Terminy składania dokumentów

Studenci zdający stacjonarnie – w dniu obrony, bezpośrednio po ogłoszeniu wyników

Studenci zdający zdalnie – w piątek 26.06. w godzinach 9:00-13:00

Przewodniczący Komisji – prosimy o dostarczenie oryginału protokołu do poniedziałku 29.06 włącznie. Promotorzy i Recenzenci – w wzajemnym porozumieniu
(na jednym z dokumentów potrzebny jest wspólny podpis) w środę 01.07.


Przyjmowanie dokumentów 
w godzinach od 9:00 do 13:00 w pokoju A 403

W przypadku zbyt dużej liczby złożonych prac dyplomowych na dany termin decyduje kolejność oddania dokumentów.
W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialna za udzielanie informacji:

mgr inż. Monika Pociecha   tel. 12 374 32 60
w godzinach od 8.00 do 10.00 od poniedziałku do piątku
monika.pociecha@pk.edu.pl

Student przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest przynieść własny komputer do wyświetlenia ewentualnej prezentacji. Komisje egzaminacyjne dysponują jedynie rzutnikiem.

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO