Zajmuje się szeroko pojętą problematyką modelowania i symulacji systemów. Na podstawie analizy wyników symulacji można określić kierunki działań, zmierzających do poprawy pracy systemu. W obszarze zainteresowań znajdują się również klasyczne metody badań operacyjnych oraz zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych do wspomagania podejmowania decyzji.

Na kierunku Inżynieria Produkcji odpowiedzialny jest za przedmioty: Badania operacyjne, Symulacja i prognozowanie.