Termin egzaminu dyplomowego

TERMINY EGZAMINU DYPLOMOWEGO: 23 styczeń 2019r. 30 styczeń 2019r. 05 luty 2019r. 06 luty 2019r. 15 luty 2019r. PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW w godzinach od 8.00 do 12.00 - pokój 402 A…

Szkoła Naukowa Obróbek Erozyjnych - spotkanie - 28.11

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych, które odbędzie się: 28 listopada o godz. 12:00na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej,al. Jana Pawła II 37, w budynku A, sala A336. Spotkanie…

Nagrody na targach INOVA 2018

43rd International Invention Show, INOVA 2018, Zagrzeb, Chorwacja - złoty medal Targów oraz nagroda Kanadyjskiego Towarzystwa Innowacji dla firmy TRICOMED S.A. oraz Politechniki Krakowskiej (współautor dr hab. inż. Krzysztof Karbowski,…

Ogłoszenie dla studentów Wydziału Mechanicznego

Established in 2001, Pecol II – Componentes Industriais, Lda. currently PECOL AUTOMOTIVE, S.A., is integrated in the PECOL GROUP that since its foundation in 1983 has been a reference in…

Egzamin dyplomowy

INFORMACJA DLA STUDENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO Procedura wyboru tematu (zagadnienia) pracy dyplomowej. Studenci chcący przystąpić do egzaminu dyplomowego z kierunków prowadzonych w INSTYTUCIE M-06, składają komplet dokumentów w pokoju…

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY Pierwszy tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. rozpoczynający się 1 października 2018 r.) jest tygodniem nieparzystym zmiany organizacji - Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2018…

Procedura wyboru tematu (zagadnienia) pracy dyplomowej.

Ogólne zasady realizacji pracy dyplomowej opisane są w regulaminie studiów (zał. do uchwały nr 47/d/04/2015).

Wytyczne

Dokonując wyboru promotora oraz zagadnienia lub tematu pracy dyplomowej, student jest zobowiązany do złożenia deklaracji
(link: Deklaracja wyboru pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej*) w Instytucie dyplomującym.

W tym celu:

 • Uzgadnia z promotorem temat lub zagadnienie pracy dyplomowej, co zostaje potwierdzone podpisem studenta i promotora (data i podpis).

 • Tematykę tą zatwierdza (data i podpis) kierownik specjalności lub opiekun kierunku, gdy nie ma specjalności.

 • Jeżeli praca jest realizowana w innym Instytucie niż Instytut dyplomowania, to:

  • Dyrektor dydaktyczny Instytutu Dyplomowania wyraża zgodę na realizację pracy dyplomowej w innej Jednostce (data pieczątka i podpis).

  •  Dyrektor dydaktyczny Instytutu, w którym ma być realizowana praca, wyraża zgodę (data pieczątka i podpis).

 • Deklaracja składana jest w Instytucie Dyplomującym do dnia 15 maja (praca inżynierska, praca magisterska studia niestacjonarne) lub 15 listopada 2018r. 
  (praca magisterska studia stacjonarne).
  Jeżeli w w/w terminach student nie złoży deklaracji, temat pracy dyplomowej zostanie mu przydzielony w drodze losowania przez opiekuna kierunku/kierownika specjalności, w obecności starosty grupy.

 • Po zaewidencjonowaniu, deklaracje są przekazywane do Dziekanatu. Na tej podstawie generowane są protokoły, które musi wypełnić promotor.

Procedura dotyczy wszystkich studentów, którzy będą bronili się od 2019 roku oraz tych studentów, którzy do tej pory nie zdecydowali się na wybór promotora.

 

 

 

 

Back to top