Przejdź do treści

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z precyzyjną obróbką materiałów trudnoskrawalnych oraz programowaniem obrabiarek CNC. Realizowane przeze mnie badania naukowe ukierunkowane są na poprawę skrawalności oraz dokładności wymiarowo-kształtowej i chropowatości powierzchni obrobionych.

Prowadzone przedmioty: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, Komputerowo wspomagane wytwarzanie, Monitoring, modelowanie i symulacja procesów obróbki oraz Techniki i technologie wytwarzania.

Skip to content