Aktualności

{loadmodule mod_search,Szukaj} AKTUALNOŚCI Podział godzin - studia stacjonarne Organizacja roku akademickiego 2017/18 Oferty pracy (22.01.2018) Zmarł profesor Andrzej Samek International Scientific Conference "Development in Machining Technology” 2018 Nagroda firmy ASTOR…

Konsultacje pracowników Instytutu M-06

Terminy konsultacji pracowników Instytutu M6 - semestr letni 2017/18 - w przygotowaniu (19.02.2018) Nazwisko i imię tytuł Pn Wt Śr Cz Pt So/N Boratyńska-Sala Anna, dr inż. Duda Jan, dr…

Kierunki i specjalności w M6

Kierunki i specjalności prowadzone w Instytucie M6: Specjalności na kierunku Automatyka i Robotyka Automatyzacja Systemów Wytwarzania, kierownik specjalności: Dr hab. inż. Jan Duda, Prof. PKTechnologie informacyjne w systemach produkcyjnych, kierownik…

Oferty pracy

Oferty pracy 2018-01-22 Programista VBA, vb.NET dla systemu zarządzania produkcją - oferta pracy firmy STIGO Obsługa klienta ds. systemu zarządzania produkcją - oferta pracy firmy STIGO 2018-01-02 "Air Liquide rekrutuje…

Termin egzaminu dyplomowego

Zatwierdzone terminy : 28 luty 2018 r. - składy komisji oraz lista broniących się studentów. 14 marzec 2018r. 28 marzec 2018r. PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW w godzinach od 8.00 do 12.00 -…

Praktyki i staże

Na szczeblu Wydziału realizacją praktyk zawodowych kieruje pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. Praktyk Studenckich: dr inż. Darek Mierzwiński (pok. A218B, tel. 374 34 22), któremu podlegają powoływani spośród nauczycieli akademickich…

Tematy pracy dyplomowych

Zagadnienia do prac dyplomowych 2017/2018 Podanie - zgoda na pisanie pracy dyplomowej w innym instytucie Propozycje tematów prac dyplomowych - nazwiskami alfabetycznie Boratyńska-Sala Anna, dr inż. Podana niżej tematyka to…

Zagadnienia do prac dyplomowych 2017/2018

Podanie - zgoda na pisanie pracy dyplomowej w innym instytucie


 

Propozycje tematów prac dyplomowych - nazwiskami alfabetycznie 


Boratyńska-Sala Anna, dr inż.

Podana niżej tematyka to zagadnienia, które mogą być realizowane pod moją opieką w ramach pracy dyplomowej. Konkretny temat i zakres pracy uzgadniany jest osobiście ze Studentem, uwzględniając Jego zainteresowania oraz możliwość realizacji części praktycznej pracy.
Mile widziana znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego.

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH:

 1. Metody inwentyczne w poszukiwaniu nowych rozwiązań

 2. Koszty jakości w organizacji przemysłowej i usługowej

 3. Rozwój indywidualny pracownika – coaching

 4. Badania marketingowe w wirtualnej organizacji

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH:

 1. TRIZ jako metodyka wykorzystywana w organizacji do jej doskonalenia, rozwiązywania problemów oraz prognozowania rozwoju produktów

 2. Rozwiązywanie problemów technicznych i marketingowych

 3. Zarządzanie wiedzą

 4. Sieci społeczne

 5. Szeroko pojmowany e-Biznes

 6. Szkolenia pracowników

 7. Klient w organizacji "stacjonarnej" i wirtualnej

 8. Lean manufacturing


Duda Jan, dr hab. inż., prof. PK

Proponowana tematyka dotyczy studiów inżynierskich i magisterskich i będzie w trybie konsultacji dostosowywana do predyspozycji dyplomantów i możliwości technicznych realizacji pracy. Możliwe jest także prowadzenie tematu pracy, zgłoszonego przez dyplomanta, z poniżej określonego zakresu merytorycznego. Tematyka prac przejściowych dotyczyć będzie opracowania zagadnień częściowych wyżej proponowanych tematów. Tematy mogą być także dostosowane do innych kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Mechanicznym.

Kierunek: Automatyka i Robotyka

 1. Koncepcja zintegrowanych baz danych dla potrzeb wspomaganego komputerowo projektowania procesów technologicznych obróbki. Budowa i weryfikacja baz danych możliwości technologicznych systemu wytwarzania, normatywów technologicznych.

 2. Weryfikacja i modyfikacja systemu komputerowego do analizy technologiczności wyrobu ze względu na montaż i wytwarzanie. Budowa systemu do szybkiego szacowania kosztów wytwarzania elementów maszyn.

 3. Budowa i weryfikacja systemu normowania czasów pracy metodami ruchów elementarnych i chronometrażu.

 4. Budowa baz wiedzy technologicznej typowych części maszyn, modelowanie struktur uogólnionych procesów technologicznych obróbki typowych części maszyn, formalizacja opisu działań zachodzących w systemach wytwarzania.

 5. Budowa modułów systemu wspomagającego projektowanie procesów technologicznych obróbki (systemy CAPP).

 6. Przegląd systemów wspomagających projektowanie procesów technologicznych montażu (systemy CAAPP).

 7. Opracowanie koncepcji rozwoju systemu CATIA w kierunku zintegrowanego systemu CAD/CAPP/CAM w oparciu model danych PPR.

 8. Projektowanie procesów obróbki i montażu z zastosowaniem modułów Knowledge Advisor, Knowledge Expert, Generative knowledge, Product Engineering Optimiser systemu CATIA.

 9. Projektowanie systemów wytwarzania gniazd przedmiotowych, linii produkcyjnych w zintegrowanym środowisku projektowania CATIA DELMIA.

 10. Budowa edytora procesów technologicznych obróbki i montażu

 11. Modelowanie i implementacja procesów rozwoju wyrobów w aplikacjach PLM (ang. Product Lifecycle Management).

 12. Modelowanie wyrobów, zasobów i procesów w systemie CATIA.

 13. Robotyzacja procesów technologicznych obróbki i montażu - budowa stanowisk i systemów zrobotyzowanych.

 14. Budowa systemów ekspertowych (system szkieletowy EXSYS) dla wybranych zagadnień automatyki i robotyki.

KIERUNEK: INŻYNIERIA PRODUKCJI

 1. Podstawy teoretyczne analizy technologiczności wyrobu ze względu na wytwarzanie.

 2. Podstawy teoretyczne analizy technologiczności wyrobu ze względu na montaż.

 3. Podstawy teoretyczne analizy technologiczności wyrobu ze względu na obsługę i serwis.

 4. Koncepcja systemu kalkulacji czasu i kosztów obróbki elementów maszyn.

 5. Koncepcja systemu kalkulacji czasu i kosztów montażu elementów maszyn.

 6. System szybkiej kalkulacji kosztów wytwarzania.

 7. Budowa struktur uogólnionych procesów technologicznych obróbki typowych części maszyn.

 8. Budowa struktur uogólnionych procesów technologicznych wytwarzania półfabrykatów dla typowych części maszyn.

 9. Metody normowania czasu pracy, wspomagane komputerowo normowanie (system TimerPRO), zastosowanie w organizacyjnym przygotowaniu produkcji.

 10. Projektowanie organizacji stanowisk pracy w systemie CATIA z zastosowaniem metody ruchów elementarnych.

 11. Koncepcja informatyczna zintegrowanego systemu rozwoju wyrobu.

 12. Koncepcja systemu do analizy technologiczności wyrobu ze względu na wytwarzanie.

 13. Koncepcja systemu do analizy technologiczności wyrobu ze względu na montaż.

 14. Koncepcja systemu do analizy technologiczności wyrobu ze względu na obsługę i środowisko eksploatacji.

 15. Opracowanie koncepcji i realizacja baz wiedzy technologicznej w rozproszonym środowisku projektowania.

 16. Budowa i weryfikacja edytora wiedzy dla hierarchicznego modelu wiedzy technologicznej.

 17. Budowa modułów systemu ekspertowego do generowania procesów obróbki.

 18. Budowa systemu ekspertowego (system szkieletowy EXSYS) dla wybranych zagadnień inżynierii produkcji.

 19. Projektowanie organizacyjne systemów wytwarzania; gniazd przedmiotowych, linii produkcyjnych w zintegrowanym środowisku projektowania CATIA DELMIA.

 20. Balansowanie linii produkcyjnych, dokładne i heurystyczne algorytmy generowania.

 21. Wielowariantowe projektowanie procesów technologicznych części maszyn.

 22. Programowanie procesów technologicznych obróbki w systemach MTS, CATIA.

 23. Modelowanie procesów rozwoju wyrobów z wykorzystaniem notacji BPMN i IGRAFIX.

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 1. Wielowariantowe projektowanie procesów technologicznych części maszyn.

 2. Projektowanie procesów technologicznych montażu wyrobów przemysłu maszynowego.

 3. Projektowanie procesów połączeń montażowych rozłącznych i nie rozłącznych.

 4. Budowa struktur procesów technologicznych typowych części maszyn.

 5. Projektowanie oprzyrządowania technologicznego.

 6. Projektowanie procesów obróbki i montażu w systemach CAD/CAM.


Gawlik Józef, prof. zw. dr hab. inż.

 1. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym: nadzorowanie procesów produkcyjnych, produkcja odchudzona (lean manufacturing),

 2. Zastosowania metod sztucznej inteligencji w nadzorowaniu procesów technologicznych

 3. Ocena poziomu i efektywności technologii

 4. Zastosowania metod prognozowania do analizy rozwoju przedsiębiorstwa


Gola Łukasz, dr inż.

 1. Rozpoznanie najnowszych funkcjonalności modułów systemu DELMIA, 3D Experience,

 2. Wspomagane komputerowo opracowanie dokumentacji 2D (CATIA, SolidWorks, 3DExperience),

 3. Zastosowaniu systemu CATIA/DELMIA do badania ergonomii stanowisk pracy,

 4. Modelowanie parametryczne w systemie CATIA/DELMIA, SolidWorks,

 5. Przegląd systemów wspomagających projektowanie procesów technologicznych obróbki (systemy CAPP),

 6. Budowa i weryfikacja systemu normowania czasów pracy metodami ruchów elementarnych i chronometrażu,

 7. Metody normowania czasu pracy, wspomagane komputerowo normowanie (system TimerPRO, ProTimeEstimation),

 8. Projektowanie systemów wytwarzania gniazd przedmiotowych, linii produkcyjnych w zintegrowanym środowisku projektowania CATIA /DELMIA.

 9. Robotyzacja procesów technologicznych obróbki i montażu - budowa stanowisk i systemów zrobotyzowanych,

 10. Budowa systemów ekspertowych dla wybranych zagadnień automatyki i robotyki,

 11. Budowa systemów ekspertowych dla wybranych zagadnień inżynierii produkcji,

 12. Projektowanie organizacji stanowisk pracy w systemie CATIA/DELMIA z zastosowaniem metody ruchów elementarnych,

 13. Wielowariantowe projektowanie procesów technologicznych części maszyn,

 14. Projektowanie procesów technologicznych montażu wyrobów przemysłu maszynowego,

 15. Projektowanie oprzyrządowania technologicznego,

 16. Bazy danych w zagadnieniach inżynierii produkcji oraz automatyki i robotyki.


Góra - Maniowska Marta, dr inż.


Grabowski Marcin, dr inż.

 1. Obróbka elektrochemiczna, elektroerozyjna elementów w kinematyce toczenia, frezowania, wiercenia, szlifowania.

 2. Zastosowanie wiązki laserowej w procesach wytwarzania w skali mikro.

 3. Zastosowanie wytwarzania przyrostowego w budowie maszyn i urządzeń.

 4. Zastosowanie wytwarzania przyrostowego w medycynie.

 5. Projekt i technologia obróbki wybranego detalu z wykorzystaniem oprogramowania NX

 6. Projekt i wykonanie drukarki przestrzennej

 7. Opracowanie projektu formy wtryskowej wybranego detalu z wykorzystaniem oprogramowania NX.

 8. Opracowanie konstrukcji i dokumentacji technologicznej elektrody do obróbki EDM z wykorzystaniem oprogramowania NX

 9. Wpływ wybranych parametrów wejściowych na wskaźniki technologiczne w procesach obróbki mikroskrawaniem.

 10. Wpływ wybranych parametrów wejściowych na wskaźniki technologiczne w procesach obróbki ECM, EDM oraz laserowej.

 11. Wpływ wybranych parametrów wejściowych na wskaźniki technologiczne w procesach wytwarzania przyrostowego.


Habel Jacek, dr inż.

 1. Modelowanie parametryczne 3D narzędzi dla symulacji obróbki w CAD/CAM CATIA V5 zgodnie z normami ISO (STEP-NC, ISO 13399).

 2. Modelowanie parametryczne 3D oprzyrządowania przedmiotowego dla symulacji obróbki w CAD/CAM CATIA V5

 3. Opracowanie bazy danych do zapisu procesów technologicznych obróbki zgodnie ze standardem STEP-NC i implementacja na MS SQL Server

 4. Opracowanie bazy danych do zapisu procesów technologicznych obróbki zgodnie ze standardem STEP-NC i implementacja w postaci XML

 5. Opracowanie aplikacji internetowej (Java, python, Visual Studio C#) dla bazy danych o zasobach produkcyjnych

 6. Opracowanie biblioteki DLL dla potrzeb opisu standardu STEP-NC w języku C#


Karbowski Krzysztof, dr hab. inż., prof. PK

Tematy prac dyplomowych – planowany termin obrony w roku akademickim 2018/19

Kierunek: inżynieria produkcji
Specjalność: systemy CAD/CAM

 1. Projekt formy wtryskowej do produkcji obudowy lampy stojącej.

 2. Projekt technologii obróbki ubytkowej formy wtryskowej do produkcji lampy stojącej.

 3. Projekt głowicy narzędziowej wytłaczarki przyrostowej wraz z wykonaniem metodą wydruku przestrzennego funkcjonalnego prototypu urządzenia.

 4. Projekt protezy kości czaszki wraz z wykonaniem metoda wydruku przestrzennego modelu protezy.

 5. Rekonstrukcja obiektu technicznego na podstawie wyników skanowania przestrzennego.

 6. Inżynieria rekonstrukcyjna w odwzorowaniu twarzy człowieka.

 7. Opracowanie projektu wyrobu medycznego i jego wykonanie metodą przyrostową DLP.

 8. Projekt wtryskowej do produkcji klocków.


Karpiuk Michał, dr inż.

 1. Szacowanie kosztu wytwarzania na podstawie modelu 3D CAD.

 2. Modelowanie autogenerujące w systemach CAD.

 3. PDM, PLM, systemy CAD w chmurze.

 4. ONSHAPE – współbieżny rozwój wyrobu, 3D CAD w chmurze.

 5. Makiety przemysłowe - wizualizacja fabryk, linii przemysłowych oraz wszelkiego rodzaju maszyn wykonane w wyznaczonej skali.

 6. Komputerowo wspomagane projektowanie konstrukcji spawanych.

 7. Komputerowo wspomagane projektowanie części wytwarzanych z blachy.

 8. Analiza technologiczności konstrukcji ze względu na montaż.

 9. Analiza technologiczności konstrukcji ze względu na wytwarzanie.

 10. Analiza technologiczności konstrukcji ze względu na środowisko.

 11. Optymalizacja w procesach produkcyjnych (1D, 2D, 3D np. cięcie profili konstrukcji, cięcie blach, pakowanie).

 12. Budowa bibliotek modeli 3D CAD części znormalizowanych według Polskich Norm.

 13. Budowa bibliotek modeli 3D CAD systemów uniwersalnych przyrządów składanych.

 14. Budowa branżowych bibliotek materiałowych w systemach CAD.

 15. Projektowanie, modelowanie i wizualizacja pracy uchwytów obróbkowych.

 16. Oprzyrządowanie technologiczne.

 17. Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne GD&T w systemach CAD.

 18. Integracja systemu CAD z ERP

 19. Dokumentacja techniczna – interaktywne instrukcje montażu, model based definitione.

Tematy prac dyplomowych, przy realizacji których będzie wymagana umiejętność programowania VB i/lub C++

 1. Makra i dodatki w systemach CAD automatyzujące prace inżynierskie (np. generowanie niestandardowych list materiałowych, plików i dokumentacji niezbędnych na produkcji; edycja modelu w zależności od standardu projektowania i wymagań produkcyjnych).
 2. Makra i dodatki w systemach CAD generujące modele CAD (np. generowanie przekładni zębatych, pasowych; generator wałów, zestawów łączników gwintowanych, sprężyn).
 3. Generowanie dokumentacji procesu technologicznego na podstawie modelu CAD.
 4. Wykorzystanie czujnika Kinect w przemyśle.

Kiełbus Anna, dr inż.


Kiepura-Czubacka Małgorzata, mgr inż.


Kowalczyk Małgorzata, dr inż.

 1. Ocena, prognozowanie skrawalności metali i zdolności skrawnych narzędzi.

 2. Zastosowanie oprogramowania CAM (Esprit, ,Keller, NX) do projektowania obróbki elementów o skomplikowanym kształcie, cylindrycznych itp.

 3. Modelowanie symulacyjne wybranych technik obróbki ubytkowej.

 4. Komputerowo wspomagane systemy doboru warunków obróbki

 5. Jakość technologiczna i eksploatacyjna warstwy wierzchniej.

 6. Porównanie wybranych zabiegów obróbkowych pod kątem ekonomiki obróbki, dokładności i jakości warstwy wierzchniej.

 7. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku przy toczeniu, frezowaniu, szlifowaniu, obróbce elektroerozyjnej.

 8. Wykorzystanie niekonwencjonalnych metod matematycznych w procesie skrawania (dynamiczna teoria morfogenezy, techniki fraktalne, elementy logiki rozmytej, sztuczne sieci neuronowe i algorytmy genetyczne).


Krajewska-Śpiewak Joanna, dr inż. 

 1. Identyfikacja stanu procesu i warstwy wierzchniej w technologii obróbki mechanicznej.

 2. Identyfikacja stanu procesu i warstwy wierzchniej w technologii obróbki erozyjnej.


Krenich Stanisław, dr inż.

 1. Modelowanie CAD/MES i optymalizacja parametrów funkcjonalnych robotów przemysłowych.

 2. Opracowanie i wykonanie układów pomiarowych do badania parametrów robotów przemysłowych

 3. Sterowanie robotami mobilnym i stacjonarnymi i z wykorzystaniem sensoryki video/audio i siłowej.

 4. Programowanie zadaniowe robotów przemysłowych z wykorzystaniem opracowanego interfejsu CAD-Robot.

 5. Modelowanie i programowanie wirtualnych zrobotyzowanych systemów wytwarzania.

 6. Projekty i wykonanie chwytaków antropomorficznych z autonomicznymi układami sterowania.


Krupa Krzysztof, dr inż.

 1. Projekt urządzeń technicznych z uwzględnieniem problematyki sterowania.

 2. Tematyka konstrukcji egzoszkieletu.

 3. Problematyka urządzeń do rehabilitacji.

 4. Urządzenia do zadań specjalnych (projekt/wykonanie).

 5. Wpływ inercji na zachowanie systemów - studium przypadków.

 6. Wspomaganie podejmowania decyzji z wykorzystaniem metody symulacji systemów.

 7. Symulacja systemów dynamicznych na wybranym przykładzie.


Lipiec Piotr, dr inż.

 1. Impulsowa obróbka elektrochemiczna i elektroerozyjna w skali mikro i mezo.

 2. Modelowanie zjawisk zachodzących w obszarze obróbki w niekonwencjonalnych metodach wytwarzania.

 3. Obróbka laserowa.

 4. Procesy zlokalizowanego osadzania elektrochemicznego.

 5. Szybkie prototypowanie.


Machno Magdalena, mgr inż.

 1. Elektroerozyjne drążenie otworów w inżynierskich stopach metali. Wpływ i znaczenie rodzaju narzędzia.

 2. Wykonywanie głębokich otworów pod kątem. Projekt zamocowania oprzyrządowania.

 3. Wpływ wybranych parametrów obróbki na zużycie narzędzia/wydajność obróbki/jakość powierzchni w obróbce elektrochemiczno-elektroerozyjnej.

 4. Analiza zjawisk w hybrydowym procesie elektrochemiczno-elektroerozyjnym.

 5. Elektrochemiczo-elektroeorozyjne drążenie mikrootworów.


Małopolski Waldemar, dr inż.

 1. Zastosowanie obliczeń równoległych w Modelu Macierzowym systemu produkcyjnego.

 2. Zastosowanie macierzy rzadkich do obliczeń w Modelu Macierzowym.

 3. Harmonogramowanie zadań produkcyjnych za pomocą algorytmu immunologicznego.

 4. Integracja sterownika PLC z programem symulacyjnym Simul8.

 5. Sterowanie i wizualizacja systemu transportowego w środowisku Wonderware -MES.

 6. Projekt i wykonanie prototypu podnośnika palety w mobilnym robocie transportowym.

 7. Projekt i wykonanie prototypu łańcuchowego podajnika taśmowego dla palet.

 8. Modernizacja układu mechanicznego stołowej frezarki CNC.

 9. Projekt frezarki CNC do obróbki wielkogabarytowych prototypowych modeli 3D.

 10. Projekt wycinarki CNC do płyt styropianowych.

 11. Projekt i wykonanie stanowiska do badania silników krokowych.

 12. Projekt i wykonanie stanowiska do badania obrotowych enkoderów magnetycznych.


Matras Andrzej, dr inż.

 1. Analiza wpływu wybranych parametrów skrawania na dokładność wymiarowo-kształtową i chropowatość toczonych oraz frezowanych powierzchni.

 2. Zastosowanie profilografometru Intra oraz wybranych systemów CAD/CAM w inżynierii odwrotnej.

 3. Programowanie obróbki frezarskiej i tokarskiej z użyciem systemów CAD/CAM

 4. Zaawansowane programowanie obrabiarek wyposażonych w układy sterowania Sinuerik oraz iTNC (Heidenhain)

 5. Zastosowanie metod numerycznych do symulacji i optymalizacji procesu skrawania.

 6. Programowanie obrabiarek CNC.

 7. Testowane narzędzi w obróbce ubytkowej.

 8. Projektowanie form i matryc w systemach CAD/CAM


Motyka Sabina, dr inż.

 1. Wdrażanie nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem (na przykładzie).

 2. Rozwój innowacyjnego produktu (na przykładzie firmy).

 3. Ochrona własności intelektualnej w budowaniu innowacyjnego przedsiębiorstwa.

 4. Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie.

 5. Wpływ różnic kulturowych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej firmy międzynarodowej.

 6. Badanie klimatu innowacyjności przedsiębiorstwa (na przykładzie firmy).

 7. Pomiar potencjału działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

 8. Innowacyjność w sektorze usługowym na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.

 9. Zastosowanie metod wielokryterialnego podejmowania decyzji w działalności przedsiębiorstw.

 10. Analiza i ocena innowacyjności w MŚP.

 11. Opracowanie aplikacji wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwie.

 12. Ocena projektów badawczo-rozwojowych na przykładzie.

 13. Satysfakcja klienta w systemie zarządzania jakością.

 14. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

 15. Ocena jakości usług w przedsiębiorstwie (na przykładzie firmy).

 16. Istnieje możliwość modyfikacji tematu lub podjęcie u mnie innych tematów (do uzgodnienia) zgodnie z zainteresowaniami studenta.


Niemczewska - Wójcik Magdalena, dr inż.

 1. Badanie i analiza topografii powierzchni elementów wytworzonych (TWW) oraz eksploatowanych (EWW)

 2. Badanie i analiza zmian powierzchni warstwy wierzchniej (struktura geometryczna powierzchni – topografia powierzchni)

 3. Badania i analiza zmian stref warstwy wierzchniej (struktura fizyczno-chemiczna tj. mikrostruktura, mikrotwardość, naprężenia wewnętrzne)

 4. Badanie i analiza mechanizmów zużycia zachodzących w procesie eksploatacji wybranego systemu tribologicznego

 5. Wpływ parametrów obróbki na kształtowanie właściwości użytkowych warstwy wierzchniej

 6. Badania i analiza wydajności produkcji na wybranym przekładzie

 7. Badanie i analiza jakości wyrobu na wybranym przykładzie


Niżankowski Czesław, prof. dr hab. inż.

 1. Konstrukcja miniobrabiarek.

 2. Konstrukcja narzędzi skrawających.

 3. Konstrukcja przyrządów i uchwytów.

 4. Procesy technologiczne złożonych części maszyn.

 5. Procesy montażu i demontażu zespołów części maszyn.

 6. Neutralizacja i utylizacja odpadów produkcyjnych i złomu narzędziowego.

 7. Nowe techniki wytwarzania.

 8. Nowe techniki chłodzenia i smarowania strefy obróbkowej.

 9. Badania zdolności skrawnych narzędzi.

 10. Optymalizacja procesów obróbki.

 11. Rozwiązywanie technologicznych problemów przemysłowych.


Otko Tadeusz, dr inż.


Pękala Jacek, dr inż.


Pobożniak Janusz, dr inż.

 1. Automatyzacja programowania obróbki w systemach CAD/CAM z użyciem narzędzi opartych na inżynierii wiedzy

 2. Zastosowanie technologii rozpoznawania cech technologicznych do komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych

 3. Budowa prototypowych modeli obrabiarek i systemów nadzorowania maszyn w oparciu o środowisko Arduino

 4. Budowa oprogramowania do wspomagania prac technologicznego przygotowania produkcji (C++, C#, VBA)

 5. Programowanie w środowisku systemów CAM (Visual Basic)

 6. Budowa oprogramowania do symulacji w systemie OpenCascade (C++, C#)

 7. Analiza ergonomii stanowisk produkcyjnych w systemie Catia

 8. Budowa edytora informacji niegeometrycznych w języku proceduralnym (C++, C#, Basic, Pascal)

 9. Zastosowanie kontrolera Kinect do sterowania pojazdami mobilnymi (wymagana podstawowa znajomość języka C++, Basic, Pascal oraz posiadanie kontrolera Kinect)

 10. Zastosowanie systemów ERP do wspomagania przygotowania produkcji i szacowania kosztów wytwarzania

 11. Implementacja oprogramowania do wspomagania działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego w wybranej firmie (Comarch CDN XL, Comarch ERP, Plan De CAMpaigne)


Rączka Marek, dr inż.

Uwagi:

 • Podana tematyka określa jedynie zagadnienia, które będą przedmiotem pracy.
 • Zagadnienia nie są tytułami prac.
 • W ramach przedstawionych zagadnień należy określić zakres i tezę pracy oraz tytuł.
 • Bazą pracy dyplomowej powinno być konkretne przedsiębiorstwo.

Prace inżynierskie:

 1. Wykorzystanie filozofii Kaizen do poprawy skuteczności procesów produkcyjnych

 2. Zarządzanie wyposażeniem produkcyjnym - TPM – kompleksowe utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie (na przykładzie firmy)

 3. Wykorzystanie World Class Manufacturing w praktyce przemysłowej (na przykładzie firmy)

 4. Doskonalenie logistyki procesów wytwarzania z wykorzystaniem metod i narzędzi jakości – (Kanban i inne) na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

 5. Lean management – przykłady wykorzystania metod jakościowych w szczupłym zarządzaniu na przykładzie organizacji.

 6. Analiza Pareto jako narzędzie w systemie zarządzania - na przykładzie przedsiębiorstwa

 7. Kontekst organizacji jako nowe wymaganie systemu zarządzania- zagrożenia i szanse (w oparciu o ISO 9001:2015 lub ISO 14001:2015)

 8. Praktyczne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o normy PN/OHSAS 18001 na przykładzie wybranej organizacji

 9. Nowe wymagania systemowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wg nowej normy ISO 45001

 10. System bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla prac wysokiego ryzyka – SCC/VCA 2008/5.1 (na przykładzie firmy)

 11. Audity behawioralne jako narzędzie poprawy bezpieczeństwa pracy na przykładzie wybranej organizacji.

Prace magisterskie

 1. Koncepcja zarządzania World Class Manufaturing (na przykładzie firmy)

 2. Zarządzanie ciągłością działania, zapewnienie ciągłości biznesu, ocena ryzyka biznesowego (BCP – Business Continuity Planning- ISO 22301) – na przykładzie firmy

 3. Koncepcja zarządzania w energetyce i audit efektywności energetycznej - wg ISO 50001

 4. Uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa – analiza zagrożeń i ryzyka biznesowego w świetle nowych wymagań normy ISO 9001:2015 – na przykładzie firmy

 5. Ocena efektywności systemu zarządzania przedsiębiorstwem na bazie BBSC - Strategicznej Karty Wyników

 6. Realizacja projektu z wykorzystaniem metod i narzędzi Six Sigma (na przykładzie)

 7. System zarządzania w firmach usługowych z wykorzystaniem metody Servqual (na przykładzie firmy)

 8. Dyrektywa Reach i jej wdrożenie w przedsiębiorstwach – na przykładach

 9. Społeczna odpowiedzialność organizacji – koncepcja zarządzania wg normy ISO 26001


Rewilak Jan, dr inż.

 1. Analiza FMEA procesu produkcyjnego

 2. Analiza FMEA procesu logistycznego

 3. Analiza FMEA wyrobu / konstrukcji

 4. Analiza FMEA maszyn

 5. Audit procesu produkcyjnego w oparciu o FMEA ("Reverse PFMEA")

 6. Nadzorowanie stabilności procesu za pomocą kart kontrolnych (SPC)

 7. Ocena zdolności jakościowej procesu produkcyjnego

 8. Analiza zdolności systemów pomiarowych (MSA dla właściwości mierzalnych)

 9. Analiza zdolności systemów kontroli alternatywnej (MSA dla "atrybutów")

 10. Karty kontrolne SPC w zastosowaniu do nadzorowania systemów pomiarowych

 11. Analiza drzewa błędów (FTA)

 12. Tworzenie planów kontroli dla wyrobu / procesu w oparciu o analizę FMEA

 13. Wspomaganie komputerowe systemów zarządzania jakością

 14. Wspomaganie komputerowe metod i narzędzi jakości


Ruszaj Adam, prof. dr hab. inż.


Skoczypiec Sebastian, dr hab. inż., prof. PK

Uwagi:

 • Podana niżej tematyka to zagadnienia, które mogą być realizowane pod moją opieką w ramach pracy dyplomowej (inżynierskiej lub magisterskiej).

 • Konkretny temat i zakres pracy uzgadniany jest osobiście ze studentem, po uwzględnieniu zainteresowań oraz możliwości realizacji części praktycznej pracy.

 • Prace dyplomowe mają najczęściej charakter eksperymentalny (student zdobywa doświadczenie realizując samodzielnie badania w laboratorium)

 • Wskazana znajomość lub chęć poznania programów matematycznych tj. Matlab lub Scilab.

 • Mile widziana znajomość języka angielskiego (zrozumienie tekstów technicznych).

 • Istnieje możliwość napisania pracy w języku angielskim.

Obszary tematyczne prac dyplomowych:

 1. Niekonwencjonalne metody wytwarzania części maszyn (obróbka elektroerozyjna i elektrochemiczna)

 2. Hybrydowe metody wytwarzania

 3. Mikroobróbka

 4. Opracowanie koncepcji i projektów stanowisk badawczych do w/w procesów

 5. Wybrane zagadnienia z metod prognozowania (tylko prace magisterskie)

Przykładowe tematy zrealizowanych lub obecnie realizowanych prac:

 • Badanie doświadczalne obrabialności elektroerozyjnej żarowytrzymałych stopów niklu Inconel 718 oraz Inconel 625

 • Badanie wpływu nastaw regulatora na efekty wiercenia elektroerozyjnego

 • Ocena możliwości obróbki szafiru wyładowaniami elektrycznymi

 • Przykłady zastosowania frezowania elektrochemicznego w wytwarzaniu mikroelementów

 • Zastosowanie frezowania elektroerozyjnego w wodzie dejonizowanej do wytwarzania mikrostruktur trójwymiarowych

 • Badania doświadczalne oraz weryfikacja technologiczna procesu kształtowania mikroelektrod walcowych

 • Badania rozpoznawcze obróbki elektroerozyjnej w powietrzu

 • Porównanie możliwości technologicznych mikroobróbki elektrochemicznej prądem stałym i impulsowym

 • Badania elektroerozyjnego mikrokształtowania elektrod walcowych

 • Badania elektrochemicznego mikrokształtowania elektrod walcowych

 • Experimental research on electrodischarge drilling process of siliconized silicon carbide (praca w j. ang)


Słodki Bogdan, dr hab. inż.

 1. Obróbka wiórowa materiałów trudnoskrawalnych –technologie, narzędzia, problemy.

 2. Nadzorowanie procesu powstawania, spływu i łamania wióra.

 3. Wytwarzanie przyrostowe części maszyn.

 4. Obróbka wiórowa powierzchni „drukowanych” z proszków metali.

 5. Dobór parametrów skrawania dla wybranych procesów obróbki wiórowej


Słota Adam, dr inż.

 1. Układ sterowania pozycyjno-siłowego

 2. Układ sterowania z wykorzystaniem logiki rozmytej

 3. Układ sterowanie z wykorzystaniem sprzężenia od stanu

 4. Opracowanie procesu montażu w systemie Delmia

 5. Opracowanie procesu spawania w systemie Delmia

 6. Analiza ergonomiczna procesu montażu w systemie Delmia


Struzikiewicz Grzegorz, dr inż.

 1. Zaawansowane programowanie obrabiarek CNC z wybranych programach CAM

 2. Budowa wirtualnego modelu obrabiarki z wykorzystaniem pakietu MATLAB.

 3. Komputerowo wspomagana analiza i symulacja procesów wytwarzania w wybranym programie CAE.

 4. Modelowanie matematyczne procesów skrawania.

 5. Opracowanie aplikacji mobilnej dla systemu Android w zagadnieniach obróbki skrawaniem.

 6. Zastosowanie metod wizyjnych do analizy odkształceń narzędzia skrawającego/przedmiotu obrabianego w procesach obróbki skrawaniem.


Szadkowska Jolanta, dr inż.

 1. Analiza kondycji finansowej firmy na przykładzie Firmy X

 2. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa

 3. Wykorzystanie rachunku kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie Firmy X.

 4. Rachunek kosztów zmiennych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 5. Rachunek kosztów działań (ABC) w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 6. Rachunek koszów przedsiębiorstwa zorientowany na klienta.


Ślusarczyk Łukasz, dr inż.

 1. Analityczne metody wyznaczania temperatury w strefie skrawania.

 2. Budowa symulacyjnych modeli procesu skrawania.

 3. Eksperymentalne metody pomiaru temperatury w strefie skrawania.

 4. Zastosowanie systemów wizyjnych do monitorowania procesu skrawania.

 5. Technika druku 3D – metoda FDM.


Wojakowski Paweł, dr inż.

TEMATY PRAC

Zakres tematyczny: Lean Manufacturing

Analiza możliwości wdrożenia wybranych narzędzi Lean Manufacturing w rzeczywistych systemach produkcyjnych (narzędzia SMED, 5S, TPM, ZQC, heijunka, andon, poka-yoke)

Mapowanie strumienia wartości lub mapowanie procesu w systemach produkcyjnych

Metodyka tworzenia ciągłego przepływu lub systemu ssącego typu kanban: filar Just-in-Time

Analiza efektywności wykorzystania stanowisk roboczych: filar Jidoka

Logistyka wewnątrzzakładowa w systemach produkcyjnych

Doskonalenie produkcji, planowanie warsztatów kaizen

Analiza zaawansowania przedsiębiorstw do wdrożenia norm ISO (np. IATF 16949)

Zakres tematyczny: Projektowanie systemów produkcyjnych

 1. Projektowanie zautomatyzowanych linii obróbki i montażu

 2. Analiza inwestycyjna projektów wdrożeniowych w systemach produkcyjnych

 3. Projektowanie systemów produkcyjnych z przewaga prac ręcznych

 4. Symulacja pracy w systemach produkcyjnych z zastosowaniem programu DELMIA

 5. Projekt organizacji pracy stanowisk roboczych z zastosowaniem metod MTM, REFA

 6. Projektowanie teoretyczne i szczegółowe rozmieszczenia stanowisk roboczych

 7. Optymalizacja struktury systemu produkcyjnego różnymi narzędziami optymalizacyjnymi (Tabu Search, symulowane wyżarzanie, algorytm genetyczny, algorytm mrówkowy, algorytm roju cząstek)

Zakres tematyczny: Komputerowo wspomagane projektowanie

 1. Projekt procesu montażu rozłącznego wybranych wyrobów wspomagany programem CATIA

 2. Projekt wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych wspomagany programem CATIA

 3. Projekt obróbki rodziny części klasy wał, tarcza, tuleja, korpus lub dźwignia wspomagany 4. programem CATIA

 4. Projekt wytwarzania wyrobów blaszanych wspomagany programem CATIA

 5. Projekt procesu spawania wybranych wyrobów wspomagany programem CATIA

 

Zakres tematyczny: systemy informatyczne w przedsiębiorstwie

 1. Analiza modelu przepływu informacji w wybranym systemie ERP

 2. Analiza procesów biznesowych realizowanych w wybranym systemie ERP

 3. Projekt systemu informatycznego do zarządzania wybranym aspektem działalności operacyjnej przedsiębiorstwa

 4. Wdrożenie systemu informacyjnego (np. ARIS) celem budowy infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa

 5. Projekt bazy danych i hurtowni danych do gromadzenia danych przemysłowych (produkcyjnych i jakościowych)

 6. Analiza danych przedsiębiorstwa za pomocą analitycznej bazy danych

 7. Eksploracja danych przedsiębiorstwa za pomocą narzędzi Business Intelligence

 8. Integracja systemów informatycznych za pomocą wybranych narzędzi integracyjnych


Wójcik Krzysztof, dr inż.

 1. Automatyczne systemy wspomagania rehabilitacji osób z dysfunkcjami układu lokomocyjnego. Analiza dostępnych rozwiązań, modelowanie układu, rozbudowa elementów mechanicznych oraz oprogramowania systemu .

 2. Automatyczne systemy wspomagania nauki wybranych czynności ruchowych człowieka. Analiza stosowanych rozwiązań, zagadnienia szeroko rozumianego uczenia maszynowego. Rozbudowa i testowanie systemu.

 3. Specyficzne rodzaje robotów mobilnych przemieszczających się z wykorzystaniem: zmiennej siły wyporu ośrodka (woda, powietrze), wzajemnego oddziaływania elementów kadłuba lub wykorzystujące ślizg elementów aktywnych po powierzchni ośrodka (woda).

 4. Analiza istniejących rozwiązań, przybliżone modele wykorzystywanych zjawisk.


Wyszyński Dominik, dr inż.

 1. Wytwarzanie przyrostowe w zastosowaniach medycznych, wzornictwa przemysłowego i innych.

 2. Obróbka laserowa w skali mikro i mezo impulsowa

 3. Obróbka elektrochemiczna w skali mikro i mezo impulsowa

 4. Obróbka elektroerozyjna w skali mikro i mezzo


Zając Jerzy, dr hab. inż., prof. PK

Zaprezentowane poniżej zagadnienia przedstawiają zakres merytoryczny, w ramach którego zostaną określone tematy prac przejściowych 
i dyplomowych (inżynierskich i magisterskich). Wyznaczenie konkretnego tematu wymaga uzgodnienia z prowadzącym biorąc pod uwagę zarówno aktualną wiedzę jak i predyspozycje studenta.

 1. Projekt i wykonanie urządzeń mechatronicznych łączących problematykę konstrukcji mechanicznej, budowania i programowania sterujących układów mikroprocesorowych oraz komunikacji bezprzewodowej. Jako przykłady takich urządzeń wymienić można: roboty mobilne (lądowe, wodne i latające) czy też miniatury urządzeń technologicznych.

 2. Współdziałanie robotów mobilnych w realizacji złożonych zadań.

 3. Podejmowanie decyzji w rozproszonych, wieloagentowych systemach sterowania.

 4. Wykorzystanie analogii biologicznych oraz metod sztucznej inteligencji w podejmowaniu decyzji.

 5. Inteligentny budynek. Systemy cyberfizyczne.

 6. Wykorzystanie systemów sensorycznych w inteligentnym budynkach.

 7. Sterowanie podsystemem transportu w systemach produkcyjnych.

 8. Wykorzystanie sprzężenia wizyjnego do sterowania robotem przemysłowym lub grupą robotów mobilnych.

 9. Metody harmonogramowania produkcji.

 10. Przemysł 4.0. Inteligentna fabryka.


Zębala Wojciech, prof. dr hab. inż.

 1. Zastosowanie oprogramowania CAM (Esprit, Mastercam, Keller, Edgecam) do projektowania obróbki elementów o skomplikowanym kształcie.

 2. Optymalizacja kodu NC - symulacja procesu skrawania.

 3. Konstrukcja urządzeń CNC (mini obrabiarki, roboty, pomoce dydaktyczne).

 4. Testowane narzędzi w obróbce ubytkowej.

 5. Analiza systemów do łamania i odprowadzania wióra.

 6. Zagadnienia związane z dokładnością wymiarowo-kształtową przedmiotów obrobionych.

 7. Konstrukcja stanowisk dydaktycznych dla różnych technik obróbki.

 8. Modelowanie symulacyjne wybranych technik obróbki ubytkowej.

   

 

Back to top