Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny

Kategoria naukowa A

w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej

“Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik jest pracownikiem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora (1977 r.) i doktora habilitowanego (1989 r.) uzyskał na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Tytuł profesora uzyskał w 1998 r.

W latach 1999-2005 pełnił funkcję prorektora, natomiast w latach 2005-2008 – rektora Politechniki Krakowskiej.

Był dyrektorem Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej (2009-2017)

Przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk (2007-2015), członek rzeczywisty Akademii Inżynierskiej w Polsce (od 2002 r.), a od 2019 r. jej wiceprzewodniczący.

Członek Rad Naukowych: Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu (od 2011 r.), Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych – OBRUM (2013-2015), Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (od 2017 r.), członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2012-2020), ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (od 2021 r.), członek kolegiów redakcyjnych czasopism: “Advances in Manufacturing Science and Technology”, “Management and Production Engineering Review”, “Mechanik”, “Technical Transactions”, “Technologia i Automatyzacja Montażu”, “Zarządzanie Produkcją”.

Visiting professor w: Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu (1999-2000), Uniwersytecie Tsinghua w Pekinie, Instytucie Materiałów Supertwardych w Kijowie, Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.

Główne obszary prac badawczych i wdrożeniowych Profesora to: technologia obróbki powierzchniowej narzędzi, nadzorowanie procesu obróbki materiałów trudnoskrawalnych.

Współautor lub autor: 11 opracowań monograficznych, ponad 250 publikacji, 13 patentów, kierownik 14 prac wdrożeniowych i 5 projektów celowych. Opracował ponad 200 opinii na stopnie i tytuły naukowe, w tym dla uczelni zagranicznych.

Przewodniczył komitetom organizacyjnym 12 konferencji międzynarodowych, w tym Kongresu DAAAM.

Promotor 12 rozpraw doktorskich.

Prof. Józef Gawlik współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi, w tym od wielu lat z Politechniką Lubelską.

Odznaczenia Profesora to m.in.:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005 r.),
  • Złoty Krzyż Zasługi (1999 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000 r.).

Jest doktorem honoris causa: Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego (2007 r.), Politechniki Koszalińskiej (2016 r.) i Profesorem Honorowym Uniwersytetu w Miszkolcu (2010 r.).

Najważniejsze wyróżnienia Profesora:

  • Medal im. dr. Henryka Jordana nadany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (2005 r.),
  • Złota Odznaka Prometeusza (2006 r.),
  • Odznaka Honorowa “Za Zasługi dla Wynalazczości” (2005 r.),
  • Medal Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej (2018 r.),
  • 3 Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Transmisja na żywo była przeprowadzona pod linkiem: http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/10210

Za kulisami 😉

Skip to content