Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny

Kategoria naukowa A

w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

Підтримка України

Sterowanie procesami ciągłymi – nowa pozycja literatury w naszej Katedrze

Dostępna już jest w księgarniach nowa książka autorstwa Adama Słoty, pt. Sterowanie procesami ciągłymi” – wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Źródło: Księgarnia internetowa PWN

“Teoria sterowania to dziedzina zajmująca się analizą, modelowaniem matematycznym oraz symulacją komputerową układów sterowania.

Z fragmentu Wprowadzenia do książki „Sterowanie procesami ciągłymi. Wykorzystanie LabVIEWTM w praktyce”: „Aby zaprojektować układ sterowania, konieczne jest zrozumienie sposobu działania urządzenia, którym ma być realizowane sterowanie, określenie wymagań co do jego działania, wybór rozwiązania, dobór parametrów, jak również analiza i ocena jakości zbudowanego układu. W [niniejszej książce] są przedstawione wymienione zagadnienia.

W każdym rozdziale przedstawiono opis teoretyczny tematu oraz zamieszczono przykłady ilustrujące dane zagadnienie. Istotnym elementem książki jest opis możliwości wykorzystania systemu LabVIEW™ w zakresie modelowania i analizy układów sterowania procesami ciągłymi. Przedstawiono i krótko opisano jego dostępne funkcje oraz przykłady ich wykorzystania.”

W tej książce Czytelnik ma dostępne 3 płaszczyzny przekazu informacji:

– omówienie ogólnych zagadnień (definicji, wykresów etc.)

– ilustrację tematu przy pomocy przykładów obliczeniowych oraz

– przedstawienie sposobów rozwiązania wybranych zadań przy pomocy oprogramowania LabVIEWTM 
(opis funkcji, przykłady wykorzystania, przykłady modeli symulacyjnych i obliczeniowych)

Podręcznik Sterowanie procesami ciągłymi dedykowany jest przede wszystkim studentom studiów inżynierskich różnych kierunków technicznych – w szczególności: automatyki i robotykimechatronikielektrotechniki i elektroniki czy mechaniki. Książka ze względu na swoje walory praktyczne będzie również nowatorską pomocą dla inżynierów automatyków, mechatroników, informatyków czy projektantów układów regulacji.”

Skip to content