Zmiany w organizacji roku akademickiego 2019/2020

UWAGA – m.in. zmiana okresu zajęć dydaktycznych i sesji!

– dodatkowy okres zajęć dydaktycznych: od 1 września do 13 września 2020 r.

– poprawkowa sesja egzaminacyjna: od 14 września do 20 września 2020 r.

Szczegóły pod linkiem do Zarządzania nr 51

ZARZĄDZENIE NR 51
REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 19 maja 2020 r.
znak R.0201.61.2020
w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020


Załącznik do Zarządzenia nr 51 Rektora PK z dnia 19 maja 2020 r.