Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny

Kategoria naukowa A

w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

Підтримка України

Oprogramowanie dydaktyczne Siemens NX

Oprogramowanie dla studentów – Siemens NX
https://trials.sw.siemens.com/nx-student-edition/

Licencja NX Student jest ważna do dnia 30.09.2020

 Jest to kompleksowe narzędzie do projektowania 3D, w tym modelowanie szkieletowe, powierzchniowe, bryłowe i modelowanie synchroniczne. Pełny zestaw narzędzi do programowania CAM, umożliwiający tworzenie danych NC dla obrabiarek 2- i 5-osiowych.

Zaawansowane narzędzia do modelowania dowolnych kształtów, ciągłości powierzchni, analizy i wizualizacji. Obsługiwane wyjście do formatu drukowania 3D.   Znaki wodne są dodawane do drukowanych i drukowanych danych, aby zapobiec używaniu NX Student Edition do prac komercyjnych. Plików części utworzonych w NX Student Edition nie można pobrać w komercyjnej wersji NX, ale można je pobrać w pełnych pakietach akademickich dostępnych dla placówek edukacyjnych. Dane CAM nie są dostępne do przetwarzania końcowego, a wyświetlana informacja o ścieżce narzędzia ma ograniczoną dokładność.

Licencja studencka NX Student (prawy klawisz, zapisz jako)

Skip to content