Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny

Kategoria naukowa A

w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

Działalność naukowo – badawcza
Projektowanie i organizacja systemów produkcyjnych: projektowanie struktur systemów produkcyjnych w układach takich jak linie produkcyjne (montażowe, obróbkowe, rozlewnicze, farmaceutyczne), gniazda specjalizowane przedmiotowo, gniazda specjalizowane technologicznie, zagadnienie formowania jednostek produkcyjnych (Cell Formation Problem), zagadnienie projektowania rozmieszczenia stanowisk roboczych, balansowanie linii montażowych, planowanie i harmonogramowanie produkcji dla przypadków flow-shop, job-shop i flexiblejob-shop.

Lean Management: zarządzanie odchudzoną produkcją zgodnie z TPS (Toyota Production System), analiza organizacji produkcji metodą VSM (Visual StreamMapping), reorganizacja produkcji technikami SMED, TPM, standaryzacja pracy na stanowisku roboczym, 5S, doskonalenie przepływu materiałów metodami one-piece-flow, kanban, heijunka, zarządzanie produkcją według teorii ograniczeń TOC (Theory of Constraints), normowanie czasu pracy metodami MTM, prowadzenie badań chronometrażowych (obmiar czasu pracy).

Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją: projektowanie, konfiguracja i wdrażanie systemów kontroli wizualnej andon, projektowanie, analiza i wdrażanie systemów realizacji produkcji klasy MES (Manufacturing Execution System), systemy kalkulacyjne wskaźników produkcyjnych KPI’s (Key Performance Indicators) takich jak OEE, EPE, MTBF, TEEP, OPI, integracja systemów ERP z systemami gromadzenia danych z zakładu produkcyjnego, analiza i eksploracja danych produkcyjnych w systemach BI (Business Intelligence), systemy APS (Advanced Planning and Scheduling), zastosowanie PLM Catia/Delmia do projektowania systemów produkcyjnych.

Działalność dydaktyczna
Prowadzone przedmioty: Zarządzanie produkcją, Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, Projektowanie i organizacja systemów produkcyjnych, Projektowanie zautomatyzowanych procesów wytwarzania, Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie, Modelowanie systemów obróbki i montażu.

Współpraca z przemysłem
2009-2011: współpraca z Grupa Kęty, 
2011-2014: współpraca z TQMsoft; 
2014: prace badawcze dla Schneider Ostrów Mazowiecka; 
2014: prace badawcze dla AluTeam Biała Podlaska

Skip to content