Termin egzaminu dyplomowego

TERMINY EGZAMINU DYPLOMOWEGO: 23 styczeń 2019r. 30 styczeń 2019r. 05 luty 2019r. 06 luty 2019r. 15 luty 2019r. PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW w godzinach od 8.00 do 12.00 - pokój 402 A…

Szkoła Naukowa Obróbek Erozyjnych - spotkanie - 28.11

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych, które odbędzie się: 28 listopada o godz. 12:00na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej,al. Jana Pawła II 37, w budynku A, sala A336. Spotkanie…

Nagrody na targach INOVA 2018

43rd International Invention Show, INOVA 2018, Zagrzeb, Chorwacja - złoty medal Targów oraz nagroda Kanadyjskiego Towarzystwa Innowacji dla firmy TRICOMED S.A. oraz Politechniki Krakowskiej (współautor dr hab. inż. Krzysztof Karbowski,…

Ogłoszenie dla studentów Wydziału Mechanicznego

Established in 2001, Pecol II – Componentes Industriais, Lda. currently PECOL AUTOMOTIVE, S.A., is integrated in the PECOL GROUP that since its foundation in 1983 has been a reference in…

Egzamin dyplomowy

INFORMACJA DLA STUDENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO Procedura wyboru tematu (zagadnienia) pracy dyplomowej. Studenci chcący przystąpić do egzaminu dyplomowego z kierunków prowadzonych w INSTYTUCIE M-06, składają komplet dokumentów w pokoju…

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY Pierwszy tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. rozpoczynający się 1 października 2018 r.) jest tygodniem nieparzystym zmiany organizacji - Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2018…

Zagadnienia do prac dyplomowych 2018/2019

Procedura wyboru tematu (zagadnienia) pracy dyplomowej.

UWAGA - informacja dotycząca wyboru tematu pracy dyplomowej -do 15.11.2018

Aktualizacja 09.04.2018

Propozycje tematów prac dyplomowych - nazwiskami alfabetycznie 


Boratyńska-Sala Anna, dr inż.

Kierunek : Inżynieria Produkcji

Zagadnienia do pracy inżynierskiej:

 1. Rachunek kosztów jakości

 2. Narzędzia jakości

 3. Metody rozwiązywania problemów

Zagadnienia do pracy magisterskiej

 1. Metody poszukiwania innowacyjnych problemów (TRIZ, siatka morfologiczna, design thinking)

 2. Lean Manufacturing

 3. E-biznes

 4. Zarządzanie wiedzą,

 5. Sieci społecznościowe

 6. Mapy wiedzy

 7. Transfer wiedzy

UWAGI, KOMENTARZE:

Podana wyżej tematyka to zagadnienia, które mogą być realizowane pod moją opieką w ramach pracy dyplomowej. Konkretny temat i zakres pracy uzgadniany jest osobiście ze Studentem, uwzględniając Jego zainteresowania oraz możliwość realizacji części praktycznej pracy na podstawie konkretnej firmy.


Duda Jan, dr hab. inż., prof. PK

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Tematy/zagadnienia

 1. Formalizacja opisu działań zachodzących w systemach wytwarzania.

 2. Projekt komputerowej bazy danych normatywów technologicznych

 3. Projekt systemu komputerowego do analizy technologiczności wyrobu ze względu na montaż

 4. Elektroniczny klasyfikator typowych części maszyn

 5. Budowa baz wiedzy technologicznej typowych części maszyn

 6. Budowa modułów systemu wspomagającego projektowanie procesów technologicznych obróbki (systemy CAPP)

 7. Przegląd systemów wspomagających projektowanie procesów technologicznych montażu (systemy CAAPP)

 8. Projektowanie procesów obróbki i montażu z zastosowaniem modułów Knowledge Advisor, Knowledge Expert, Generative knowledge, Product Engineering Optimiser systemu CATIA.

Kierunek : Inżynieria Produkcji

Tematy/ zagadnienia

 1. Obiektowa reprezentacja procesu technologicznego obróbki

 2. Przegląd systemów PDM (ang. Product Data Management)

 3. Metody wizualizacji systemów wspomagających projektowanie procesów technologicznych obróbki (pakiet aplikacji DELMIA)

 4. Metody wizualizacji systemów wspomagających projektowanie procesów technologicznych montażu (pakiet aplikacji DELMIA)

 5. Przegląd systemów wspomagających programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (pakiet aplikacji DELMIA).

 6. Modelowanie strategii rozwojowych wyrobów

 7. Modelowanie wyrobów, zasobów i procesów w systemie CATIA


Gawlik Józef, prof. zw. dr hab. inż.

 1. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym: nadzorowanie procesów produkcyjnych, produkcja odchudzona (lean manufacturing),

 2. Zastosowania metod sztucznej inteligencji w nadzorowaniu procesów technologicznych

 3. Ocena poziomu i efektywności technologii

 4. Zastosowania metod prognozowania do analizy rozwoju przedsiębiorstwa


Gibas Piotr, mgr inż.   (jako opiekun prac)

 1. Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej (augment reality) w przemyśle z praktycznymi przykładami

 2. Wirtualny spacer w środowisku przemysłowym

 3. Tworzenie fotograficznej giga-panoramy

 4. Ewolucja efektów specjalnych przy post-produkcji materiałów filmowych

 5. Realizacje nagrań wizyjnych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.

 6. Realizacje i montaż nagrań filmowych z obrazem obejmującym 360 stopni

 7. Przegląd dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie automatycznej detekcji reklam telewizyjnych z wykonaniem bazy danych w celu klasyfikacji

 8. Archiwizacja materiałów multimedialnych

 9. Systemy stabilizacji podczas akwizycji ruchomych obrazów (z przykładami analizy)

 10. Badanie skuteczności aplikacji mobilnych do rejestracji obrazów ruchomych  

 11. Tendencje wykorzystania mediów elektronicznych w e-learningu z praktycznymi rozwiązaniami

 12. Tendencje wykorzystania mediów elektronicznych w e-commerce z praktycznymi przykładami


Gola Łukasz, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Tematy/zagadnienia

 1. Rozpoznanie najnowszych funkcjonalności modułów systemu DELMIA, 3D Experience,

 2. Wspomagane komputerowo opracowanie dokumentacji 2D (CATIA, SolidWorks, 3DExperience),

 3. Zastosowaniu systemu CATIA/DELMIA do badania ergonomii stanowisk pracy,

 4. Modelowanie parametryczne w systemie CATIA/DELMIA, SolidWorks,

 5. Przegląd systemów wspomagających projektowanie procesów technologicznych obróbki (systemy CAPP),

 6. Projektowanie systemów wytwarzania gniazd przedmiotowych, linii produkcyjnych w zintegrowanym środowisku projektowania CATIA /DELMIA.

 7. Robotyzacja procesów technologicznych obróbki i montażu - budowa stanowisk i systemów zrobotyzowanych,

 8. Budowa systemów ekspertowych dla wybranych zagadnień automatyki i robotyki,

 9. Wielowariantowe projektowanie procesów technologicznych części maszyn,

 10. Projektowanie procesów technologicznych montażu wyrobów przemysłu maszynowego,

 11. Projektowanie oprzyrządowania technologicznego,

 12. Bazy danych w zagadnieniach inżynierii produkcji oraz automatyki i robotyki.

Kierunek : Inżynieria Produkcji

Tematy/zagadnienia

 1. Budowa i weryfikacja systemu normowania czasów pracy metodami ruchów elementarnych i chronometrażu,

 2. Metody normowania czasu pracy, wspomagane komputerowo normowanie (system TimerPRO, ProTimeEstimation),

 3. Budowa systemów ekspertowych dla wybranych zagadnień inżynierii produkcji,

 4. Wielowariantowe projektowanie procesów technologicznych części maszyn,

 5. Rozpoznanie najnowszych funkcjonalności modułów systemu DELMIA, 3D Experience,

 6. Wspomagane komputerowo opracowanie dokumentacji 2D (CATIA, SolidWorks, 3DExperience),

 7. Projektowanie systemów wytwarzania gniazd przedmiotowych, linii produkcyjnych w zintegrowanym środowisku projektowania CATIA /DELMIA.

 8.  Zastosowaniu systemu CATIA/DELMIA do badania ergonomii stanowisk pracy,

 9. Modelowanie parametryczne w systemie CATIA/DELMIA, SolidWorks,

 10. Projektowanie organizacji stanowisk pracy w systemie CATIA/DELMIA z zastosowaniem metody ruchów elementarnych,


Góra - Maniowska Marta, dr inż.


Grabowski Marcin, dr inż.

 1. Obróbka elektrochemiczna, elektroerozyjna elementów w kinematyce toczenia, frezowania, wiercenia, szlifowania.

 2. Zastosowanie wiązki laserowej w procesach wytwarzania w skali mikro.

 3. Zastosowanie wytwarzania przyrostowego w budowie maszyn i urządzeń.

 4. Zastosowanie wytwarzania przyrostowego w medycynie.

 5. Projekt i technologia obróbki wybranego detalu z wykorzystaniem oprogramowania NX

 6. Projekt i wykonanie drukarki przestrzennej

 7. Opracowanie projektu formy wtryskowej wybranego detalu z wykorzystaniem oprogramowania NX.

 8. Opracowanie konstrukcji i dokumentacji technologicznej elektrody do obróbki EDM z wykorzystaniem oprogramowania NX

 9. Wpływ wybranych parametrów wejściowych na wskaźniki technologiczne w procesach obróbki mikroskrawaniem.

 10. Wpływ wybranych parametrów wejściowych na wskaźniki technologiczne w procesach obróbki ECM, EDM oraz laserowej.

 11. Wpływ wybranych parametrów wejściowych na wskaźniki technologiczne w procesach wytwarzania przyrostowego.


Habel Jacek, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

 1. Baza danych narzędzi obróbkowych zgodna ze standardami ISO (13399, 14649) (implementacja na MS SQL Server)

 2. Baza danych zasobów produkcyjnych zgodna ze standardem ISO 14649-201 (implementacja na MS SQL Server)

 3. Baza danych do archiwizacji procesów technologicznych zgodna ze standardem ISO 14649 (implementacja na MS SQL Server)

 4. Aplikacja do zarządzania bazą danych narzędzi (implementacja Visual Studio C#)

 5. Aplikacja do zarządzania bazą danych zasobów produkcyjnych (implementacja Visual Studio C#)

 6. Aplikacja do zarządzania bazą danych do archiwizacji procesów technologicznych (implementacja Visual Studio C#)

 7. Opracowanie biblioteki DLL dla potrzeb opisu standardu STEP-NC w języku C#

 8. Opracowanie algorytmu wnioskowania dla systemu ekspertowego w języku C#

 9. Uczenie maszynowe (Big data, machine learning) w pozyskiwaniu wiedzy technologicznej

Również tematy z zakresu: zbieranie i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym (np. system MES – Manufacturing Execution System) z zastosowaniem modułów elektronicznych (od Arduino, Raspberry Pi po sterowniki PLC) oraz różnych narzędzi informatycznych (bazy danych i języki programowania).

Kierunek : Inżynieria Produkcji

 1. Modelowanie parametryczne 3D narzędzi dla symulacji obróbki w CAD/CAM CATIA V5 zgodnie z normami ISO (STEP-NC, ISO 13399).

 2. Modelowanie parametryczne 3D oprzyrządowania przedmiotowego dla symulacji obróbki w CAD/CAM CATIA V5

 3. Modelowanie parametryczne 3D obrabiarek dla symulacji obróbki w CAD/CAM CATIA V5

 4. Miary podobieństwa procesów technologicznych obróbki (np. Group Technology, CFP – Cell Formation Problem)

Również tematy z zakresu: projektowanie i organizacja systemów produkcyjnych, reorganizacja i doskonalenie procesów produkcyjnych wg zasad Lean Manufacturing.

 


Karbowski Krzysztof, dr hab. inż., prof. PK

Kierunek: inżynieria produkcji
Specjalność: systemy CAD/CAM

 1. Projekt formy wtryskowej do produkcji obudowy lampy stojącej.

 2. Projekt technologii obróbki ubytkowej formy wtryskowej do produkcji lampy stojącej.

 3. Projekt głowicy narzędziowej wytłaczarki przyrostowej wraz z wykonaniem metodą wydruku przestrzennego funkcjonalnego prototypu urządzenia.

 4. Projekt protezy kości czaszki wraz z wykonaniem metoda wydruku przestrzennego modelu protezy.

 5. Rekonstrukcja obiektu technicznego na podstawie wyników skanowania przestrzennego.

 6. Inżynieria rekonstrukcyjna w odwzorowaniu twarzy człowieka.

 7. Opracowanie projektu wyrobu medycznego i jego wykonanie metodą przyrostową DLP.

 8. Projekt wtryskowej do produkcji klocków.


Karpiuk Michał, dr inż.

Kierunek: Inżynieria Produkcji

ZAGADNIENIA:

 1. Szacowanie kosztu wytwarzania na podstawie modelu 3D CAD.

 2. Modelowanie autogenerujące w systemach CAD.

 3. PDM, PLM, 3D CAD w chmurze, współbieżny rozwój wyrobu.

 4. Wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość w projektowaniu.

 5. Komputerowo wspomagane projektowanie konstrukcji spawanych.

 6. Komputerowo wspomagane projektowanie części wytwarzanych z blachy.

 7. Analiza technologiczności konstrukcji ze względu na montaż, wytwarzanie, na środowisko.

 8. Optymalizacja w procesach produkcyjnych (1D, 2D, 3D np. cięcie profili konstrukcji, cięcie blach, pakowanie).

 9. Projektowanie, modelowanie i wizualizacja pracy uchwytów obróbkowych. Oprzyrządowanie technologiczne.

 10. Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne GD&T w systemach CAD. Dokumentacja techniczna – interaktywne instrukcje montażu, model based definitione.

 11. Integracja systemu CAD z ERP.


Kiełbus Anna, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Tematy/zagadnienia

-

Kierunek : Inżynieria Produkcji

Tematy/zagadnienia

 1. Analiza ryzyka w projekcie poligraficznym (jak uniknąć błędów)

 2. System oceny wizualnej jakości produktu w przedsiębiorstwie X

 3. Zarządzanie ryzykiem jako narzędzie bezpieczeństwa procesów (definiowania, identyfikacji, oceny, monitorowania i kontroli ryzyk)

 4. Metody i techniki wspomagające procesy zarządzania ryzykiem

 5. Analiza procesu zadruku opakowań (dobór surowca, dobór technik drukowania) na przykładzie drukarni X

 6. Analiza procesu zadruku czasopism (dobór surowca, dobór technik drukowania) na przykładzie drukarni X

 7. Analiza procesu zadruku akcydensów (dobór surowca, dobór technik drukowania) w wybranych drukarniach

 8. Dobór surowca w zależności od rodzaju produkcji w małopolskich drukarniach

 9. Wpływ rodzaju rastrowania na kolorystykę wydruku

 10. Zaprojektowanie i skonstruowanie modelu maszyny drukarskiej

 11. Wpływ podłoża na jakość wydruku

 12. Analiza opłacalności druku cyfrowego i offsetowego

 13. Wpływ profilu barwnego na finalny produkt poligraficzny

 14. Kontrola jakości procesu drukarskiego

 15. Optymalizacja kosztów produkcji na przykładzie produktu poligraficznego

 16. Przepływ prac w drukarni (workflow)

 17. CMYK a CMKY przesłanki stosowania

 18. Standaryzacja wydruków

 19. Ocena jakości w procesie uszlachetniania druków

 20. Formy drukowe procesowe i bezprocesowe (wpływ na trwałość...)

 21. Wykorzystanie nowoczesnych form drukowych w szybkim prototypowaniu


Kiepura-Czubacka Małgorzata, mgr inż.   (jako opiekun prac)


Kowalczyk Małgorzata, dr inż.

 1. Ocena, prognozowanie skrawalności metali i zdolności skrawnych narzędzi.

 2. Zastosowanie oprogramowania CAM (Esprit, ,Keller, NX) do projektowania obróbki elementów o skomplikowanym kształcie, cylindrycznych itp.

 3. Modelowanie symulacyjne wybranych technik obróbki ubytkowej.

 4. Komputerowo wspomagane systemy doboru warunków obróbki

 5. Jakość technologiczna i eksploatacyjna warstwy wierzchniej.

 6. Porównanie wybranych zabiegów obróbkowych pod kątem ekonomiki obróbki, dokładności i jakości warstwy wierzchniej.

 7. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku przy toczeniu, frezowaniu, szlifowaniu, obróbce elektroerozyjnej.

 8. Wykorzystanie niekonwencjonalnych metod matematycznych w procesie skrawania (dynamiczna teoria morfogenezy, techniki fraktalne, elementy logiki rozmytej, sztuczne sieci neuronowe i algorytmy genetyczne).


Krajewska-Śpiewak Joanna, dr inż. 

Kierunek: Automatyka i Robotyka

 1. Analiza możliwości zmniejszenia hałasu na hali produkcyjnej (z zastosowaniem wybranych metod badań operacyjnych).

Kierunek : Inżynieria Produkcji

 1. Ocena jakości użytkowej drukarek 3D stosowanych w przemyśle poligraficznym.

 2. Porównanie kosztów druku 3D w zastosowaniach poligraficznych.

 3. Ocena jakości użytkowej drukarek 3D.

 4. Opracowanie kryteriów wyboru drukarek 3D do zastosowań poligraficznych.

 5. Opracowanie kryteriów wyboru drukarek 3D do poszczególnych zastosowań.

 6. Analiza możliwości zmniejszenia hałasu na hali produkcyjnej.


Krenich Stanisław, dr inż.

 1. Sterowanie robotami przemysłowymi i mobilnymi w oparciu o analizę i sprzężenie siłowe, wideo i audio.

 2. Analiza i porównanie typowych algorytmów rozpoznawania obiektów w przestrzeni 3D dla potrzeb sterowania robotem

 3. Opracowanie stanowisk do pomiaru parametrów funkcjonalnych robotów przemysłowych

 4. Projekt i wykonanie chwytaków antropomorficznych lub przemysłowych z regulowana siłą chwytu.

 5. Opracowanie i wykonanie 2 osiowego stołu z serwonapędami CNC.


Krupa Krzysztof, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

 1. Matematyczny model centrownicy kół rowerowych.

 2. Projekt i wykonanie sterowanej komputerowo centrownicy kół rowerowych.

 3. Translator pisma drukowanego na alfabet Braill'a

 4. Projekt specjalistycznego robota spawalniczego.

 5. Projekt i wykonanie sztucznego pęcherza pławnego.

 6. Projekt i wykonanie części mechanicznej egzoszkieletu

 7. Projekt fantoma treningowego.

 8. Projekt manipulatora stomatologicznego.

 9. Projekt i wykonanie urządzenia do rehabilitacji stawów skroniowo-żuchwowych.

 10. Projekt i wykonanie układu sterowania prasowalnicą parową.

 11. Sterowanie systemem ogrzewania domu jednorodzinnego (z różnych źródeł energii).

 12. Wpływ inercji na zachowanie systemów - studium przypadków.

 13. Wspomaganie podejmowania decyzji z wykorzystaniem metody symulacji systemów.

 14. Symulacja systemów dynamicznych na wybranym przykładzie.


Kierunek : Inżynieria Produkcji

 1. Wpływ inercji na zachowanie systemów - studium przypadków.

 2. Wspomaganie podejmowania decyzji z wykorzystaniem metody symulacji systemów.

 3. Symulacja systemów dynamicznych na wybranym przykładzie.


UWAGI, KOMENTARZE:

Możliwe są również inne tematy, do indywidualnego uzgodnienia.


Lipiec Piotr, dr inż.

 1. Impulsowa obróbka elektrochemiczna i elektroerozyjna w skali mikro i mezo.

 2. Modelowanie zjawisk zachodzących w obszarze obróbki w niekonwencjonalnych metodach wytwarzania.

 3. Obróbka laserowa.

 4. Procesy zlokalizowanego osadzania elektrochemicznego.

 5. Szybkie prototypowanie.


Machno Magdalena, mgr inż. (jako opiekun prac)

 1. Elektroerozyjne drążenie otworów w inżynierskich stopach metali. Wpływ i znaczenie rodzaju narzędzia.

 2. Wykonywanie głębokich otworów pod kątem. Projekt zamocowania oprzyrządowania.

 3. Wpływ wybranych parametrów obróbki na zużycie narzędzia/wydajność obróbki/jakość powierzchni w obróbce elektrochemiczno-elektroerozyjnej.

 4. Analiza zjawisk w hybrydowym procesie elektrochemiczno-elektroerozyjnym.

 5. Elektrochemiczo-elektroeorozyjne drążenie mikrootworów.


Małopolski Waldemar, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

 1. Projekt i wykonanie akumulatora z układem elektronicznym do zasilania robota mobilnego (I st.).

 2. Projekt i wykonanie laserowego układu do lokalizacji robota mobilnego (I st.).

 3. Projekt i wykonanie laserowego układu do kierowania ruchem robota mobilnego (I st.).

 4. Projekt i wykonanie ultradźwiękowego układu zabezpieczającego robota mobilnego przed kolizją (I st.).

 5. Projekt i wykonanie układu do pozycjonowania robota mobilnego wewnątrz regału magazynowego (I st.).

 6. Modernizacja układu mechanicznego małej frezarki dydaktycznej (II st.).

 7. Modernizacja układu sterowania małego robota Mitsubishi (II st.).

 8. Projekt robota mobilnego do przewożenia palet (II st.).

 9. Projekt automatycznego stanowiska wymiany i ładowania akumulatorów dla robotów mobilnych (II st.).

 10. Projekt dydaktycznego zrobotyzowanego stanowiska wytwarzania (II st.).


Matras Andrzej, dr inż.

 1. Analiza wpływu wybranych parametrów skrawania na dokładność wymiarowo-kształtową i chropowatość toczonych oraz frezowanych powierzchni.

 2. Zastosowanie profilografometru Intra oraz wybranych systemów CAD/CAM w inżynierii odwrotnej.

 3. Programowanie obróbki frezarskiej i tokarskiej z użyciem systemów CAD/CAM

 4. Zaawansowane programowanie obrabiarek wyposażonych w układy sterowania Sinuerik oraz iTNC (Heidenhain)

 5. Zastosowanie metod numerycznych do symulacji i optymalizacji procesu skrawania.

 6. Programowanie obrabiarek CNC.

 7. Testowane narzędzi w obróbce ubytkowej.

 8. Projektowanie form i matryc w systemach CAD/CAM


Morawski Marcin, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

 1. Opracowanie i wykonanie mikroprocesorowego układu sterowania dla wybranego obiektu.

 2. Opracowanie i wykonanie układu sterowania wybranego obiektu z wykorzystaniem sterownika PLC/PAC.

 3. Opracowanie i wykonanie aplikacji wizualizacyjnej dla wybranego układu sterowania.

 4. Opracowanie symulacji wybranego układu sterowania w środowisku Matlab/Simulink®.

 5. Opracowanie symulacji wybranego procesu dyskretnego w środowisku Arena® wraz z układem sterowania wybranymi funkcjami tego procesu przy użyciu sterownika PLC.

 6. Projekt i wykonanie modelu fizycznego biomimetycznego robota mobilnego wraz z układem sterowania.

 7. Opracowanie i napisanie aplikacji sterujących robotem mobilnym zbudowanym w oparciu o zestaw Lego Mindstorms.

 8. Wykorzystanie systemu wizyjnego do sterowania robotem mobilnym.

 9. Opracowanie i napisanie aplikacji sterujących robotem mobilnym z wykorzystaniem platformy programistycznej ROS (ang. Robot Operating System).

 10. Opracowanie i wykonanie podsystemu bezprzewodowego ładowania akumulatorów robota mobilnego.


Motyka Sabina, dr inż.

 1. Wdrażanie nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem (na przykładzie).

 2. Rozwój innowacyjnego produktu (na przykładzie firmy).

 3. Ochrona własności intelektualnej w budowaniu innowacyjnego przedsiębiorstwa.

 4. Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie.

 5. Wpływ różnic kulturowych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej firmy międzynarodowej.

 6. Badanie klimatu innowacyjności przedsiębiorstwa (na przykładzie firmy).

 7. Pomiar potencjału działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

 8. Innowacyjność w sektorze usługowym na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.

 9. Zastosowanie metod wielokryterialnego podejmowania decyzji w działalności przedsiębiorstw.

 10. Analiza i ocena innowacyjności w MŚP.

 11. Opracowanie aplikacji wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwie.

 12. Ocena projektów badawczo-rozwojowych na przykładzie.

 13. Satysfakcja klienta w systemie zarządzania jakością.

 14. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

 15. Ocena jakości usług w przedsiębiorstwie (na przykładzie firmy).

 16. Istnieje możliwość modyfikacji tematu lub podjęcie u mnie innych tematów (do uzgodnienia) zgodnie z zainteresowaniami studenta.


Niemczewska - Wójcik Magdalena, dr inż.

 1. Badanie i analiza topografii powierzchni elementów wytworzonych (TWW) oraz eksploatowanych (EWW)

 2. Badanie i analiza zmian powierzchni warstwy wierzchniej (struktura geometryczna powierzchni – topografia powierzchni)

 3. Badania i analiza zmian stref warstwy wierzchniej (struktura fizyczno-chemiczna tj. mikrostruktura, mikrotwardość, naprężenia wewnętrzne)

 4. Badanie i analiza mechanizmów zużycia zachodzących w procesie eksploatacji wybranego systemu tribologicznego

 5. Wpływ parametrów obróbki na kształtowanie właściwości użytkowych warstwy wierzchniej

 6. Badania i analiza wydajności produkcji na wybranym przekładzie

 7. Badanie i analiza jakości wyrobu na wybranym przykładzie


Niżankowski Czesław, prof. dr hab. inż.

 1. Konstrukcja miniobrabiarek.

 2. Konstrukcja narzędzi skrawających.

 3. Konstrukcja przyrządów i uchwytów.

 4. Procesy technologiczne złożonych części maszyn.

 5. Procesy montażu i demontażu zespołów części maszyn.

 6. Neutralizacja i utylizacja odpadów produkcyjnych i złomu narzędziowego.

 7. Nowe techniki wytwarzania.

 8. Nowe techniki chłodzenia i smarowania strefy obróbkowej.

 9. Badania zdolności skrawnych narzędzi.

 10. Optymalizacja procesów obróbki.

 11. Rozwiązywanie technologicznych problemów przemysłowych.


Otko Tadeusz, dr inż.


Pękala Jacek, dr inż.


Pobożniak Janusz, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

 1. Automatyzacja programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w systemach CAM

 2. Budowa prototypowych modeli obrabiarek i systemów nadzorowania maszyn w oparciu o środowisko Arduino

 3. Budowa prototypowych modeli obrabiarek i systemów nadzorowania maszyn w oparciu o środowisko Raspberry Pi

 4. Budowa oprogramowania do wspomagania prac technologicznego przygotowania produkcji (C# lub VBA)

 5. Budowa oprogramowania do symulacji w systemie OpenCascade (C++, C#)

 6. Zastosowanie kontrolera Kinect do sterowania pojazdami mobilnymi (wymagana podstawowa znajomość języka C# lub Basic oraz posiadanie kontrolera Kinect)

Kierunek : Inżynieria Produkcji

 1. Zaawansowane techniki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w systemach CAM

 2. Zastosowanie systemów ERP do wspomagania przygotowania produkcji i szacowania kosztów wytwarzania

 3. Implementacja oprogramowania do wspomagania działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego w wybranej firmie (Comarch CDN XL, Comarch ERP, Plan De CAMpaigne)

 4. Budowa oprogramowania do wspomagania prac technologicznego przygotowania produkcji (C# lub VBA)

 5. Optymalizacja procesów technologicznych

 6. Analiza ergonomii procesów technologicznych w zaawansowanych systemach CAD


Rączka Marek, dr inż.

Uwagi:
- Podana tematyka określa jedynie zagadnienia, które będą przedmiotem pracy.
- Zagadnienia nie są tytułami prac.
- W ramach przedstawionych zagadnień należy określić zakres i tezę pracy oraz tytuł.
- Bazą pracy dyplomowej powinno być konkretne przedsiębiorstwo.

Można zgłosić swoją propozycję.

Prace inżynierskie:

 1. Wykorzystanie filozofii Kaizen do poprawy skuteczności procesów produkcyjnych

 2. Zarządzanie wyposażeniem produkcyjnym - TPM – kompleksowe utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie (na przykładzie firmy)

 3. Wykorzystanie World Class Manufacturing w praktyce przemysłowej (na przykładzie firmy)

 4. Doskonalenie logistyki procesów wytwarzania z wykorzystaniem metod i narzędzi jakości – (Kanban i inne) na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

 5. Lean management – przykłady wykorzystania metod jakościowych w szczupłym zarządzaniu na przykładzie organizacji.

 6. Analiza Pareto jako narzędzie w systemie zarządzania - na przykładzie przedsiębiorstwa

 7. Kontekst organizacji jako nowe wymaganie systemu zarządzania- zagrożenia i szanse (w oparciu o ISO 9001:2015 lub ISO 14001:2015)

 8. Praktyczne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o normy PN/OHSAS 18001 na przykładzie wybranej organizacji

 9. Nowe wymagania systemowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wg nowej normy ISO 45001

 10. System bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla prac wysokiego ryzyka – SCC/VCA 2008/5.1 (na przykładzie firmy)

 11. Audity behawioralne jako narzędzie poprawy bezpieczeństwa pracy na przykładzie wybranej organizacji.

Prace magisterskie

 1. Koncepcja zarządzania World Class Manufaturing (na przykładzie firmy)

 2. Zarządzanie ciągłością działania, zapewnienie ciągłości biznesu, ocena ryzyka biznesowego (BCP – Business Continuity Planning- ISO 22301) – na przykładzie firmy

 3. Koncepcja zarządzania w energetyce i audit efektywności energetycznej - wg ISO 50001

 4. Uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa – analiza zagrożeń i ryzyka biznesowego w świetle nowych wymagań normy ISO 9001:2015 – na przykładzie firmy

 5. Ocena efektywności systemu zarządzania przedsiębiorstwem na bazie BBSC - Strategicznej Karty Wyników

 6. Realizacja projektu z wykorzystaniem metod i narzędzi Six Sigma (na przykładzie)

 7. System zarządzania w firmach usługowych z wykorzystaniem metody Servqual (na przykładzie firmy)

 8. Dyrektywa Reach i jej wdrożenie w przedsiębiorstwach – na przykładach

 9. Społeczna odpowiedzialność organizacji – koncepcja zarządzania wg normy ISO 26001


Rewilak Jan, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

 1. Analiza FMEA wybranego procesu produkcyjnego

 2. Analiza FMEA wybranego procesu logistycznego

 3. Analiza FMEA konstrukcji wybranego systemu mechatronicznego

 4. Analiza FMEA maszyny

 5. Oprogramowanie do nadzorowania stabilności procesu za pomocą kart kontrolnych (SPC)

 6. Analiza zdolności systemów pomiarowych (MSA dla właściwości mierzalnych)

 7. Analiza zdolności automatycznych systemów kontroli alternatywnej (MSA dla "atrybutów")

Kierunek : Inżynieria Produkcji

 1. Analiza FMEA procesu produkcyjnego

 2. Analiza FMEA procesu logistycznego

 3. Analiza FMEA wyrobu / konstrukcji

 4. Analiza FMEA maszyn

 5. Audit procesu produkcyjnego w oparciu o FMEA ("Reverse PFMEA")

 6. Nadzorowanie stabilności procesu za pomocą kart kontrolnych (SPC)

 7. Ocena zdolności jakościowej procesu produkcyjnego

 8. Analiza zdolności systemów pomiarowych (MSA dla właściwości mierzalnych)

 9. Analiza zdolności systemów kontroli alternatywnej (MSA dla "atrybutów")

 10. Karty kontrolne SPC w zastosowaniu do nadzorowania systemów pomiarowych

 11. Analiza drzewa błędów (FTA)

 12. Tworzenie planów kontroli w oparciu o analizę FMEA

 13. Rozwiązywanie problemów jakościowych z użyciem metody 8D

 14. Wspomaganie komputerowe systemów zarządzania jakością

 15. Wspomaganie komputerowe metod i narzędzi jakości


UWAGI, KOMENTARZE: preferowani dyplomanci posiadający kontakt z firmą, która jest zainteresowana w/w zagadnieniami.


Ruszaj Adam, prof. dr hab. inż.


Skoczypiec Sebastian, dr hab. inż., prof. PK

Uwagi:

 • Podana niżej tematyka to zagadnienia, które mogą być realizowane pod moją opieką w ramach pracy dyplomowej (inżynierskiej lub magisterskiej).

 • Konkretny temat i zakres pracy uzgadniany jest osobiście ze studentem, po uwzględnieniu zainteresowań oraz możliwości realizacji części praktycznej pracy.

 • Prace dyplomowe mają najczęściej charakter eksperymentalny (student zdobywa doświadczenie realizując samodzielnie badania w laboratorium)

 • Wskazana znajomość lub chęć poznania programów matematycznych tj. Matlab lub Scilab.

 • Mile widziana znajomość języka angielskiego (zrozumienie tekstów technicznych).

 • Istnieje możliwość napisania pracy w języku angielskim.

Obszary tematyczne prac dyplomowych:

 1. Niekonwencjonalne metody wytwarzania części maszyn (obróbka elektroerozyjna i elektrochemiczna)

 2. Hybrydowe metody wytwarzania

 3. Mikroobróbka

 4. Opracowanie koncepcji i projektów stanowisk badawczych do w/w procesów

 5. Wybrane zagadnienia z metod prognozowania (tylko prace magisterskie)

Przykładowe tematy zrealizowanych lub obecnie realizowanych prac:

 • Badanie doświadczalne obrabialności elektroerozyjnej żarowytrzymałych stopów niklu Inconel 718 oraz Inconel 625

 • Badanie wpływu nastaw regulatora na efekty wiercenia elektroerozyjnego

 • Ocena możliwości obróbki szafiru wyładowaniami elektrycznymi

 • Przykłady zastosowania frezowania elektrochemicznego w wytwarzaniu mikroelementów

 • Zastosowanie frezowania elektroerozyjnego w wodzie dejonizowanej do wytwarzania mikrostruktur trójwymiarowych

 • Badania doświadczalne oraz weryfikacja technologiczna procesu kształtowania mikroelektrod walcowych

 • Badania rozpoznawcze obróbki elektroerozyjnej w powietrzu

 • Porównanie możliwości technologicznych mikroobróbki elektrochemicznej prądem stałym i impulsowym

 • Badania elektroerozyjnego mikrokształtowania elektrod walcowych

 • Badania elektrochemicznego mikrokształtowania elektrod walcowych

 • Experimental research on electrodischarge drilling process of siliconized silicon carbide (praca w j. ang)


Słodki Bogdan, dr hab. inż.

 1. Obróbka wiórowa materiałów trudnoskrawalnych –technologie, narzędzia, problemy.

 2. Nadzorowanie procesu powstawania, spływu i łamania wióra.

 3. Wytwarzanie przyrostowe części maszyn.

 4. Obróbka wiórowa powierzchni „drukowanych” z proszków metali.

 5. Dobór parametrów skrawania dla wybranych procesów obróbki wiórowej


Słota Adam, dr inż.

 1. Rozbudowa biblioteki robotów w systemie Delmia - robot RS005L

 2. Programowe sterowanie ruchem robota w systemie Catia/Delmia

 3. Model stanowiska dwu-robotowego w LabView Robotics

 4. Modyfikacja online trajektorii robotów Kawasaki w oparciu o dane z aplikacji zewnętrznej

 5. Modyfikacja online trajektorii robotów Kawasaki z wykorzystaniem czujnika siły

 6. Programowanie zadań z koordynacją ruchów w systemach wielorobotowych

 7. Układ sterowania pozycyjno-siłowego w oparciu o sterownik NextMove


Struzikiewicz Grzegorz, dr inż.

 1.  Zaawansowane programowanie obrabiarek CNC z wybranych programach CAM

 2. Budowa wirtualnego modelu obrabiarki z wykorzystaniem pakietu MATLAB.

 3. Komputerowo wspomagana analiza i symulacja procesów wytwarzania w wybranym programie CAE.

 4. Modelowanie matematyczne procesów skrawania.

 5. Opracowanie aplikacji mobilnej dla systemu Android w zagadnieniach obróbki skrawaniem.

 6. Zastosowanie metod wizyjnych do analizy odkształceń narzędzia skrawającego/przedmiotu obrabianego w procesach obróbki skrawaniem.


Szadkowska Jolanta, dr inż.

Kierunek: Energetyka

Tematy/zagadnienia

 1. Amortyzacja środków trwałych w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy………

 2. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o płynności finansowej przedsiębiorstwa

 3. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 4. Analiza finansowa firmy ……...

Kierunek : Inżynieria Produkcji

Tematy/zagadnienia

 1. Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego……

 2. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w działalności wybranej jednostki biznesowej

 3. Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie……..

 4. Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów  jako narzędzie w badaniu rentowności produktów, asortymentów, wydziałów, obszarów działalności na przykładzie firmy ……..

 5. Współczesne metody kalkulacji i zarządzania kosztami na przykładzie………

 6. Badanie kondycji finansowej firmy za pomocą analizy wskaźnikowej


Ślusarczyk Łukasz, dr inż.

 1. Analityczne metody wyznaczania temperatury w strefie skrawania.

 2. Budowa symulacyjnych modeli procesu skrawania.

 3. Eksperymentalne metody pomiaru temperatury w strefie skrawania.

 4. Zastosowanie systemów wizyjnych do monitorowania procesu skrawania.

 5. Technika druku 3D – metoda FDM.


Wojakowski Paweł, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka, stopień: II

 1. Zastosowanie standardu OPC do wymiany danych rzeczywistych w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych

 2. Monitoring czasu pracy zautomatyzowanych linii produkcyjnych za pomocą systemów MES i tablic andon

 3. Zastosowanie systemów ERP do planowania produkcji w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych

Kierunek: Automatyka i Robotyka, stopień: I

 1. Projekt zautomatyzowanego systemu obróbki wraz z symulacją obróbki w środowisku PLM Catia/Delmia

 2. Projekt zautomatyzowanego systemu montażu wraz z symulacją montażu w środowisku PLM Catia/Delmia

 3. Projekt zrobotyzowanego procesu spawania wraz z symulacją spawania w środowisku PLM Catia/Delmia

Kierunek : Inżynieria Produkcji, stopień: II

 1. Zastosowanie teorii ograniczeń do analizy inwestycyjnej zakupu linii produkcyjnej w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym

 2. Analiza stopnia wdrożenia filozofii Lean Manufacturing w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym

 3. Mapowanie strumienia wartości lub mapowanie procesu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego

 4. Wdrożenie wybranego systemu klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym określonej branży przemysłowej

 5. Analiza możliwości wybranego systemu ERP typu Open Source na przykładzie jego wdrożenia do wybranej organizacji pracy

 6. Wdrożenie wybranego systemu APS do planowania produkcji w przedsiębiorstwie określonej branży przemysłowej

Kierunek : Inżynieria Produkcji, stopień: I

 1. Projekt budowy bazy danych do gromadzenia danych produkcyjnych wybranego przedsiębiorstwa

 2. Projekt budowy hurtowni danych do analizy i eksploracji danych przemysłowych

 3. Projekt procesu obróbki wraz z symulacją obróbki w środowisku PLM Catia/Delmia

 4. Projekt procesu montażu wraz z symulacją montażu w środowisku PLM Catia/Delmia


Wójcik Krzysztof, dr inż.

 1. Automatyczne systemy wspomagania rehabilitacji osób z dysfunkcjami układu lokomocyjnego. Analiza dostępnych rozwiązań, modelowanie układu, rozbudowa elementów mechanicznych oraz oprogramowania systemu .

 2. Automatyczne systemy wspomagania nauki wybranych czynności ruchowych człowieka. Analiza stosowanych rozwiązań, zagadnienia szeroko rozumianego uczenia maszynowego. Rozbudowa i testowanie systemu.

 3. Specyficzne rodzaje robotów mobilnych przemieszczających się z wykorzystaniem: zmiennej siły wyporu ośrodka (woda, powietrze), wzajemnego oddziaływania elementów kadłuba lub wykorzystujące ślizg elementów aktywnych po powierzchni ośrodka (woda).

 4. Analiza istniejących rozwiązań, przybliżone modele wykorzystywanych zjawisk.


Wyszyński Dominik, dr inż.

 1. Wytwarzanie przyrostowe w zastosowaniach medycznych, wzornictwa przemysłowego i innych.

 2. Obróbka laserowa w skali mikro i mezo impulsowa

 3. Obróbka elektrochemiczna w skali mikro i mezo impulsowa

 4. Obróbka elektroerozyjna w skali mikro i mezzo


Zając Jerzy, dr hab. inż., prof. PK

Zaprezentowane poniżej zagadnienia przedstawiają zakres merytoryczny, w ramach którego zostaną określone tematy prac przejściowych 
i dyplomowych (inżynierskich i magisterskich). Wyznaczenie konkretnego tematu wymaga uzgodnienia z prowadzącym biorąc pod uwagę zarówno aktualną wiedzę jak i predyspozycje studenta.

 1. Projekt i wykonanie urządzeń mechatronicznych łączących problematykę konstrukcji mechanicznej, budowania i programowania sterujących układów mikroprocesorowych oraz komunikacji bezprzewodowej. Jako przykłady takich urządzeń wymienić można: roboty mobilne (lądowe, wodne i latające) czy też miniatury urządzeń technologicznych.

 2. Współdziałanie robotów mobilnych w realizacji złożonych zadań.

 3. Podejmowanie decyzji w rozproszonych, wieloagentowych systemach sterowania.

 4. Wykorzystanie analogii biologicznych oraz metod sztucznej inteligencji w podejmowaniu decyzji.

 5. Inteligentny budynek. Systemy cyberfizyczne.

 6. Wykorzystanie systemów sensorycznych w inteligentnym budynkach.

 7. Sterowanie podsystemem transportu w systemach produkcyjnych.

 8. Wykorzystanie sprzężenia wizyjnego do sterowania robotem przemysłowym lub grupą robotów mobilnych.

 9. Metody harmonogramowania produkcji.

 10. Przemysł 4.0. Inteligentna fabryka.


Zębala Wojciech, prof. dr hab. inż.

 1. Zastosowanie oprogramowania CAM (Esprit, Mastercam, Keller, Edgecam) do projektowania obróbki elementów o skomplikowanym kształcie.

 2. Optymalizacja kodu NC - symulacja procesu skrawania.

 3. Konstrukcja urządzeń CNC (mini obrabiarki, roboty, pomoce dydaktyczne).

 4. Testowane narzędzi w obróbce ubytkowej.

 5. Analiza systemów do łamania i odprowadzania wióra.

 6. Zagadnienia związane z dokładnością wymiarowo-kształtową przedmiotów obrobionych.

 7. Konstrukcja stanowisk dydaktycznych dla różnych technik obróbki.

 8. Modelowanie symulacyjne wybranych technik obróbki ubytkowej.

   

 

Back to top