Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny

Kategoria naukowa A

w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

W swojej pracy zajmuję się zagadnieniami z obszaru inżynierii produkcji a w szczególności – obróbką skrawaniem, optymalizacją procesów skrawania oraz metodami przyrostowymi (SLM, FDM, DMLS). Koncentruję się na badaniach materiałów trudnoskrawalnych wykonanych przy pomocy różnych technologii.

Prowadzone przedmioty: Technologie kształtowania wyrobów, Innowacyjne technologie wytwarzania w zastosowaniach medycznych, Obróbka ubytkowa, Zaawansowane technologie i systemy wytwarzania, Monitoring, modelowanie i symulacja procesów obróbki, Zaawansowane technologie obróbki skrawaniem, Techniki wytwarzania środków transportu.

Skip to content