Przejdź do treści

dr inż. Anna Boratyńska-Sala

SCOPUS Author ID
ORCID iD
Publikacje autora

Telefon: 32 83, tel. kom.: 607-455-459
E-mail: anna.boratynska-sala@pk.edu.pl
Pokój C 211b

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z technikami rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania, techniki oraz społecznych zagadnień. Główne zainteresowania koncentrują się wokół metodyki TRIZ (Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań) – strona Fundacji Triz Polska

Na kierunku Inżynieria produkcji odpowiedzialna jest za zajęcia z przedmiotów: Twórcze  rozwiązywanie problemów technicznych, Podstawy inwentyki oraz Mikroekonomia w ramach przedmiotu Podstawy ekonomii.

Skip to content