Struktura M-06

Dyrektor - dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, prof PK

Z-ca dyrektora ds. Dydaktycznych - dr inż. Krzysztof Krupa

Kierownik administracyjny - mgr Elżbieta Świtalska