Termin egzaminu dyplomowego

TERMINY EGZAMINU DYPLOMOWEGO: Składy komisji oraz listy osób broniących się 05.07.2019r. 16.09.2019r. 20.09.2019r. Przyjmowanie dokumentów w godzinach od 8:00 do 12:00 w pokoju A 402 Terminy przyjmowania dokumentów: Do: Na…

Tematy pracy dyplomowych

Zagadnienia/tematy prac dyplomowych pracowników jednostki M-06 na rok akademicki 2019/20 Procedura wyboru tematu (zagadnienia) pracy dyplomowej. Propozycje tematów prac dyplomowych - nazwiskami alfabetycznie Boratyńska-Sala Anna, dr inż. Kierunek : Inżynieria…

Konsultacje pracowników Instytutu M-06

Terminy konsultacji pracowników Instytutu M-06 semestr letni 2018/19 (aktualizacja 25.05.2019) Nazwisko i imię tytuł Pn Wt Śr Cz Pt So/N Boratyńska-Sala Anna, dr inż. 11:00-12:30 14:15-16:00* Duda Jan, dr hab.…

Informujemy, że w dniu 21 czerwca Sekretariat Instytutu M-06 będzie nieczynny

Informujemy, że w dniu 21 czerwca Sekretariat Instytutu M-06 będzie nieczynny. W imieniu Dyrektora Instytutu M-06 przypominamy, że dzień 21 czerwca jest dniem pracującym oraz, że jest to drugi dzień…

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne udostępniane dla studentów : E-podręczniki z AGH Boratyńska-Sala Anna, dr inż. Przedmiot: TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH Matryca sprzeczności Ariz-64 Wykaz wskaźników Systemu Technicznego Zasady usuwania sprzeczności Słownik terminologiczny…

Egzamin dyplomowy

INFORMACJA DLA STUDENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO Procedura wyboru tematu (zagadnienia) pracy dyplomowej. Studenci chcący przystąpić do egzaminu dyplomowego z kierunków prowadzonych w INSTYTUCIE M-06, składają komplet dokumentów w pokoju…

Praktyki i staże

Na szczeblu Wydziału realizacją praktyk zawodowych kieruje pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. Praktyk Studenckich:

dr inż. Zygmunt Dziechciowski (M-11)
(Podpisywanie dokumentów związanych z realizacją praktyk programowych odbywa się w poniedziałki, w godzinach 8.00 – 9.30 w pokoju A329)

któremu podlegają powoływani spośród nauczycieli akademickich pełnomocnicy dyrektorów instytutów ds. praktyk studenckich:

IP  - dr inż. Anna Boratyńska-Sala (pok. C215 tel. 374 32 83)

AiR  - dr inż. Adam Słota (pok. A312 tel. 374 32 41)

 

LINK: REGULAMIN PRAKTYKI PROGRAMOWEJ


Pełnomocnikom dyrektorów instytutów podlegają opiekunowie praktyk dla poszczególnych grup studenckich.

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2018/2019 praktyki programowe powinny być realizowane w terminie od 6 lipca do 15 września 2019 r.

Realizacja praktyk możliwa jest także w ciągu roku akademickiego po podpisaniu oświadczenia.

LINK: Oświadczenia w przypadku praktyk realizowanych w czasie zajęć dydaktycznych.

 

Harmonogram realizacji praktyk

  1. Ustalenie programu praktyki z opiekunem specjalności i zakładem pracy. Praktyka w wymiarze 160h (20 dni roboczych po 8h) - 4 ECTS.

  2. Podpisanie 3 egzemplarzy porozumienia (dla trzech stron tj. Przedstawiciela zakładu pracy, Opiekuna praktyki oraz Studenta - najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem praktyki) oraz ramowy program praktyki w dzienniku praktyk.

  3. Student na czas praktyki MUSI posiadać ubezpieczenie NNW (na czas praktyk) - wykupione w samorządzie studenckim WM PK lub indywidualnie.

  4. Odbycie praktyki w ustalonym terminie.

  5. Potwierdzenie odbycia praktyki i opinia o przebiegu praktyki wystawiana i podpisana przez przedstawiciela firmy w dzienniku praktyk.

  6. Przekazanie dziennika praktyk opiekunowi PRAKTYKI danej specjalności.

 

UWAGA! W przypadku realizacji praktyki w ciągu roku akademickiego, Student musi podpisać oświadczenie o nie kolidowaniu praktyk z zajęciami.

Szczegółowe informacje na temat realizacji praktyki znajdują się w regulaminie 

Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie następujących dokumentów:

  • podpisanego porozumienia (termin oddania najpóźniej na 1 dzień przed planowanym odbyciem praktyki),

  • kopii ubezpieczenia NNW na czas odbywania praktyki (termin oddania najpóźniej na 1 dzień przed planowanym odbyciem praktyki),

  • uzyskania pozytywnej opinii z firmy - wypełniony i podpisany dziennik praktyk

  • oświadczenie o odbywaniu praktyki w trakcie roku akademickiego - jeżeli dotyczy.

 


LINK: Dokumenty do pobrania dla kierunku: Inżynierii Produkcji 

 

INDYWIDUALNE:

GRUPOWE:

 

OPIEKUNOWIE - praktyki  Inżynierii Produkcji

Grupa Specjalność Opiekun Tel. Pokój e-mail
13I4

Systemy CAD/CAM

Dr inż. Anna Boratyńska-Sala 3283 C215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
13I6

Inżynieria jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa

Dr inż. Sabina Motyka 3268 C214 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OPIEKUNOWIE - praktyki Automatyka i Robotyka

Grupa Specjalność Opiekun Tel. Pokój e-mail
13A4 Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń Mgr inż. A. Guzowski 3172 L21 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
13A5 Mechatronika dr hab inż. Józef Tutaj, prof. PK 3323   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
13A6 Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych Dr inż. A. Słota 3241 A312 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Back to top