Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny

Kategoria naukowa A

w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

Digital Innovation Hub. hub4industry

Laboratorium Druku 3D realizuje usługi doradcze i szkoleniowe dla firm ze Śląska, Małopolski i Podkarpacia z zakresu:

PRZYROSTOWYCH METOD WYTWARZANIA (druk 3D)

Przykładowe tematy szkoleń to:

  1. Kalibracja, serwisowanie i rozwiązywanie najczęściej spotykanych problemów podczas druku 3D.
  2. Osadzanie stopionego materiału – przygotowanie wybranego modelu zgodnie z zasadami projektowania do wytwarzania metodą FDM. Wydruk, obróbka wykończająca.
  3. Selektywne spiekanie laserowe (SLS) – przygotowanie wybranego modelu zgodnie z zasadami projektowania do wytwarzania metodą SLS. Wydruk, obróbka wykończająca.
  4. Stereolitografia – przygotowanie wybranego modelu zgodnie z zasadami projektowania do wytwarzania metodą SLA. Wydruk, obróbka wykończająca.
  5. Tematy i problemy inżynierskie obejmujące aktualne trendy rozwojowe. Omówienie ogólnych kryteriów rozwiązywania tego typu problemów.
  6. Nowoczesne materiały konstruktorskie w technologiach przyrostowych.

Zakres szkolenia jest uzgadniany z przedstawicielem firmy przed realizacją szkolenia.
Szczegółowy program jest indywidualnie opracowywany na potrzeby każdego szkolenia.

Osoby szkolone powinny posiadać kierunkowe wykształcenie (minimum średnie techniczne) oraz znajomość obsługi systemu Windows lub MacOS.

Obecnie szkolenia prowadzimy formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom lub MS-Teams

Zainteresowanych prosimy o kontakt z dr inż. Dominikiem Wyszyńskim poprzez e-mail: dominik.wyszynski@pk.edu.pl.

Szkolenie kierowane jest m.in. do kierowników produkcji, kierowników technicznych, pracowników działów badawczo-rozwojowych, osób przygotowujących się do stworzenia działu badawczo-rozwojowego lub innych osób zainteresowanych.

W powyższym zakresie oferujemy również Państwu możliwość skorzystania z usługi doradztwa lub wykonania studium wykonalności.

Szkolenia/doradztwo realizowane są w ramach hub4industry, jednego z pięciu polskich Hubów Innowacji Cyfrowych wyłonionych w ramach konkursu “Standaryzacja usług hubów innowacji cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0.”, a realizowanego przez Krakowski Park Technologiczny.

ZAPRASZAMY

Skip to content