Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny

Kategoria naukowa A

w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

Politechnika Krakowska wyróżniona podczas gali 35-lecia firmy ASTOR

22 kwietnia w Operze Krakowskiej odbyła się gala 35-lecia firmy ASTOR – wieloletniego Partnera i Patrona Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

Podczas uroczystości odbyło się wręczenie jubileuszowych nagród w kilku kategoriach – dla dostawców, partnerów biznesowych, partnerów w edukacji oraz Przemyśle 4.0.

Nagrodę w kategorii edukacja z rąk Małgorzaty Hadwiczak, liderki ASTOR ds. edukacji oraz Mateusza Czerwonki, opiekuna PK i jej wychowanka, odebrał prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek, Dziekan Wydziału Mechanicznego:

„Edukacja, to ta dziedzina, od której zaczyna się myśl inżynierska. W dobie czwartej rewolucji przemysłowej moglibyśmy powiedzieć, że jest to transformacja w oparciu o wiedzę. W uczelnie przyszłości transformują również nagrodzone szkoły i uczelnie wyższe. […] Taką uczelnią przyszłości jest Politechnika Krakowska, która wychowała pokolenia robotyków i automatyków i nieustannie dba o to, by przekazywana wiedza, szczególnie ta praktyczna, oparta była o najnowsze światowe technologie. Rozwój biznesu skorelowany jest z rozwojem nauki. Tak działa również ASTOR współpracując od lat z jedną z czołowych Polskich uczelni – Politechniką Krakowską, dzięki której wiele pokoleń studentów mogło poznać w praktyce czym jest automatyka i robotyka.” – mówiła Małgorzata Hadwiczak.

Nagrodę specjalną otrzymał również mgr inż. Ryszard Trela
– pracownik Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji.

„Przygotowaliśmy również nagrodę specjalną dla wyjątkowego dydaktyka, który wychował wiele pokoleń inżynierów. Ryszard Trela – wieloletni ambasador marki ASTOR na Politechnice Krakowskiej – dziękujemy za lata współpracy, za tworzenie przestrzeni, gdzie nauka i przemysł może się spotykać w celu rozwoju młodych pokoleń automatyków i robotyków, za wielkie serce wkładane w przekazywanie wiedzy praktycznej w dziedzinie robotyki i dbanie o to, by każda zaangażowana osoba, odnalazła swoją ścieżkę zawodową.” – mówił w laudacji Mateusz Czerwonka.

ASTOR to spółka dostarczająca nowoczesne technologie z zakresu systemów IT dla przemysłu, automatyki przemysłowej i robotyki oraz wiedzę biznesową i techniczną dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw przemysłowych. Współpraca Wydziału Mechanicznego z firmą  trwa od blisko 20 lat, a w 2020 została podpisana formalna umowa o patronacie nad kierunkiem Automatyka i Robotyka, na mocy której spółka zobowiązała się do współorganizowania zajęć dydaktycznych, szkoleń i pokazów dla studentów i pracowników Politechniki Krakowskiej, w zakresie prowadzonej przez siebie działalności. Ponadto prowadzone są staże i zawodowe oraz dyplomowe praktyki dla studentów, a także zarówno studenci, jak i pracownicy mają możliwość brania udziału w realizowanych przez firmę projektach. Trwają również prace nad opracowaniem programu i organizacji studiów o charakterze dualnym, zakładających realizację wybranych przedmiotów przy bezpośrednim udziale specjalistów z Astora.

źródła – firma ASTOR

Skip to content