Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny

Kategoria naukowa A

w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

Najważniejsze zainteresowania zawodowe i naukowe:  komputerowe wspomaganie procesów technologicznych, programowanie obrabiarek CNC, systemy nadzorowania jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Przedmioty, z których prowadzi zajęcia na kierunku: Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, Systemy CAD/CAM w inżynierii wytwarzania, Technologia wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich.

Skip to content