Podziękowania za przygotowanie sprzętu ochrony osobistej

Podziękowania z Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

21.05.2020

Na ręce Dziekana Wydziału Mechanicznego wpłynęły kolejne podziękowania za bezinteresowne zaangażowanie Naszych kolegów w przygotowane i przekazanie sprzętu ochrony osobistej

Podziękowania ze Szpitala Uniwersyteckiego

27.04.2020

Na ręce Dziekana Wydziału Mechanicznego wpłynęły podziękowania ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie za pomoc charytatywną związaną z przygotowaniem i dostarczeniem  sprzętu ochrony osobistej dla personelu  medycznego.

Wśród wymienionych osób są pracownicy naszego Instytutu: dr inż. Marcin Grabowski, dr inż. Dominik Wyszyński i mgr inż. Wojciech Bizoń, którzy od samego początku stanu epidemicznego aktywnie zaangażowali się w produkcję i dostarczenie przyłbic ochronnych do krakowskich szpitali i domów pomocy społecznej.

W imieniu dyrekcji serdecznie dziękuje za Wasze bezinteresowne zaangażowanie i pomoc potrzebującym w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

Dyrektor Instytutu
dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, Prof. PK