Zarządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia.

Zarządzenie nr 53 w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej i wykonywania przez pracowników pracy zdalnej

Szczegóły pod linkiem do zarządzania nr 53

ZARZĄDZENIE NR 53
REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 19 maja 2020
r.znak  R.0201.63.2020


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53 Rektora PK z dnia 19 maja 2020 r.