Przejdź do treści

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową IP

Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Prace Dyplomowe PTZP w Krakowie, w składzie:

  • dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK
  • prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec
  • dr inż. Anna Boratyńska-Sala

w dniu 25.11.2020r wybrała najlepszą pracę dyplomową na kierunku Inżynieria Produkcji.

Jest to praca Pani mgr inż Katarzyny Kajfasz
pt „Analiza przepływu informacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym”.

Recenzentem z ramienia PTZP był prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, który podkreślił istotność podjętego tematu sieci nieformalnych kontaktów w dobie technologii informacyjnych.

Komisja postanowiła również wyróżnić pracę Pani mgr inż. Anety Wróbel
pt „Symulacja wpływu podejmowanych decyzji na rozwój ruchu lotniczego”

Obu Paniom serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o konkursie na stronie Inżynierii Produkcji PK

Skip to content