Zagadnienia/tematy prac dyplomowych pracowników jednostki M-06

na rok akademicki 2019/20

 

Procedura wyboru tematu (zagadnienia) pracy dyplomowej.

 

Propozycje tematów prac dyplomowych - nazwiskami alfabetycznie 


Boratyńska-Sala Anna, dr inż.

Kierunek : Inżynieria Produkcji

Zagadnienia do pracy inżynierskiej:

Rachunek kosztów jakości.

Narzędzia jakości.

Metody rozwiązywania problemów.

Zagadnienia do pracy magisterskiej:

Rozwiązywanie problemów firmy metodyką TRIZ.

Rozwiązywanie problemów firmy metodyką RCA.

Kreowanie nowych produktów metodą Siatki morfologicznej Zwickiego.

Kreowanie nowych produktów metodą Design thinking.

Lean Manufacturing.

E-biznes.

Zarządzanie wiedzą,

Sieci społecznościowe.

Mapy wiedzy.

Transfer wiedzy.

UWAGI, KOMENTARZE:

Podana wyżej tematyka to zagadnienia, które mogą być realizowane pod moją opieką w ramach pracy dyplomowej. Konkretny temat i zakres pracy uzgadniany jest osobiście ze Studentem, uwzględniając Jego zainteresowania oraz możliwość realizacji części praktycznej pracy na podstawie konkretnej firmy.


Duda Jan, dr hab. inż., prof. PK

Kierunek : Inżynieria Produkcji

Tematy/ zagadnienia

Obiektowa reprezentacja procesu technologicznego obróbki.

Przegląd systemów PDM (ang. Product Data Management).

Metody wizualizacji systemów wspomagających projektowanie procesów technologicznych obróbki (pakiet aplikacji DELMIA).

Metody wizualizacji systemów wspomagających projektowanie procesów technologicznych montażu (pakiet aplikacji DELMIA).

Przegląd systemów wspomagających programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (pakiet aplikacji DELMIA).

Modelowanie strategii rozwojowych wyrobów.

Modelowanie wyrobów, zasobów i procesów w systemie CATIA.

Zintegrowane projektowanie procesów i systemów wytwarzania.

Zintegrowane projektowanie procesów i systemów montażu.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Tematy/zagadnienia

Projektowanie zautomatyzowanych procesów i systemów montażu.

Projektowanie procesów i systemów wytwarzania.

Budowa baz wiedzy technologicznej typowych części maszyn.

Budowa modułów systemu wspomagającego projektowanie procesów technologicznych obróbki (systemy CAPP).

Przegląd systemów wspomagających projektowanie procesów technologicznych montażu (systemy CAAPP).

Projektowanie procesów obróbki i montażu z zastosowaniem modułów Knowledge Advisor, Knowledge Expert, Generative knowledge, Product Engineering Optimiser systemu CATIA.


Gawlik Józef, prof. dr hab. inż.

Kierunek : Inżynieria Produkcji

Zagadnienia

Restrukturyzacja przedsiębiorstw produkcyjnych.

Optymalizacja procesów produkcyjnych.

Wybór i ocena technologii.

Utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń technologicznych.

Konstrukcja specjalizowanego oprzyrządowania technologicznego.

 


Gola Łukasz, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Tematy/zagadnienia

Rozpoznanie najnowszych funkcjonalności modułów systemu DELMIA, 3D Experience,

Wspomagane komputerowo opracowanie dokumentacji 2D (CATIA, SolidWorks, 3DExperience),

Zastosowaniu systemu CATIA/DELMIA do badania ergonomii stanowisk pracy,

Modelowanie parametryczne w systemie CATIA/DELMIA, SolidWorks,

Przegląd systemów wspomagających projektowanie procesów technologicznych obróbki (systemy CAPP),

Projektowanie systemów wytwarzania gniazd przedmiotowych, linii produkcyjnych w zintegrowanym środowisku projektowania CATIA /DELMIA.

Robotyzacja procesów technologicznych obróbki i montażu - budowa stanowisk i systemów zrobotyzowanych,

Budowa systemów ekspertowych dla wybranych zagadnień automatyki i robotyki,

Wielowariantowe projektowanie procesów technologicznych części maszyn,

Projektowanie procesów technologicznych montażu wyrobów przemysłu maszynowego,

Projektowanie oprzyrządowania technologicznego,

Bazy danych w zagadnieniach inżynierii produkcji oraz automatyki i robotyki.

Kierunek : Inżynieria Produkcji

Tematy/zagadnienia

Budowa i weryfikacja systemu normowania czasów pracy metodami ruchów elementarnych i chronometrażu,

Metody normowania czasu pracy, wspomagane komputerowo normowanie (system TimerPRO, ProTimeEstimation),

Budowa systemów ekspertowych dla wybranych zagadnień inżynierii produkcji,

Wielowariantowe projektowanie procesów technologicznych części maszyn,

Rozpoznanie najnowszych funkcjonalności modułów systemu DELMIA, 3D Experience,

Wspomagane komputerowo opracowanie dokumentacji 2D (CATIA, SolidWorks, 3DExperience),

Projektowanie systemów wytwarzania gniazd przedmiotowych, linii produkcyjnych w zintegrowanym środowisku projektowania CATIA /DELMIA.

Zastosowaniu systemu CATIA/DELMIA do badania ergonomii stanowisk pracy,

Modelowanie parametryczne w systemie CATIA/DELMIA, SolidWorks,

Projektowanie organizacji stanowisk pracy w systemie CATIA/DELMIA z zastosowaniem metody ruchów elementarnych,


Góra - Maniowska Marta, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Tematy/zagadnienia

Modelowanie chodu robota kroczącego (np. hexapod, octopod, biped).

Modelowanie ruchu platformy Stewarta jako symulatora lotu.

Projekt manipulatora równoległego o trzech stopniach swobody, jako symulatora jazdy samochodem.

Modelowanie ruchu manipulatora równoległego o trzech stopniach swobody, jako symulatora jazdy samochodem.

Badanie przestrzeni roboczej i osobliwości manipulatorów o strukturze szeregowej.

Badanie wpływu parametrów funkcjonalnych robotów przemysłowych na dokładność pozycjonowania i orientacji chwytaka względem podstawy robota.

Analiza dokładności manipulatorów o strukturze szeregowej i równoległej.

Modelowanie i sterowanie serwonapędów stosowanych w manipulatorach.

Kinematyka manipulatorów redundantnych.

Planowanie trajektorii manipulatorów o strukturze szeregowej i równoległej.

Analiza strukturalna i kinematyczna manipulatorów szeregowych i równoległych stosowanych w medycynie.

Modelowanie ruchu kończyny górnej człowieka w środowisku Matlab.

Modelowanie ruchu kończyny dolnej człowieka w środowisku Matlab.

Opracowanie modelu stawu kolanowego i biodrowego człowieka w środowisku Matlab.

Analiza położeń i przemieszczeń w modelu stawu kolanowego rozpatrywanego jako mechanizm równoległy.

Analiza podatności manipulatorów równoległych.

Projekt robota do rehabilitacji kręgosłupa człowieka.

Projekt robota do rehabilitacji kończyn człowieka.

Kinematyka modeli protez kończyn.


Grabowski Marcin, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Projekt i wykonanie drukarki przestrzennej.

Projekt i technologia obróbki wybranego detalu z wykorzystaniem oprogramowania NX

Zastosowanie wytwarzania przyrostowego w budowie maszyn i urządzeń.

Kierunek : Inżynieria Produkcji

Wpływ wybranych parametrów wejściowych na wskaźniki technologiczne w procesach obróbki mikroskrawaniem.

Opracowanie projektu formy wtryskowej wybranego detalu z wykorzystaniem oprogramowania NX.

Projekt i technologia obróbki wybranego detalu z wykorzystaniem oprogramowania NX

Zastosowanie wytwarzania przyrostowego w budowie maszyn i urządzeń.

Zastosowanie wiązki laserowej w procesach wytwarzania w skali mikro.

Obróbka elektrochemiczna, elektroerozyjna elementów w kinematyce toczenia, frezowania, wiercenia, szlifowania.

Opracowanie konstrukcji i dokumentacji technologicznej elektrody do obróbki EDM z wykorzystaniem oprogramowania NX

Wpływ wybranych parametrów wejściowych na wskaźniki technologiczne w procesach obróbki ECM, EDM oraz laserowej.

Wpływ wybranych parametrów wejściowych na wskaźniki technologiczne w procesach wytwarzania przyrostowego.

Kierunek : Inżynieria Biomedyczna

Zastosowanie wytwarzania przyrostowego w medycynie.

Kierunek : Wzornictwo Przemysłowe

Zastosowanie modułu NX Realize Shape w projektowaniu części maszyn i urządzeń.


Habel Jacek, dr inż.

Kierunek: Automatyka i robotyka

Budowa algorytmu wnioskowania dla systemu ekspertowego w języku F# (Visual Studio)

Eksploracja danych w pozyskiwaniu wiedzy technologicznej (język python lub DAX pod MS SQL Server)

Algorytm uczenia maszynowego (Big data, machine learning) dla projektowania procesów technologicznych obróbki (język python)

Modelowanie parametryczne 3D oprzyrządowania przedmiotowego dla symulacji obróbki w CAD/CAM CATIA V5

Opracowanie aplikacji internetowej (Java, python, Visual Studio C#) dla bazy danych o zasobach produkcyjnych

Opracowanie biblioteki DLL dla potrzeb opisu standardu STEP-NC w języku C#

Zbieranie i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym (np. system MES – Manufacturing Execution System) z zastosowaniem modułów elektronicznych (od Arduino, Raspberry Pi po sterowniki PLC) oraz różnych narzędzi informatycznych (bazy danych i języki programowania).

Kierunek: Inżynieria produkcji

Projektowanie i organizacja systemu wytwarzania dla zadanego asortymentu

Reorganizacja i doskonalenie procesów produkcyjnych wg zasad Lean Manufacturing

Porównanie metod kalkulacji kosztów produkcji tradycyjnej i wg teorii ograniczeń Goldratt’a

Baza danych narzędzi obróbkowych zgodna ze standardami ISO (13399, 14649) (implementacja na MS SQL Server)

Aplikacja do zarządzania bazą danych narzędzi (implementacja Visual Studio C#)

Aplikacja do zarządzania bazą danych zasobów produkcyjnych (implementacja Visual Studio C#)

Aplikacja do archiwizacji procesów technologicznych obróbki skrawaniem (implementacja Visual Studio C#)

Aplikacja do archiwizacji procesów technologicznych montażu (implementacja Visual Studio C#)

Miary podobieństwa procesów technologicznych obróbki (np. Group Technology, CFP – Cell Formation Problem)

 


Karbowski Krzysztof, dr hab. inż., prof. PK

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Tematy/zagadnienia

Projekt formy wtryskowej do produkcji obudowy lampy stojącej.

Projekt technologii obróbki ubytkowej formy wtryskowej do produkcji lampy stojącej.

Projekt głowicy narzędziowej wytłaczarki przyrostowej wraz z wykonaniem metodą wydruku przestrzennego funkcjonalnego prototypu urządzenia.

Projekt protezy kości czaszki wraz z wykonaniem metoda wydruku przestrzennego modelu protezy.

Rekonstrukcja obiektu technicznego na podstawie wyników skanowania przestrzennego.

Inżynieria rekonstrukcyjna w odwzorowaniu twarzy człowieka.

Opracowanie projektu wyrobu medycznego i jego wykonanie metodą przyrostową DLP.

Projekt formy wtryskowej do produkcji klocków.

Kierunek : Inżynieria Produkcji

Tematy/zagadnienia

Projekt formy wtryskowej do produkcji obudowy lampy stojącej.

Projekt technologii obróbki ubytkowej formy wtryskowej do produkcji lampy stojącej.

Projekt głowicy narzędziowej wytłaczarki przyrostowej wraz z wykonaniem metodą wydruku przestrzennego funkcjonalnego prototypu urządzenia.

Projekt protezy kości czaszki wraz z wykonaniem metoda wydruku przestrzennego modelu protezy.

Rekonstrukcja obiektu technicznego na podstawie wyników skanowania przestrzennego.

Inżynieria rekonstrukcyjna w odwzorowaniu twarzy człowieka.

Opracowanie projektu wyrobu medycznego i jego wykonanie metodą przyrostową DLP.

Projekt formy wtryskowej do produkcji klocków.


Karpiuk Michał, dr inż.

Kierunek : Inżynieria Produkcji

ZAGADNIENIA:

Szacowanie kosztu wytwarzania na podstawie modelu 3D CAD.

Modelowanie autogenerujące w systemach CAD.

PDM, PLM, 3D CAD w chmurze, współbieżny rozwój wyrobu.

Wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość w projektowaniu.

Komputerowo wspomagane projektowanie konstrukcji spawanych.

Komputerowo wspomagane projektowanie części wytwarzanych z blachy.

Analiza technologiczności konstrukcji ze względu na montaż, wytwarzanie, na środowisko.

Optymalizacja w procesach produkcyjnych (1D, 2D, 3D np. cięcie profili konstrukcji, cięcie blach, pakowanie).

Projektowanie, modelowanie i wizualizacja pracy uchwytów obróbkowych. Oprzyrządowanie technologiczne.

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne GD&T w systemach CAD. Dokumentacja techniczna – interaktywne instrukcje montażu, model based definitione.

Integracja systemu CAD z ERP.

Wirtualna rzeczywistość w inżynierii mechanicznej.


Kiepura-Czubacka Małgorzata, mgr inż.   (jako opiekun prac)


Kowalczyk Małgorzata, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Tematy/zagadnienia

Opracowanie i wykonanie mikroprocesorowego układu sterowania dla wybranego obiektu wykorzystującego zdalne sterowanie.

Wykorzystanie niekonwencjonalnych metod matematycznych w procesie skrawania (dynamiczna teoria morfogenezy, techniki fraktalne, elementy logiki rozmytej, sztuczne sieci neuronowe i algorytmy genetyczne).

Wykorzystanie kamery szybkoklatkowej do rejestracji zjawisk szybkozmiennych w procesach: frezowania, toczenia, wiercenia oraz rejestracji innych zjawisk.

Wykorzystanie kamery termowizyjnej do diagnostyki obrabiarek i nadzorowania procesu skrawania.

Modelowanie matematyczne procesów skrawania.

Opracowanie aplikacji mobilnej dla systemu Android w zagadnieniach obróbki skrawaniem.

Optymalizacja procesów obróbki.

Kierunek : Inżynieria Produkcji, Mechanika i Budowa Maszyn.

Tematy/zagadnienia

Ocena, prognozowanie skrawalności metali i zdolności skrawnych narzędzi.

Zastosowanie oprogramowania CAM (Esprit, ,Keller, NX) do projektowania obróbki elementów o skomplikowanym kształcie, cylindrycznych itp.

Modelowanie symulacyjne wybranych technik obróbki ubytkowej.

Komputerowo wspomagane systemy doboru warunków obróbki

Jakość technologiczna i eksploatacyjna warstwy wierzchniej.

Porównanie wybranych zabiegów obróbkowych pod kątem ekonomiki obróbki, dokładności i jakości warstwy wierzchniej.

Zagadnienia związane z dokładnością wymiarowo-kształtową przedmiotów obrobionych.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku przy toczeniu, frezowaniu, szlifowaniu, obróbce elektroerozyjnej.

Wykorzystanie kamery szybkoklatkowej do rejestracji zjawisk szybkozmiennych w procesach: frezowania, toczenia, wiercenia oraz rejestracji innych zjawisk.

Wykorzystanie kamery termowizyjnej do diagnostyki obrabiarek i nadzorowania procesu skrawania.


Krajewska-Śpiewak Joanna, dr inż. 

Kierunek: Inżynieria Produkcji

Tematy/zagadnienia

Wykorzystanie metod przyrostowych w różnych gałęziach przemysłu (np. lotniczy, medyczny, itp.).

Analiza danych za pomocą sztucznych sieci neuronowych.

Metody eksploracji danych (data mining) i ich praktyczne zastosowania.

Różne zastosowania algorytmów sztucznych sieci neuronowych.

Fotogrametria i jej zastosowanie.

Ocena jakości użytkowej drukarek 3D stosowanych w przemyśle poligraficznym.

Porównanie kosztów druku 3D w zastosowaniach poligraficznych.

Ocena jakości użytkowej drukarek 3D.

Kryteria wyboru drukarek 3D do zastosowań poligraficznych.

Kryteria wyboru drukarek 3D do poszczególnych zastosowań.

Analiza możliwości zmniejszenia hałasu na hali produkcyjnej (z wykorzystaniem badań operacyjnych).

UWAGI, KOMENTARZE:

Podana wyżej tematyka to zagadnienia, które mogą być realizowane pod moją opieką w ramach pracy dyplomowej. Konkretny temat i zakres pracy uzgadniany jest osobiście ze Studentem, uwzględniając Jego zainteresowania oraz możliwość realizacji części praktycznej pracy na podstawie konkretnej firmy.


Krenich Stanisław, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Tematy/zagadnienia

Modelowanie CAD/MES i optymalizacja parametrów funkcjonalnych robotów przemysłowych.

Opracowanie i wykonanie układów pomiarowych do badania parametrów robotów przemysłowych.

Sterowanie robotami mobilnym i stacjonarnymi i z wykorzystaniem sensoryki video/audio i siłowej.

Programowanie i sterowanie zadaniowe robotów przemysłowych z wykorzystaniem opracowanego interfejsu CAD - Robot.

Modelowanie i programowanie wirtualnych zrobotyzowanych systemów wytwarzania.

Projekty i wykonanie chwytaków antropomorficznych z autonomicznymi układami sterowania.

Projekt i wykonanie robotów mobilnych (2, 4, 6 nożnych) w technologii druku 3D.

Opracowanie algorytmów „soft computing” dla zadań optymalnego podejmowania decyzji i sterowania mobilnego.


Krupa Krzysztof, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Tematy/zagadnienia

Projekt i wykonanie automatytcznej giętarki rur (małe średnice).

Problem sterowania synhronicznego dwóch pojazdów poruszających się po dwóch stronach metalowego walca.

Projekt specjalistycznego robota spawalniczego.

Projekt i wykonanie sztucznego pęcherza pławnego.

Projekt i wykonanie części mechanicznej egzoszkieletu.

Projekt fantoma treningowego.

Projekt manipulatora stomatologicznego.

Projekt i wykonanie urządzenia do rehabilitacji stawów skroniowo-żuchwowych.

Projekt i wykonanie układu sterowania prasowalnicą parową.

Wpływ inercji na zachowanie systemów - studium przypadków.

Wspomaganie podejmowania decyzji z wykorzystaniem metody symulacji systemów.

Symulacja systemów dynamicznych na wybranym przykładzie.


Kierunek : Inżynieria Produkcji

Tematy/zagadnienia

Wpływ inercji na zachowanie systemów - studium przypadków.

Wspomaganie podejmowania decyzji z wykorzystaniem metody symulacji systemów.

Symulacja systemów dynamicznych na wybranym przykładzie.

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Tematy/ zagadnienia

Projekt i wykonanie automatytcznej gientarki rur (małe średnice).

Problem sterowania synhronicznego dwóch pojazdów poruszających się po dwóch stronach metalowego walca.

Projekt specjalistycznego robota spawalniczego.

Projekt i wykonanie sztucznego pęcherza pławnego.

Projekt i wykonanie części mechanicznej egzoszkieletu.

Projekt fantoma treningowego.

Projekt manipulatora stomatologicznego.

Projekt i wykonanie urządzenia do rehabilitacji stawów skroniowo-żuchwowych.

Projekt i wykonanie układu sterowania prasowalnicą parową.

UWAGI, KOMENTARZE:

Możliwe są również inne tematy, do indywidualnego uzgodnienia.

 


Lipiec Piotr, dr inż.

Kierunek : Inżynieria Produkcji / Automatyka i Robotyka

Zagadnienia prac dyplomowych:

Metody optymalizacji niekonwencjonalnych metod wytwarzania z wykorzystaniem sieci neuronowych.

Metody analizy danych doświadczalnych w procesach wytwarzania z wykorzystaniem sieci neuronowych.

Zastosowanie deep learning w przemyśle 4.0.

Analiza numeryczna zjawisk w procesach hybrydowych.

Optymalizacja procesu zlokalizowanego osadzania elektrochemicznego.

Wielokryterialna optymalizacja procesu obróbki ECDM.

Zastosowanie systemów neuronowo-rozmytych do budowy modeli regresyjnych procesów wytwarzania na wybranym przykładzie.

Big Data w przemyśle 4.0.

Metody szybkiej analizy danych przemysłowych na wybranych przykładach.

Zastosowanie chmury obliczeniowej i sztucznej inteligencji w przetwarzaniu Big Data.

 


Małopolski Waldemar, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Tematy/zagadnienia

Modernizacja tokarki dydaktycznej EMCO.

Integracja układów sterowania w dydaktycznym zrobotyzowanym gnieździe produkcyjnym.

Implementacja systemu MES do dydaktycznego zrobotyzowanego systemu produkcyjnego.

Projekt i wykonanie windy w zrobotyzowanym systemie magazynowym.

Projekt i wykonanie automatycznego systemu ładowania akumulatorów w robotach mobilnych.

Projekt i wykonanie układu nadzorowania akumulatorów dla robotów mobilnych.

Projekt i wykonanie robota mobilnego z napędem typu mecanum wheel.

Projekt zrobotyzowanego systemu wytwarzania na bazie modernizacji systemu TOR.

Model zautomatyzowanego systemu transportowego z robotami mobilnymi w systemie 3DEXPERIENCE.

UWAGI, KOMENTARZE:

Możliwe są również inne tematy, do indywidualnego uzgodnienia.


Matras Andrzej, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Tematy/zagadnienia

Analiza wpływu wybranych parametrów skrawania na dokładność wymiarowo-kształtową i chropowatość toczonych oraz frezowanych powierzchni.

Testowane narzędzi w obróbce ubytkowej.

Zastosowanie profilografometrów oraz wybranych systemów CAD/CAM w inżynierii odwrotnej.

Programowanie obróbki frezarskiej i tokarskiej z użyciem wybranych systemów CAD/CAM.

Zastosowanie oprogramowania CAM do programowania frezarek pięcioosiowych.

Projektowanie form i matryc w systemach CAD/CAM.

Zaawansowane programowanie obrabiarek wyposażonych w układy sterowania Sinumerik (Siemens) oraz iTNC (Heidenhain).

Ręczne i warsztatowe programowanie obrabiarek CNC.

Zastosowanie metod numerycznych do symulacji i optymalizacji procesu skrawania.

Wizualizacja komputerowa wybranych technik obróbki ubytkowej.

Kierunek: Inżynieria Produkcji

Tematy/zagadnienia

Analiza wpływu wybranych parametrów skrawania na dokładność wymiarowo-kształtową i chropowatość toczonych oraz frezowanych powierzchni.

Testowane narzędzi w obróbce ubytkowej.

Zastosowanie profilografometrów oraz wybranych systemów CAD/CAM w inżynierii odwrotnej.

Programowanie obróbki frezarskiej i tokarskiej z użyciem wybranych systemów CAD/CAM.

Zastosowanie oprogramowania CAM do programowania frezarek pięcioosiowych.

Projektowanie form i matryc w systemach CAD/CAM.

Zaawansowane programowanie obrabiarek wyposażonych w układy sterowania Sinumerik (Siemens) oraz iTNC (Heidenhain).

Ręczne i warsztatowe programowanie obrabiarek CNC.

Zastosowanie metod numerycznych do symulacji i optymalizacji procesu skrawania.

Wizualizacja komputerowa wybranych technik obróbki ubytkowej.


Morawski Marcin, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Opracowanie i wykonanie mikroprocesorowego układu sterowania dla wybranego obiektu.

Opracowanie i wykonanie układu sterowania wybranego obiektu z wykorzystaniem sterownika PLC/PAC.

Opracowanie i wykonanie aplikacji wizualizacyjnej dla wybranego układu sterowania.

Opracowanie symulacji wybranego układu sterowania w środowisku Matlab/Simulink®.

Opracowanie symulacji wybranego procesu produkcyjnego w środowisku FactoryIO® wraz z układem sterowania wybranymi funkcjami tego procesu przy użyciu sterownika PLC.

Projekt i wykonanie modelu fizycznego biomimetycznego robota mobilnego wraz z układem sterowania.

Opracowanie i napisanie aplikacji sterujących robotem mobilnym lub grupą robotów mobilnych zbudowanych w oparciu o zestaw Lego Mindstorms.

Wykorzystanie systemu wizyjnego do sterowania robotem mobilnym.

Opracowanie i napisanie aplikacji sterujących robotem mobilnym z wykorzystaniem platformy programistycznej ROS (ang. Robot Operating System).

Opracowanie i wykonanie podsystemu bezprzewodowego ładowania akumulatorów robota.


Motyka Sabina, dr inż.

Kierunek : Inżynieria Produkcji

Tematy/zagadnienia

Wdrażanie nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem (na przykładzie).

Rozwój innowacyjnego produktu (na przykładzie firmy).

Ochrona własności intelektualnej w budowaniu innowacyjnego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie.

Wpływ różnic kulturowych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej firmy międzynarodowej.

Badanie klimatu innowacyjności przedsiębiorstwa (na przykładzie firmy).

Pomiar innowacyjności przedsiębiorstwa.

Innowacyjność w sektorze usługowym na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.

Zastosowanie metod wielokryterialnego podejmowania decyzji w działalności przedsiębiorstw.

Analiza i ocena innowacyjności w MŚP.

Opracowanie aplikacji wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwie.

Ocena projektów badawczo-rozwojowych na przykładzie.

Doskonalenie procesów w organizacji zarządzanej przez jakość (na przykładzie firmy).

System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

Ocena jakości usług w przedsiębiorstwie (na przykładzie firmy).


UWAGI, KOMENTARZE:

Istnieje możliwość modyfikacji tematu lub podjęcie u mnie innych tematów (do uzgodnienia) zgodnie z zainteresowaniami studenta.


Niemczewska - Wójcik Magdalena, dr hab. inż., prof PK

Kierunek: Inżynieria Produkcji / Inżynieria Biomedyczna

Tematy/zagadnienia

Badanie i analiza topografii powierzchni elementów wytworzonych (TWW) oraz eksploatowanych (EWW).

Badanie i analiza zmian powierzchni warstwy wierzchniej (struktura geometryczna powierzchni – topografia powierzchni).

Badania i analiza zmian stref warstwy wierzchniej (struktura fizyczno-chemiczna tj. mikrostruktura, mikrotwardość, naprężenia wewnętrzne).

Badanie i analiza mechanizmów zużycia zachodzących w procesie eksploatacji wybranego systemu tribologicznego.

Wpływ parametrów obróbki na kształtowanie właściwości użytkowych warstwy wierzchniej.

Badania i analiza wydajności produkcji na wybranym przekładzie.

Badanie i analiza jakości wyrobu na wybranym przykładzie.

 


Pobożniak Janusz, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Tematy/zagadnienia

Automatyzacja programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w systemach CAM.

Budowa prototypowych modeli obrabiarek i systemów nadzorowania maszyn w oparciu o środowisko Arduino.

Budowa prototypowych modeli obrabiarek i systemów nadzorowania maszyn w oparciu o środowisko Raspberry Pi.

Budowa oprogramowania do wspomagania prac technologicznego przygotowania produkcji (C# lub VBA).

Budowa oprogramowania graficznego w systemie Spatial (C#, www.spatial.com).

Zastosowanie bibliotek graficznych OpenGL do wizualizacji danych przemysłowych (C# lub C++).

Zastosowanie kontrolera Kinect do sterowania pojazdami mobilnymi (wymagana podstawowa znajomość języka C# lub Basic oraz posiadanie kontrolera Kinect).

Kierunek: Inżynieria Produkcji

Tematy/zagadnienia

Zaawansowane techniki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w systemach CAM.

Zastosowanie systemów ERP do wspomagania przygotowania produkcji i szacowania kosztów wytwarzania.

Implementacja oprogramowania do wspomagania działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego w wybranej firmie (Comarch CDN XL, Comarch ERP, Plan De CAMpaigne).

Budowa oprogramowania do wspomagania prac technologicznego przygotowania produkcji (C# lub VBA).

Optymalizacja procesów technologicznych.

Analiza ergonomii procesów technologicznych w zaawansowanych systemach CAD.


Rewilak Jan, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Analiza FMEA wybranego procesu produkcyjnego.

Analiza FMEA wybranego procesu logistycznego.

Analiza FMEA konstrukcji wybranego systemu mechatronicznego.

Analiza FMEA maszyny.

Oprogramowanie do nadzorowania stabilności procesu za pomocą kart kontrolnych (SPC).

Analiza zdolności systemów pomiarowych (MSA dla właściwości mierzalnych).

Analiza zdolności automatycznych systemów kontroli alternatywnej (MSA dla "atrybutów").

Kierunek : Inżynieria Produkcji

Analiza FMEA procesu produkcyjnego.

Analiza FMEA procesu logistycznego.

Analiza FMEA wyrobu / konstrukcji.

Analiza FMEA maszyn.

Audit procesu produkcyjnego w oparciu o FMEA ("Reverse PFMEA").

Nadzorowanie stabilności procesu za pomocą kart kontrolnych (SPC).

Ocena zdolności jakościowej procesu produkcyjnego.

Analiza zdolności systemów pomiarowych (MSA dla właściwości mierzalnych).

Analiza zdolności systemów kontroli alternatywnej (MSA dla "atrybutów").

Karty kontrolne SPC w zastosowaniu do nadzorowania systemów pomiarowych.

Analiza drzewa błędów (FTA).

Tworzenie planów kontroli w oparciu o analizę FMEA.

Rozwiązywanie problemów jakościowych z użyciem metody 8D.

Wspomaganie komputerowe systemów zarządzania jakością.

Wspomaganie komputerowe metod i narzędzi jakości.

 

UWAGI, KOMENTARZE: preferowani dyplomanci posiadający kontakt z firmą, która jest zainteresowana w/w zagadnieniami.


Skoczypiec Sebastian, dr hab. inż., prof. PK

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Tematy/zagadnienia

Modyfikacja mikroskopu optycznego - automatyzacja procesu akwizycji zdjęć do celów technik wieloujęciowych (focus stacking).

Modyfikacja napędu i sterowania w obrabiarce elektroerozyjnej.

Kierunek : Inżynieria Produkcji

Tematy/zagadnienia

Niekonwencjonalne metody wytwarzania części maszyn tj. obróbka elektroerozyjna i elektrochemiczna(badania w wybranych wariantach kinematycznych, opracowanie technologii wykonania wybranych elementów).

Mikroobróbka elektrochemiczna, mikoobróbka elektroerozyjna.

Badania wybranych hybrydowych procesów obróbki.

Wybrane zagadnienia prognozowania przyczynowo – skutkowego (tylko prace magisterskie, z wykorzystaniem programów MATLAB, Statistica).

UWAGI, KOMENTARZE:

Podana niżej tematyka to zagadnienia, które mogą być realizowane pod moją opieką w ramach pracy dyplomowej (inżynierskiej lub magisterskiej).

Konkretny temat i zakres pracy uzgadniany jest osobiście ze studentem, po uwzględnieniu zainteresowań oraz możliwości realizacji części praktycznej pracy.

Prace dyplomowe mają najczęściej charakter eksperymentalny (student zdobywa doświadczenie realizując samodzielnie badania w laboratorium).

Wskazana znajomość lub chęć poznania programów matematycznych tj. Matlab, Scilab, Statistica.

Mile widziana bierna znajomość języka angielskiego (zrozumienie tekstów technicznych).

Istnieje możliwość napisania pracy w języku angielskim.


Słodki Bogdan, dr hab. inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Tematy/zagadnienia

Nowoczesna systemy łamania wiórów w centrach tokarskich (system High Pressure Coolant).

Łamacze wióra płytek skrawających z węglików spiekanych stosowanych do obróbki stopów żaroodpornych.

Łamacze wióra płytek skrawających z węglików spiekanych stosowanych do obróbki stopów tytanu.

Współczesne systemy mocowania narzędzi w centrach tokarskich.

Współczesne systemy mocowania narzędzi w centrach frezarskich.

Budowa modelu 3D mocowania narzędzi w systemie Capto.

Model 3-D płytki z węglików spiekanego do toczenia i przykład jego wykorzystania w analizie obciążeń (mechanicznych, termicznych) powierzchni natarcia.

Model 3-D płytki CP-A1104-LS do toczenia i przykłady jego zastosowania.

Zastosowanie modelu 3D płytki z węglików spiekanych do określenia kształtu łamacza wióra.

Budowa modelu komputerowego 3D nowoczesnej płytki tokarskiej i oprawki.

Kierunek : Inżynieria Produkcji

Tematy/zagadnienia

Obróbka wiórowa stopów niklu i tytanu –technologie, narzędzia, problemy.

Obróbka wiórowa materiałów kompozytowych, narzędzia, parametry skrawania.

Metody nadzorowania procesu powstawania, spływu i łamania wióra.

Wytwarzanie przyrostowe części maszyn.

Dobór parametrów skrawania dla wybranych procesów obróbki wiórowej

Nowoczesne metody wytwarzania gwintów.

Współczesne metody stosowania cieczy obróbkowych w obróbce wiórowej.

Zastosowanie obróbki wiórowej w przemyśle lotniczym.

Budowa i zastosowania narzędzi napędzanych w centrach tokarskich CNC.

Materiały narzędziowe i zalecane parametry skrawania w obróbce wybranych materiałów trudnoskrawalnych.

Modele teoretyczne procesu łamania wióra w toczeniu ortogonalnym i swobodnym.


Słota Adam, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Tematy/zagadnienia

Rozbudowa biblioteki robotów w systemach Delmia/3DExperience - roboty RS010L, RS005L.

Programowanie offline robotów przemysłowych w systemach Delmia/3DExperience.

Modyfikacja online trajektorii robotów Kawasaki z wykorzystaniem czujnika siły.

Modelowanie robotów przemysłowych w LabView Robotics.

Układ sterowania pozycyjno-siłowego.

Układ dydaktyczny sterowania PID silnikiem DC.

Model stanowiska zrobotyzowanego w systemie wirtualnej rzeczywistości.

Rozmyty układ sterowania.

Układ sterowania robota samobalansującego.

Układ sterowania wybranym obiektem nieliniowym.

UWAGI, KOMENTARZE:

Sformułowanie tematu i zakres pracy ustalany jest indywidualnie ze studentem uwzględniając zainteresowania dyplomanta.


Struzikiewicz Grzegorz, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Tematy/zagadnienia

Symulacja procesu toczenia części cienkościennych z zastosowaniem modułu FEM w wybranym programie CAE.

Budowa wirtualnego modelu obrabiarki z wykorzystaniem pakietu MATLAB.

Komputerowo wspomagana analiza i symulacja procesu frezowania w wybranym programie CAE.

Zastosowanie oprogramowania CAM do programowania obrabiarek wieloosiowych.

Opracowanie aplikacji mobilnej dla systemu Android wspomagającej dobór i kalkulacje parametrów skrawania.

Analiza i zastosowanie programów do symulacji mechaniki i dynamiki płynów w zagadnieniach obróbki skrawaniem.

Opracowanie koncepcji stanowiska badań procesu toczenia z podawaniem powietrza oraz cieczy pod wysokim ciśnieniem.

Zaawansowane programowanie obrabiarek wyposażonych w układy sterowania Haas Siemens, Heidenhain itp.

Wykorzystanie kamery szybkoklatkowej do rejestracji zjawisk szybkozmiennych w procesach: frezowania, toczenia, wiercenia oraz rejestracji innych zjawisk.

Wykorzystanie kamery termowizyjnej do diagnostyki obrabiarek i nadzorowania procesu skrawania.

Kierunek: Inżynieria Produkcji

Tematy/zagadnienia

Symulacja procesu toczenia części cienkościennych z zastosowaniem modułu FEM w wybranym programie CAE.

Budowa wirtualnego modelu obrabiarki z wykorzystaniem pakietu MATLAB.

Komputerowo wspomagana analiza i symulacja procesu frezowania w wybranym programie CAE.

Zastosowanie oprogramowania CAM do programowania obrabiarek wieloosiowych.

Opracowanie aplikacji mobilnej dla systemu Android wspomagającej dobór i kalkulacje parametrów skrawania.

Analiza i zastosowanie programów do symulacji mechaniki i dynamiki płynów w zagadnieniach obróbki skrawaniem.

Opracowanie koncepcji stanowiska badań procesu toczenia z podawaniem powietrza oraz cieczy pod wysokim ciśnieniem.

Zaawansowane programowanie obrabiarek wyposażonych w układy sterowania Haas Siemens, Heidenhain itp.

Wykorzystanie kamery szybkoklatkowej do rejestracji zjawisk szybkozmiennych w procesach: frezowania, toczenia, wiercenia oraz rejestracji innych zjawisk.

Wykorzystanie kamery termowizyjnej do diagnostyki obrabiarek i nadzorowania procesu.


Ślusarczyk Łukasz, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Budowa modeli symulacyjnych procesu toczenia.

Analiza odkształceń przedmiotów cienkościennych podczas obróbki tokarskiej.

Stykowe i bezstykowe metody pomiaru temperatury w strefie skrawania.

Analityczne metody wyznaczania temperatury w strefie skrawania.

Błędy w eksperymentalnych metodach pomiaru temperatury w strefie skrawania.

Analiza zjawisk fizykalnych w strefie skrawania podczas toczenia materiałów trudnoskrawalnych.

Zastosowanie systemów wizyjnych do monitorowania procesu skrawania.

Kierunek : Inżynieria Produkcji

Budowa modeli symulacyjnych procesu toczenia.

Analiza odkształceń przedmiotów cienkościennych podczas obróbki tokarskiej.

Stykowe i bezstykowe metody pomiaru temperatury w strefie skrawania.

Analityczne metody wyznaczania temperatury w strefie skrawania.

Błędy w eksperymentalnych metodach pomiaru temperatury w strefie skrawania.

Analiza zjawisk fizykalnych w strefie skrawania podczas toczenia materiałów trudnoskrawalnych.

Zastosowanie systemów wizyjnych do monitorowania procesu skrawania.


Wojakowski Paweł, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Tematy/zagadnienia

Projekt automatyzacji wybranego stanowiska roboczego z wyceną inwestycyjną

Projekt robotyzacji wybranego stanowiska roboczego z wyceną inwestycyjną

Opracowanie zautomatyzowanego systemu montażu wspomagana systemem 3D Experience

Projekt automatyzacji systemu magazynowania wybranych surowców i wyrobów gotowych.

Automatyzacja operacji magazynowania wspomagana systemem WMS.

Zastosowanie standardu OPC do komunikacji z wybranym sterownikiem PLC.

Zastosowanie systemów MES w zarządzaniu zautomatyzowaną produkcją w wybranej branży.

Analiza możliwości wybranego system ERP w zakresie wspomagania produkcji zautomatyzowanej.

Kierunek : Inżynieria Produkcji

Tematy/ zagadnienia

Zastosowanie narzędzi analitycznych lub wdrożeniowych Lean Manufacturing w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Projekt doskonalenia produkcji w formie warsztatów kaizen w wybranym obszarze przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Zarządzanie projektem rozwoju systemu produkcyjnego z analizą zwrotu z inwestycji.

Projektowanie systemu produkcyjnego dla wybranego typu i formy organizacji produkcji.

Wariantowa analiza inwestycyjna projektu wybranej komórki produkcyjnej I stopnia.

Projektowanie procesu obróbki lub montażu wspomagana systemem 3D Experience.

Analiza logiczna przepływu produkcji w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Porównanie systemów ERP w zakresie realizacji działań produkcyjnych i logistycznych.


Wójcik Krzysztof, dr inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Tematy/zagadnienia

Automatyczne systemy rehabilitacji osób z dysfunkcjami układu lokomocyjnego lub po przebytych urazach. Analiza dostępnych rozwiązań, modelowanie układu, rozbudowa elementów mechanicznych oraz oprogramowania systemu.

Automatyczne systemy wspomagania nauki wybranych czynności ruchowych człowieka. Analiza stosowanych rozwiązań, zagadnienia szeroko rozumianego uczenia maszynowego i PA (Pattern Recognition). Rozbudowa i testowanie systemu.

Specyficzne rodzaje robotów mobilnych przemieszczających się z wykorzystaniem: zmiennej siły wyporu ośrodka (woda, powietrze), wzajemnego oddziaływania elementów kadłuba lub wykorzystujące ślizg elementów aktywnych po powierzchni ośrodka (woda). Analiza istniejących rozwiązań, przybliżone modele wykorzystywanych zjawisk.

Nadzorowany mikrokomputerowo akumulatorowy układ zasilania robota mobilnego współpracujący z minikomputerem układu nawigacji pojazdu, stworzenie i testowanie urządzeń. Budowa i testowanie układu.

Zintegrowany system sterowania ruchem teleskopu astronomicznego. Wykorzystanie metod rozpoznawania obrazów. Budowa i testowanie systemu.

Automatyczny system do badania jakości powietrza na duże odległości. Analiza istniejących rozwiązań. Testowanie układu wykorzystującego optyczną metodę laserową.


Wyszyński Dominik, dr inż.

Kierunek: Inżynieria Produkcji

Tematy/zagadnienia

Zastosowanie metody selektywnego spiekania laserowego (SLS) proszków z tworzyw sztucznych.

Zastosowanie metody stereolitografii (SLA).

Zastosowanie metody osadzania stopionego materiału (FDM).

Zastosowanie obróbki laserowej (LBM).

Zastosowanie obróbki elektroerozyjnej (EDM).

Zastosowanie obróbki elektrochemicznej (ECM).

Kierunek : Inżynieria Produkcji/ Automatyka i Robotyka / Wzornictwo Przemysłowe/ Informatyka/

Projekt i wykonanie komory do obróbki wykończeniowej elementów wykonywanych metodą FDM.

Przystosowanie skanera laserowego ILDA do wytwarzania przyrostowego.

Projekt skanera do czyszczenia laserowego.

Integracja i program sterujący do ławy uchylno-obrotowej w komorze lasera.

 


Zając Jerzy, dr hab. inż., prof. PK

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Tematy/zagadnienia

Projekt i wykonanie urządzeń mechatronicznych łączących problematykę konstrukcji mechanicznej, budowania i programowania sterujących układów mikroprocesorowych oraz komunikacji bezprzewodowej. Jako przykłady takich urządzeń można wymienić: roboty mobilne (lądowe, wodne i latające) czy też miniatury urządzeń technologicznych.

Współdziałanie robotów mobilnych w realizacji złożonych zadań.

Podejmowanie decyzji w rozproszonych, wieloagentowych systemach sterowania.

Wykorzystanie analogii biologicznych oraz metod sztucznej inteligencji w podejmowaniu decyzji.

Inteligentny budynek. Systemy cyberfizyczne.

Wykorzystanie systemów sensorycznych w inteligentnym budynku.

Sterowanie podsystemem transportu w systemach produkcyjnych.

Wykorzystanie sprzężenia wizyjnego do sterowania robotem przemysłowym lub grupą robotów mobilnych.

Metody harmonogramowania produkcji.

Przemysł 4.0. Inteligentna fabryka.

UWAGI, KOMENTARZE:

Zaprezentowane powyżej zagadnienia przedstawiają zakres merytoryczny, w ramach którego zostaną określone tematy prac przejściowych i dyplomowych (inżynierskich i magisterskich). Wyznaczenie konkretnego tematu wymaga uzgodnienia z prowadzącym biorąc pod uwagę zarówno aktualną wiedzę jak i predyspozycje studenta.


Zębala Wojciech, prof. dr hab. inż.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Systemy sterowania nowoczesnych obrabiarek CNC.

Diagnostyka obrabiarek CNC w odniesieniu do dokładności wymiarowo-kształtowej wykonywanych przedmiotów.

Budowa modeli symulacyjnych procesu skrawania.

Analiza drgań podczas obróbki mechanicznej.

Pomiary sił podczas obróbki tokarskiej i frezarskiej.

Optymalizacja procesu toczenia.

Optymalizacja procesu frezowania.

Optymalizacja procesu wiercenia.

Monitorowanie procesu wytwarzania.

Zastosowanie sieci neuronowych do analizy zużycia ostrza.

Kierunek : Inżynieria Produkcji

Analiza rozkładu naprężeń w strefie tworzenia wióra.

Analiza naprężeń własnych w warstwie wierzchniej przedmiotu obrabianego po procesie skrawania.

Metody pomiaru temperatury narzędzia i wiórów.

Optymalizacja procesu toczenia.

Optymalizacja procesu frezowania.

Optymalizacja procesu wiercenia.

Budowa modeli symulacyjnych procesu skrawania.

Budowa modelu materiałowego do symulacji procesu skrawania.

Frezowanie materiałów trudnoskrawalnych.

Skrawanie w warunkach HPC.

Back to top