Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny

Kategoria naukowa A

w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

Jestem opiekunem kierunku automatyka i robotyka.

Podstawowym obszarem moich zainteresowań są zagadnienia związane ze wspomaganiem podejmowania decyzji z zastosowaniem klasycznych metod badań operacyjnych, a przede wszystkim metod symulacyjnych. Symulacja systemów dynamicznych i prognozowanie ich zachowania, to współczesne metody wspomagające podejmowanie decyzji. Pozwalają przewidywać skutki wpływu podjętych decyzji na przyszłe zachowanie systemu, dlatego stanowią dobre narzędzie wspomagające zarządzanie.

Drugim obszarem, którym się zajmuję, są zagadnienia związane z automatyką i robotyką, automatyzacją produkcji oraz konstrukcją maszyn i urządzeń.

Z obydwoma obszarami, często związane są problemy z akwizycją i przetwarzaniem informacji. Źródłem tych informacji są systemy zarządzania w firmach. W tym zakresie, obróbka danych z wykorzystaniem np. arkusza kalkulacyjnego pozwala na analizę i szybkie podejmowanie decyzji.

Skip to content