Terminy składania dokumentów

Student zobowiązany jest do sprawdzenia czy w systemie ma wpisane i przesłane wszystkie oceny. Studenci nie mający zaliczenia ze wszystkich przedmiotów nie mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego.


Terminy składania dokumentów przed obroną

Student umieszcza wersję elektroniczną pracy dyplomowej w postaci pliku pdf, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem obrony. Jednocześnie student dostarcza do sekretariatu jednostki dyplomującej za pośrednictwem poczty lub osobiście, komplet wymaganych dokumentów.

Dokumenty będą przyjmowane od 10.01.2022 r.

Termin egzaminuTermin dostarczenia kompletu dokumentów przez dyplomantaTermin dostarczenia kompletu dokumentów przez Promotora i Recenzenta
26.01.2022 r.12.01.2022 r.14.01.2022 r.
02.02.2022 r19.01.2022 r.21.01.2022 r.
09.02.2022 r.26.01.2022 r.28.01.2022 r.
11.02.2022 r.28.01.2022 r.30.01.2022 r.
23.02.2022 r.09.02.2022 r.11.02 .2022 r.
25.02.2022 r.11.02.2022 r.15.02.2022 r.

zgłoszenie mailowe chęci przystąpienia do egzaminu
proszę przesłać nie później niż 21 dni przed obroną na adres:

dydaktyka.m-06@pk.edu.pl (szczegóły-> wymagane dokumenty)

Wymagane dokumenty


W przypadku zbyt dużej liczby złożonych prac dyplomowych na dany termin decyduje kolejność oddania dokumentów. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialna za udzielanie informacji:

mgr inż. Monika Pociecha   tel. 12 628 32 60
w godzinach od 8.00 do 10.00 od poniedziałku do piątku
dydaktyka.m-06@pk.edu.pl


Terminy egzaminów dyplomowych

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO