Industry 4.0 Meeting Point – nowa formuła spotkania online dla przemysłu – 3.06.2020

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na wydarzenie organizowane przez Krakowski Park Technologiczny w ramach realizowanego wspólnie z Politechniką Krakowską projektu w ramach Digital Innovation Hubs.

Podczas tego spotkania możliwe będzie wysłuchanie ciekawych prezentacji na temat zastosowania innowacji cyfrowych na podstawie studium przypadku, zwiedzenie wirtualnych laboratoriów oraz pokojów spotkań, gdzie na Państwa pytania czekali będą eksperci z wielu dziedzin. W wydarzeniu jako ekspert w zakresie zastosowania przyrostowych metod wytwarzania bierze udział dr inż. Dominik Wyszyński.


https://www.meetingpoint.hub4industry.pl/