Termin egzaminu dyplomowego

TERMINY EGZAMINU DYPLOMOWEGO: Składy komisji oraz listy osób broniących się 30 V 2018r. 13 czerwiec 2018r. 25 czerwiec 2018r. 26 czerwiec 2018r. PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW w godzinach od 8.00 do 12.00…

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne udostępniane dla studentów : Boratyńska-Sala Anna, dr inż. Przedmiot: TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH Matryca sprzeczności Ariz-64 Wykaz wskaźników Systemu Technicznego Zasady usuwania sprzeczności Karbowski Krzysztof, dr hab. inż.,…

Tematy pracy dyplomowych

Zagadnienia do prac dyplomowych 2018/2019 Procedura wyboru tematu (zagadnienia) pracy dyplomowej. Aktualizacja 09.04.2018 Propozycje tematów prac dyplomowych - nazwiskami alfabetycznie Boratyńska-Sala Anna, dr inż. Kierunek : Inżynieria Produkcji Zagadnienia do…

Procedura wyboru tematu (zagadnienia) pracy dyplomowej

Procedura wyboru tematu (zagadnienia) pracy dyplomowej. Ogólne zasady realizacji pracy dyplomowej opisane są w regulaminie studiów (zał. do uchwały nr 47/d/04/2015). Wytyczne Dokonując wyboru promotora oraz zagadnienia lub tematu pracy…

Konsultacje pracowników Instytutu M-06

Terminy konsultacji pracowników Instytutu M6 - semestr letni 2017/18 - aktualizacja 11.04.2018 Nazwisko i imię tytuł Pn Wt Śr Cz Pt So/N Boratyńska-Sala Anna, dr inż. 9:15-10:45 Duda Jan, dr…

STUDENCIE CZAS NA PŁATNY STAŻ! - 11.04.2018 g. 13.30 W AULI A1

PLAKAT W związku z uruchomieniem projektu: Program Stażowy dla Wydziału Mechanicznego PK Dziekan Wydziału Mechanicznego zaprasza studentów na spotkanie informacyjne. Program stażowy dedykowany jest dla studentów VI semestru studiów stacjonarnych.…

Na szczeblu Wydziału realizacją praktyk zawodowych kieruje pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. Praktyk Studenckich:

dr inż. Darek Mierzwiński (pok. A218B, tel. 374 34 22), 

któremu podlegają powoływani spośród nauczycieli akademickich pełnomocnicy dyrektorów instytutów ds. praktyk studenckich:

IP  - dr inż. Anna Boratyńska-Sala (pok. C215 tel. 374 32 83) 

AiR  - dr inż. Adam Słota (pok. A312 tel. 374 32 41)


Pełnomocnikom dyrektorów instytutów podlegają opiekunowie praktyk dla poszczególnych grup studenckich.

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2017/2018 praktyki programowe powinny być realizowane w terminie od 9 lipca do 17 września 2018 r

Realizacja praktyk możliwa jest także w ciągu roku akademickiego po podpisaniu Oświadczenia w przypadku praktyk realizowanych w czasie zajęć dydaktycznych.

Harmonogram realizacji praktyk

 1. Ustalenie programu praktyki z opiekunem specjalności i zakładem pracy. Praktyka w wymiarze 160h (20 dni roboczych po 8h) - 4 ECTS.

 2. Podpisanie 3 egzemplarzy porozumienia

  (dla trzech stron tj. Przedstawiciela zakładu pracy, Opiekuna praktyki oraz Studenta) oraz ramowy program praktyki w dzienniku praktyk.

 3. Student na czas praktyki MUSI posiadać ubezpieczenie NNW (na czas praktyk)

 4. Odbycie praktyki w ustalonym terminie.

 5. Potwierdzenie odbycia praktyki i opinia o przebiegu praktyki wystawiana przez przedstawiciela firmy w dzienniku praktyk.

 6. Przekazanie dziennika praktyk opiekunowi danej specjalności.

 

UWAGA! W przypadku realizacji praktyki w ciągu roku akademickiego, Student musi podpisać oświadczenie-(link) o nie kolidowaniu praktyk z zajęciami.

Szczegółowe informacje na temat realizacji praktyki znajdują się w regulaminie

Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie nst. dokumentów:

 • podpisanego porozumienia (termin oddania najpóźniej na 1 dzień przed planowanym odbyciem praktyki),

 • kopii ubezpieczenia NNW na czas odbywania praktyki (termin oddania najpóźniej na 1 dzień przed planowanym odbyciem praktyki),

 • uzyskania pozytywnej opinii z firmy - wypełniony i podpisany dziennik praktyk

 • oświadczenie o odbywaniu praktyki w trakcie roku akademickiego - jeżeli dotyczy.

 


Dokumenty do pobrania dla Inżynierii Produkcji

 

OPIEKUNOWIE - praktyki  Inżynierii Produkcji

Grupa Specjalność Opiekun Tel. Pokój e-mail
13I2 Techniki multimedialne i poligraficzne Dr inż. Anna Boratyńska-Sala 3283 C215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
13I4 Systemy CAD/CAM Dr inż. Sabina Motyka 3268 C214 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
13I7 Inżynieria Wytwarzania Dr inż. Łukasz Ślusarczyk 3214 A415 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OPIEKUNOWIE - praktyki Automatyka i Robotyka

Grupa Specjalność Opiekun Tel. Pokój e-mail
13A1 Automatyzacja systemów wytwarzania Dr inż. K. Krupa 3224 A310 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
13A4 Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń Mgr inż. A. Guzowski 3172 L21 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
13A6 Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych Dr inż. A. Słota 3241 A312 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Back to top