Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny

Kategoria naukowa A

w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń

Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń
(studia I stopnia)

Specjalność ta obejmuje zagadnienia z zakresu budowy i diagnostyki maszyn oraz modelowania z zastosowaniem technik komputerowych. Studenci zapoznawani są z zasadą działania podstawowych typów napędów elektrycznych i płynowych stosowanych w maszynach roboczych i liniach produkcyjnych, a także budują systemy akwizycji danych bazujących na zróżnicowanych typach czujników i przetworników. Prezentowane są przemysłowe implementacje układów sterowania i zastosowania systemów kontrolnych między innymi w transporcie bliskim. Studenci nabywają umiejętności programowania sterowników PLC i wizualizacji stanów procesu na panelu operatorskim HMI.

Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń
(studia II stopnia)

Specjalność zapoznaje z teoretyczną i praktyczną realizacją urządzeń sterujących obiektami technicznymi i procesami technologicznymi z ograniczonym udziałem człowieka. Studenci są przygotowywani do projektowania i symulacji działania systemów sterowania oraz układów diagnostyki i monitoringu. Dodatkowo w ramach specjalności, podejmowana jest tematyka energooszczędnych i ekologicznych układów napędu i sterowania oraz zastosowania nowoczesnych systemów CAD. Studenci specjalności budują elementy systemów sterowania wspierających pracę operatora maszyn mobilnych i urządzeń. Nabyte kompetencje dobrze przygotowują do pracy inżyniera, szczególnie w aspekcie potrzeb przemysłu 4.0.

Skip to content