Przykłady aplikacji CAD/CAM
1.4 – Budowa i zastosowanie narzędzi skrawających
1.5 – Parametry technologiczne, klasyfikacja materiałów obrabianych i dobór parametrów skrawania
12
2. Podstawy tworzenia geometrii w programach CAD/CAM
2.1 – Zapoznanie z modułami CAD w programach CAD/CAM
2.2 – Tworzenie typowej geometrii przedmiotu w programach CAD/CAM
48
3. Podstawy planowania operacji frezarskich w programach CAD/CAM
3.1 – Tworzenie planu operacji w programach CAD/CAM (parametryzacja narzędzi i magazynu narzędziowego, operacje planowania, frezowania konturu, rozfrezowania gniazda, wiercenia, gwintowania, konfiguracja parametrów skrawania)
3.2 – Symulacja i kontrola obróbki, wykrywanie kolizji3.3 – Tworzenie plików NC
48
4. Wykonanie części na frezarki firmy HAAS
4.1 – Omówienie obsługi panelu operatorskiego
4.2 – Bazowanie przedmiotu obrabianego i pomiar narzędzi
4.3 – Omówienie trybów pracy na obrabiarce CNC
4.4 – Symulacja działania programu NC na panelu operatorskim obrabiarki4.5 – Wykonanie zaprojektowanych części w systemach CAD/CAM
12
RAZEM1020

Trening operatorski – frezarka/tokarka CNC firmy HAAS

Cel i zakres

Celem treningu jest praktyczne zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami obróbki skrawaniem na Obrabiarkach Sterowanych Numerycznie. Trening obejmuje praktyczne zapoznania z obsługą i programowaniem obrabiarki sterowanej numerycznie firmy HAAS.

Wymagania
Na trening przyjmowani są studenci, pracownicy firm produkcyjnych oraz wszyscy chcący praktycznie wykorzystać obrabiarki CNC.
Niezbędne dokumenty: wypełniona i podpisana karta zgłoszenia uczestnictwa w treningu, potwierdzenie opłaty.

Organizacja zajęć
Trening operatorski prowadzony jest w systemie jednodniowym.

Program obejmuje 8 godzin zajęć praktycznych.

Potwierdzenie ukończenia
Uczestnicy otrzymują potwierdzenie odbycia “Treningu operatorskiego”.

Koszt uczestnictwa
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 600 PLN. Uwaga: studenci Politechniki Krakowskiej 400 zł. Wpłaty należy dokonywać po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa w treningu oraz po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania przez organizatorów kursu.

Nr konta bankowego: 
Politechnika Krakowska 
…. w trakcie zmian
z dopiskiem: “Szkolenia CNC”

Dowód wpłaty należy dostarczyć do pok. A403 lub A412  lub wysłać w formie elektronicznej na adres: ..zmiany

Osoby, które nie zakwalifikują się na trening w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w treningu w terminie późniejszym.

Organizator rości sobie prawo odwołanie treningu bez podania przyczyn.

Przewidywany limit miejsc
4 osoby – decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszenia

Kontakt:

PROGRAMY SZKOLENIA

Liczba godzin: 8 godz.

Godzina rozpoczęcia: 9.00 – budynek B, sala 004 (parter)

Liczba osób: 4 osób

Uczestnikiem Treningu Operatorskiego mogą być studenci oraz każda osoba pragnąca w sposób praktyczny zapoznać się z obrabiarkami sterowanymi numerycznie firmy HAAS. 
Zajęcia prowadzone są przez dyplomowanych instruktorów.

Celem treningu operatorskiego jest udostępnienie obrabiarek (tokarki lub frezarki CNC) dostępnych w Centrum HTEC oraz przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń dotyczących:

  • obsługi obrabiarek CNC,
  • programowania frezarek i tokarek firmy HAAS,
  • przetestowania własnych programów,
  • rozwiązania problemów dotyczących OSN itp.

Terminarz kursów organizowanych przez Centrum HTEC Kraków 

Programowanie Frezarek Sterownych Numerycznie

Termin:  będzie podany w przyszłości

Podstawy programowania Obrabiarek Sterowanych Numerycznie z zastosowaniem programów CAD/CAM – frezowanie 3-osiowe

Termin:   będzie podany w przyszłości

Trening Operatorski

Termin:   będzie podany w przyszłości


22 kwietnia 2008 roku w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej zostało otwarte Centrum Edukacji Technicznej HASS z zakresu obróbki mechanicznej CNC.

Amerykańska firma HASS jest w swojej branży światowym liderem w produkcji obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

HTEC (Haas Technical Education Center) ma za zadanie zapewnienie młodym ludziom możliwości praktycznego szkolenia na najnowszych obrabiarkach CNC i zetknięcia się
z najnowszymi technikami produkcyjnymi oraz maszynami, występującymi w przemyśle.

Z tego też powodu w podstawowym wyposażeniu Centrum Edukacji Technicznej znajdują się dwa najbardziej popularne typy maszyn – frezarka oraz tokarka.

HTEC firmy HAAS umożliwia zdobycie poszukiwanego na rynku zawodu i otwiera drzwi do kariery!!!

Skip to content