Laboratorium Badań Stosowanych – M64

Laboratory of Applied Research

LABORATORIUM BADAŃ STOSOWANYCH Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, powstało w roku 2007 na Wydziale Mechanicznym wchodząc w strukturę Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji – M6.

Podstawowym obszarem działania laboratorium jest zastosowanie metody emisji akustycznej w ocenie procesów zniszczenia materiałów konstrukcyjnych i aplikacje tej metody do oceny stanu technicznego obiektów przemysłowych.

Laboratorium jako pierwsze w Polsce uzyskało świadectwo uznania techniki badawczej na badania metodą emisji akustycznej, a następnie uzyskało status kwalifikowanego podwykonawcy UDT.

Potwierdzeniem wysokich kompetencji i jakości badań wykonywanych przez nasze Laboratorium było podpisanie w roku 2012 porozumienia z firmą TUV Austria Services - liderem badań przemysłowych metodą AE w Europie, na mocy którego Laboratorium stało się oficjalnym partnerem TÜV Austria.

Ponadto laboratorium, wykonuje badania i analizy z zakresu mechaniki zniszczenia oraz analizy doświadczalne naprężeń resztkowych i wytrzymałości postaciowej.

Laboratorium prowadzi również prace z zakresu rozwoju i wdrażania nowych technik badawczych oraz technologii i nowoczesnych stopów do zastosowań specjalnych.

Pracownicy laboratorium prowadzą i realizują projekty badawcze krajowe i europejskie oraz  przemysłowe projekty celowe.

Pracownicy Laboratorium posiadają wysokie kwalifikacje z dziedziny emisji akustycznej potwierdzone europejskimi certyfikatami oraz pracami w Polskim i Europejskim Komitecie Normalizacyjnym. Dodatkowo są oni członkami europejskiej (EWGAE) oraz amerykańskiej (AEWG) grupy z zakresu emisji akustycznej.

Prace laboratorium są prezentowane na krajowych i zagranicznych konferencjach oraz w specjalistycznych periodykach.

Laboratorium Badań Stosowanych Politechniki Krakowskiej prowadzi współpracę z innymi renomowanymi uczelniami polskimi i zagranicznymi.

Strona laboratorium

Kierownik: Baran Ireneusz, dr inż.

 

Skład laboratorium