Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny

Kategoria naukowa A

w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

Nowy podręcznik dla Studentów opracowany przez dr inż. Joannę Krajewską-Śpiewak

Metody analizy danych – przykłady z zakresu inżynierii produkcji – nowa pozycja literatury w naszej Katedrze opracowaną przez panią dr inż. Joannę Krajewską-Śpiewak.

W pracy przedstawiono kilka przykładów analizy danych z zakresu inżynierii produkcji. Każdy przykład poprzedza krótkie wprowadzenie teoretyczne z zakresu poszczególnych etapów analizy danych (m.in. zbierania danych, wstępnej analizy danych, wizualizacji danych i ich interpretacji).

Do analizy danych wykorzystano dwa programy: Microsoft Excel oraz Statistica. W przykładach przedstawionych w podręczniku przybliżono m.in. narzędzia typu: Power Query, tabele przestawne, makra itp. W przypadku problemów klasyfikacyjnych poza standardowymi metodami analizy (np. analiza skupień, drzewa decyzyjne), można skorzystać również ze sztucznych sieci neuronowych. Takie rozwiązanie umożliwia program STATISTICA, który wykorzystano do analizy parametrów sygnału emisji akustycznej.

Podręcznik dedykowany jest przede wszystkim studentom studiów inżynierskich różnych kierunków technicznych i ekonomicznych.

Skip to content