Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny
Kategoria naukowa A w dyscyplinie
inżynieria mechaniczna

Підтримка України

Seminarium naukowe – Recent advances in machining

prelegent:
prof. Marimuthu Uthayakumar

sala A336, czas: 5 maj 2022, godz. 11.00

Skip to content