Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny
Kategoria naukowa A w dyscyplinie
inżynieria mechaniczna

Підтримка України

Seminarium naukowe – Wirtualna rynomanometria

Wirtualna rynomanometria
– modelowanie przepływu powietrza przez jamę nosową z wykorzystaniem klastra Prometheus (PLGrid/ACK Cyfronet)

zdalnie MS Teams
dołącz do spotkania

Skip to content