Terminy składania dokumentów

Student zobowiązany jest do sprawdzenia czy w systemie ma wpisane i przesłane wszystkie oceny. Studenci nie mający zaliczenia ze wszystkich przedmiotów nie mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego.


Terminy składania dokumentów przed obroną

Student umieszcza wersję elektroniczną pracy dyplomowej w postaci pliku pdf, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem obrony. Jednocześnie student dostarcza do sekretariatu jednostki dyplomującej za pośrednictwem poczty lub osobiście, komplet wymaganych dokumentów.

Nowe (na semestr letni 20/21) terminy złożenia wymaganych dokumentów zostaną podane w przyszłości.

zgłoszenie mailowe na adres dydaktyka.m-06@pk.edu.pl chęci przystąpienia do egzaminu (szczegóły-> wymagane dokumenty)

Wymagane dokumenty


W przypadku zbyt dużej liczby złożonych prac dyplomowych na dany termin decyduje kolejność oddania dokumentów.
W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialna za udzielanie informacji:

mgr inż. Monika Pociecha   tel. 12 628 32 60
w godzinach od 8.00 do 10.00 od poniedziałku do piątku
monika.pociecha@pk.edu.pl


Terminy egzaminów dyplomowych

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO