Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny

Kategoria naukowa A

w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

Prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec wybrany na wiceprezesa Akademii Inżynierskiej w Polsce.

W dniu 15 września 2022 r. na XXXIX Zgromadzeniu Ogólnym Akademii Inżynierskiej w Polsce prof. Sebastian Skoczypiec został wybrany na wiceprezesa i wszedł w skład Komitetu Wykonawczego kierującego pracami Akademii.

Nowe władze Akademii Inżynierskiej w Polsce (https://akademiainzynierska.pl/index.php/wladze-aip/)

Akademia Inżynierska w Polsce (AIP) jest powstałym w roku 1992, z inicjatywy Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, stowarzyszeniem wybitnych twórców polskiej techniki – inżynierów i przedsiębiorców. Misją Akademii jest wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii i przedsiębiorczości innowacyjnej oraz transferu technologii do praktyki gospodarczej, szerzenie kultury technicznej w dostosowaniu do strategii zrównoważonego rozwoju oraz promocja polskiej innowacyjności w kraju i zagranicą.

Najważniejsze zadania Akademii Inżynierskiej w Polsce:

  • inspiracja i uczestnictwo w realizacji priorytetowych, kompleksowych programów badawczo-rozwojowo-aplikacyjnych, krajowych i międzynarodowych,
  • opiniodawstwo, doradztwo i ocena, w zakresie swoich zawodowych kompetencji, dla instytucji i decydentów państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych,
  • współpraca z uczelniami akademickimi i wyższymi oraz ze szkołami średnimi, w zakresie doskonalenia dydaktycznego,
  • rozwój technoznawstwa i technozofii oraz w popularyzacji tego zakresu wiedzy w całej społeczności społeczno – zawodowej,
  • popularyzacja we wszystkich współczesnych formach przekazu, nowoczesnej wiedzy zawodowej i osiągnięć cywilizacyjnych,
  • współpraca ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i ich Federacją (FSNT-NOT) oraz z innymi stowarzyszeniami społeczno-zawodowymi integralnie związanymi z realizacją rozwoju cywilizacyjnego. Liczba członków zwyczajnych AIP jest ograniczona do 300 osób[2]. Członkiem Akademii może zostać osoba, która wykaże się uznanymi wynikami prac stanowiących twórczy intelektualny lub fizyczny wkład w rozwój dziedzin inżynierii, techniki, technologii i ochrony środowiska, prac w zakresie nowych i efektywnych działań przedsiębiorczych, kierowniczych i organizacyjnych – służących rozwojowi inżynierii, techniki, technologii i ochrony środowiska lub doniosłymi osiągnięciami w kształceniu i dokształcaniu kadr technicznych oraz popularyzacji techniki.

Więcej informacji o Akademii Inżynierskiej w Polsce na stronie https://akademiainzynierska.pl

Skip to content