Cart

czwartek, 09 czerwiec 2016

Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej

Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej. Uroczystość nadania tytułu odbyła się w czwartek 9 czerwca br. w Koszalinie, podczas uroczystego posiedzenia Senatu i obchodów 48. rocznicy powołania uczelni. (źródło)

Prof. Józef Gawlik jest cenionym i znanym ekspertem i specjalistą z zakresu budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii produkcji.


Prof. Gawlik (ur. 1948) związał swoją pracę zawodową i naukową z Politechniką Krakowską. Na tej uczelni studiował (Wydział Mechaniczny), doktoryzował się (1977 r.) i habilitował (1989 r.). W roku 1998 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. 

Od 2003 r. kieruje Katedrą Inżynierii Procesów Produkcyjnych. W latach 1981-1993 był zastępcą dyrektora Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej, a w latach 1993-1999 - dyrektorem tego Instytutu. Od roku 2009 ponownie pełni funkcję dyrektora ITMiAP. W latach 1999-2005 był prorektorem, a w latach 2005-2008 rektorem Politechniki Krakowskiej.

W pracy naukowej zajął się zagadnieniami z zakresu automatyzacji procesów wytwarzania, systemów jakości, diagnostyki procesów. Kierował m.in. trzynastoma projektami badawczymi i wdrożeniowymi realizowanymi na zlecenie przemysłu i pięcioma projektami celowymi współfinansowanymi przez Komitet Badań Naukowych i MEN.

W dorobku naukowym Profesora znajduje się 10 monografii naukowych (cztery wydane w Niemczech), 106 artykułów naukowych (w ponad 30 czasopismach i periodykach w Austrii, Francji, Kanadzie i Niemczech) i ponadto 46 prac opublikowanych w materiałach międzynarodowych konferencji naukowych w Anglii, Austrii, Czechach, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Rosji, na Ukrainie i Węgrzech.

Przewodniczył komitetom organizacyjnym 12 międzynarodowych konferencji naukowych. Jest autorem lub współautorem 13 patentów i dwóch kolejnych zgłoszeń patentowych.

Prof. Józef Gawlik był promotorem dziewięciu prac doktorskich, a kolejne dwa przewody doktorskie zostały otwarte pod jego kierunkiem. Na uwagę zasługują 22 prace badawcze i wdrożeniowe, w których pełnił funkcje kierownika lub głównego wykonawcy.

Profesor jest także członkiem kolegiów redakcyjnych i rad programowych wielu czasopism naukowych, w tym: „Advances in Manufacturing Science and Technology”, „Management and Production Engineering Reviev”, „Technical Transactions”, „Technologia Montażu i Zarządzanie Produkcją”.  

Jest lub był członkiem: Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN; Sekcji T07D Technologia, Automatyzacja Maszyn i Produkcji; Sekcji Metrologii w Inżynierii Jakości i Diagnostyce Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Komitetu Budowy Maszyn PAN, Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, członkiem rzeczywistym Akademii Inżynierskiej, ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz wiceprzewodniczącym Komisji Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W 2007 r. prof. Józef Gawlik został powołany na stanowisko przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn PAN, a w 2012 r. został wiceprzewodniczącym Komitetu Inżynierii Produkcji PAN. W tym samym roku został też członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną prof. Józef Gawlik otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym: nagrodę zespołową II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za wdrożenie w przemyśle narządzi azotowych jonowo i narzędzi nasiarczanych (1986), Złoty Krzyż Zasługi (1999), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000), nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej za udział w opracowaniu projektów wymagań programowych dla studiów magisterskich i inżynierskich dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (2000), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005), Odznakę Honorową „Za zasługi dla wynalazczości” nadaną przez prezesa Rady Ministrów (2005), doktorat honoris causa Narodowego Uniwersytetu w Chmielnickim na Ukrainie (2007), nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność organizacyjną (2006, 2007, 2008), Medal 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji (2008), Srebrny Medal Technicznego Uniwersytetu w Berlinie (2008) oraz Medal 90-lecia Urzędu Patentowego RP (2008).

Podczas uroczystości nadania tytułu honoris causa, laudację na cześć prof. Gawlika wygłosił prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta z Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. (źródło)

czwartek, 09 czerwiec 2016

Back to top