Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny

Kategoria naukowa A

w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

Zwycięzca w konkursie na najlepszą prace dyplomową PTZP

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową na kierunku Inżynieria Produkcji:

Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Prace Dyplomowe PTZP w Krakowie, w składzie:

  • dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK
  • prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec
  • dr inż. Anna Boratyńska-Sala

w dniu 8.12.2022r wybrała najlepszą pracę dyplomową na kierunku IP.

Jest to praca Pani mgr inż. Wiktoria Leśnik za pracę pt “Projekt specjalizowanego oprzyrządowania produkcyjnego do procesu spawania portalu drzwiowego kabiny maszynisty elektrycznego zespołu trakcyjnego

Skip to content