Cart

wtorek, 12 grudzień 2017

Powołanie prof. Józefa Gawlika na członka Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w kadencji 2017-2021

Działalność  prof. Józefa Gawlika w Radach Naukowych: w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu.

Do zadań Rady Naukowej należy między innymi: uchwalanie statutu; opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych; opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań; zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej; opiniowanie wniosków w sprawie stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi; opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników.

wtorek, 12 grudzień 2017

Back to top