Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania – (M-06-4)

Department of Processes Planning

Kierownik: dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK

 

nr telefonu

budynek

nr pokoju

dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK

3284

C

209b

dr inż. Łukasz Gola

3261

C

207b

dr inż. Jacek Habel

3239

C

209a

dr inż. Michał Karpiuk

3262

C

201

dr inż. Janusz Pobożniak

3266

C

207a

mgr inż. Dorota Warżołek

3262

C

201

dr inż. Paweł Wojakowski

3261

C

207b

 

Zakres badań realizowanych w Zakładzie Projektowania Procesów Wytwarzania

Projektowanie procesów technologicznych obróbki:

- tworzenia podstaw teoretycznych i metodyki projektowania w warunkach integracji przygotowania produkcji i wytwarzania,

- komputerowe wspomaganie projektowania procesów - CAPP przy zastosowaniu metod sztucznej inteligencji,

- tworzenia baz danych możliwości technologicznych systemów wytwarzania.

- programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – CAD/CAM, CAM, zorientowane warsztatowo WOP

Projektowanie procesów montażu:

- analiza metod projektowania montażu w aspekcie inżynierii współbieżnej,

- analiza technologiczności wyrobu ze względu na montaż,

- projektowanie systemów montażowych.

Projektowanie i dobór oprzyrządowania technologicznego:

- tworzenie podstaw teoretycznych opisu i projektowania oprzyrządowania, zastosowanie systemów CAD i systemów ekspertowych,

- tworzenie baz danych oprzyrządowania,

- badania oprzyrządowania - głównie przyrządów składanych.

Projektowanie systemów produkcyjnych, reorganizacja produkcji – Lean Manufacturing:

- analiza stanu obecnego zakładów przemysłowych metodą mapowania strumienia wartości,

- kalkulacja wskaźników Lean Manufacturing - wizja stanu przyszłego zakładów przemysłowych

Zintegrowane komputerowo projektowanie procesów i systemów  wytwarzania, zarządzanie rozwojem wyrobu, 
zastosowanie aplikacji PLM:

- strategie rozwoju wyrobów,

- modelowanie rozwoju wyrobów,

- zastosowanie aplikacji PLM.

Zarządzanie produkcją

- planowanie produkcji, planowanie zapasów produkcyjnych,

- normowanie czasu pracy, balansowanie linii i gniazd produkcyjnych

- metody harmonogramowania produkcji.

 

 Link do strony ZAKŁADU M65

Przegląd ważniejszych

Aktualności

Zagadnienia do prac dyplomowych 2017/2018 Egzamin dyplomowy Termin egzaminu dyplomowego (23.11.2017) Podział godzin - studia stacjonarne International Scientific Conference "Development in Machining Technology” 2018 Nagroda firmy ASTOR dla Wydziału Mechanicznego 8.12. 2017 Wykład:…

czytaj więcej...

International Scientific Conference "Development in Machining Technology” 2018

International Scientific Conference “Development in Machining Technology” DiM’2018 Cracow, 26 – 27th April 2018       Scientific Committee (in alphabetic order): Organizing Committee: Prof. Beňo Josef (TU Kosice, Slovakia) Prof. Demeč…

czytaj więcej...

Praktyki i staże

Na szczeblu Wydziału realizacją praktyk zawodowych kieruje pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. Praktyk Studenckich: dr inż. Darek Mierzwiński (pok. A218B, tel. 374 34 22),  któremu podlegają powoływani spośród nauczycieli akademickich…

czytaj więcej...

Wykład: "Nowoczesne technologie w branży poligraficznej: Kierunki rozwoju technologii wykrawania/bigowania".

W ramach projektu 3DCentral oraz współpracy z Małopolskim Klastrem Poligraficznym,  zapraszamy na wykład z Panem Markiem Migdalskim pt. : Nowoczesne technologie w branży poligraficznej: Kierunki rozwoju technologii wykrawania/bigowania. Tematyka: Analogowe…

czytaj więcej...

Termin egzaminu dyplomowego

Zatwierdzone terminy : 24 styczeń 2018r. 29 styczeń 2018r. 5 luty 2018r. 6 luty 2018r. 28 luty 2018r. 14 marzec 2018r. 28 marzec 2018r. PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW  w godzinach od 8.00…

czytaj więcej...