Struktura M-06

Dr inż. Anna Boratyńska - Sala   

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z technikami rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania, techniki oraz społecznych zagadnień. Główne zainteresowania koncentrują się wokół metodyki TRIZ (Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań).

 

Na kierunku Inżynieria produkcji odpowiedzialna jest za zajęcia z przedmiotów: Twórcze  rozwiązywanie problemów technicznych, Podstawy inwentyki oraz Mikroekonomia w ramach przedmiotu Podstawy ekonomii.

Dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK    

Działalność naukowo – badawcza

Projektowanie procesów technologicznych obróbki i montażu: tworzenie podstaw teoretycznych i metodyki projektowania w warunkach integracji przygotowania produkcji i wytwarzania. Analiza technologiczności wyrobów (DFA, DFM). Wspomagane projektowanie procesów technologicznych, modelowanie wiedzy technologicznej, budowa systemów CAPP z wykorzystaniem systemów ekspertowych (Exsys Prof.). 

Projektowanie systemów wytwarzania: tworzenie podstaw teoretycznych i metodyki projektowania systemów wytwarzania, gniazd i linii produkcyjnych, potoków zautomatyzowanych, normowanie czasu pracy, balansowanie linii produkcyjnych, doskonalenie organizacji pracy.

Zarządzanie rozwojem wyrobów: analiza strategii rozwojowych wyrobów, tworzenie metodyki projektowania w warunkach integracji konstrukcyjnego, technologicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji, modelowanie rozwoju wyrobów (notacje IDEF, BPMN), zastosowanie aplikacji PLM.

Zarządzanie produkcją: normowanie czasu pracy (metody ruchów elementarnych MTM, MOST), balansowanie linii produkcyjnych, doskonalenie organizacji pracy, zarządzanie wiedzą produkcyjną.

Działalność dydaktyczna

Zakres: Projektowanie procesów technologicznych obróbki i montażu, budowa baz danych, baz wiedzy i systemów ekspertowych, programowanie maszyn technologicznych, (MTS, CATIA V5), projektowanie procesów i systemów wytwarzania w DELMIA V5, modelowanie rozwoju wyrobów (IDEF, BPMN).

Prowadzone przedmioty:

Projektowanie procesów Technologicznych (MiBM), Projektowanie i Automatyzacja Procesów Technologicznych, Projektowanie systemów ekspertowych, Systemy zarządzania rozwojem wyrobu, Zarządzanie produkcją (AiR), Komputerowo wspomagane projektowanie  procesów obróbki i montażu, Systemy Komputerowo zintegrowanego wytwarzania, Systemy zarządzania rozwojem wyrobu PLM, Sztuczna inteligencja w zarządzaniu produkcją (ZiP) zarządzanie cyklem życia wyrobu, Projektowanie procesów i oprzyrządowania technologicznego (IP).

Opiekun specjalności: Automatyzacja systemów wytwarzania

 

Hobby: Majsterkowanie, sporty rekreacyjne, uprawa roślin.

Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik   

Działalność naukowa w dziedzinie nauk technicznych obejmuje obszar inżynierii produkcji z ukierunkowaniem na: procesy obróbki precyzyjnej, automatyzację procesów wytwarzania, nadzorowanie stanu narzędzi i jakości technologicznej wyrobów, budowę maszyn i urządzeń technologicznych, zarządzanie przedsiębiorstwem.

 

Prowadzone przedmioty: Strategie zarządzania przedsiębiorstwem, Eksploatacja i recykling maszyn. Zarządzanie i marketing 

Strona 1 z 6