Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny

Kategoria naukowa A

w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

Działalność naukowo – badawcza
Projektowanie i organizacja systemów produkcyjnych: obliczenia organizacyjne, projektowanie rozmieszczenia stanowisk systemu produkcyjnego, badania i normowanie czasu pracy na stanowiskach roboczych, organizacja stanowisk roboczych, opracowywanie instrukcji dla pracy standaryzowanej;

Zarządzanie produkcją: klasyfikacja zapasów metodą ABC/XYZ, metody kontroli i sterowania zapasami o popycie niezależnym, planowanie produkcji wg APICS: planowanie SOP, planowanie MPS, algorytm MRP i CRP, metody harmonogramowania produkcji z zastosowaniem reguł priorytetu;

Lean Manufacturing: mapowanie strumienia wartości VSM, metody: JiT, Kanban, 5WHY, Kaizen, Visual Management, 5S, TPM, OEE, SMED;

Projektowanie procesów technologicznych: klasyczne metody projektowania procesów technologicznych obróbki i montażu, komputerowo wspomagane projektowanie procesów technologicznych, modelowanie możliwości technologicznych systemów produkcyjnych, systemy CAPP wariantowe i semi-generacyjne, wielowariantowe procesy technologiczne;

Aplikacje PLM:DassaultSystemes – modelowanie 3D wyrobów złożonych w CATIA v5, modelowanie 3D w SolidWorks (modelowanie bryłowe typowych części maszyn, złożenia kinematyczne, konstrukcje spawane, konstrukcje z arkusza blachy);

Projektowanie i programowanie systemów informatycznych: diagramy metodyki strukturalnej (FHD, STD, DFD, ERD), modelowanie procesów w notacji BPMN, modelowanie systemów w notacji IDEF, programowanie obiektowe i RAD, projektowanie baz danych stacjonarnych (Access) i cleint/server (MS SQL Server), narzędzia CASE, tworzenie systemów ekspertowych, algorytmy genetyczne i optymalizacja;

Współpraca z przemysłem:2008-15: Bang&Olufsen Dania, 2009-11: Grupa Kęty, 2014: ESSEL Propack, 2014-15: Schneider Ostrów Mazowiecka; 2014-15: AluTeam Biała Podlaska

Działalność dydaktyczna
Zakres: tworzenie baz danych pod MS Access; tworzenie sieciowych baz danych pod MS SQL Server; tworzenie systemów ekspertowych pod EXSYS Pro; procedury projektowania procesów technologicznych obróbki i montażu; podstawy programowania obrabiarek NC (ręczne, GTJ-T, CATIA v5); modelowanie części i wyrobów złożonych w środowisku 3D (CATIA v5, SolidWorks); zastosowanie MS Visio do projektowania (plan 2D systemu produkcyjnego, harmonogramowanie produkcji, mapowanie strumienia wartości, diagramy DFD i ERD)

Prowadzone przedmioty:
Zarządzanie produkcją (MiBM, AiR), Projektowanie i organizacja systemów produkcyjnych – Lean Manufacturing (ZIP), Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (ZIP), Bazy danych w systemach produkcyjnych (AiR), Systemy baz danych w technologii (ZIP), 

Skip to content