Przejdź do treści
Підтримка України

Doktorantka Wydziału Mechanicznego została przewodniczącą EURODOC

Mgr inż. Agnieszka Żyra Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej została wybrana na stanowisko przewodniczącej Europejskiej Rady Doktorantów
i Młodych Naukowców na kadencję 2021/2022. Walne zgromadzenia odbyło się w dniach 16-17 lipca,
w formie hybrydowej.

Dotychczas Agnieszka Żyra pełniła funkcję sekretarz organizacji, a wcześniej również EURODOC Open Science Ambassador i Workshop officer. Od kilku lat jest zaangażowana w działalność doktorancką na szczeblu uczelnianym, krajowym i międzynarodowym.

EURODOC to organizacja reprezentująca interesy doktorantów i młodych naukowców na szczeblu europejskim w dziedzinie edukacji, badań i rozwoju zawodowego. Zajmuje się też pracami nad polepszeniem programów studiów doktoranckich i standardów prowadzonych badań w Europie. Przedstawiciele EURODOC uczestniczą w opracowywaniu wytycznych związanych ze szkolnictwem wyższym i badaniami
w Europie.

Źródło: http://www.eurodoc.net/news/2021/eurodoc-elects-the-new-board-in-the-first-ever-hybrid-agm

Serdecznie gratulujemy!

EURODOC: Priorytetem uregulowanie statusu zatrudnienia doktorantów

Uwzględniając specyfikę poszczególnych krajów w zakresie rozwiązań systemowych, chcemy zaproponować konkretne rekomendacje co do uregulowania statusu zatrudnienia doktorantów oraz młodych naukowców, a także osób na stanowiskach postdok – zapowiada Agnieszka Żyra, nowa przewodnicząca EURODOC.

Czytaj więcej pod linkiem

Skip to content